Silverlight a práce s databází
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Silverlight a práce s databázíSilverlight a práce s databází

 
Hledat
Moderní platforma pro vytvoření vašeho nového webu – Wix.com.
Nyní už můžete mít web zdarma.
Vytvořte si vlastní webové stránky. Snadno, rychle a levně přes Saywebpage.com
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Laser Game Ostrava

Silverlight a práce s databází

Google       Google       11. 1. 2010       24 072×

V centru dnešního softwarového světa stojí databáze, snad by ani nebylo troufalé říci, že většina větších aplikací nějakou tu databázi využívá. Vytvořit takovou „database-driven“ aplikaci v Silverlightu se může, zejména v porovnání s technologiemi jako ASP.NET, zdát zbytečně komplikované. Účelem tohoto článku je dokázat opak – ukázat čtenářům, že je to ve skutečnosti velmi snadné.

Reklama
Reklama

Vzpomínám si na své začátky se Silverlightem, mým cílem bylo vytvořit si jednoduchou, designově bohatou návštěvní knihu, která by příspěvky ukládala do databáze. V té době mnoho článků věnujících se Silverlightu nebylo a příkladů byl nedostatek. Jediné, co jsem se dočetl, bylo, že musím využít webové služby (web services), protože Silverlight z bezpečnostních důvodů nemůže přímo komunikovat s databází. Je zapotřebí ještě jedna vrstva, kterou je právě ona webová služba.

Tato oblast byla pro mne natolik nová, že jsem nebyl schopný svého cíle dosáhnout. Po pár měsících a po nabytí zkušeností v jiných oblastech webového programování jsem se k Silverlightu vrátil a službu jsem si napsal bez nějakého většího úsilí. Inu, začátky bývají vždy nejhorší.

Po lehce upovídaném úvodu jdeme k věci. Jak už je asi jasné, ukážu vám, jak pomocí Silverlightu napsat jednoduchou návštěvní knihu, kterou poté můžete například vložit jako widget do jiných aplikací.

Článek je zaměřen na začátečníky v Silverlightu a WCF (framework pro webové služby), ale budou potřeba alespoň malé znalosti práce s databází uvnitř Visual Studia. Tvorbu databáze ve Visual Studiu můžete odkoukat například z mého seriálu o ASP.NET MVC, základy fungování Silverlightu a LINQ to SQL zase ze seriálu o tvorbě Digg klienta. Vrcholem dnešní grafiky bude pár kousků textu, textových polí a jedno tlačítko, tudíž nutně Expression Blend znát nemusíte.

A jaké že technologie dnes použijeme? Samozřejmě Silverlight, konkrétně třetí verzi, dále pak WCF a LINQ to SQL, SQL Server 2008 (alespoň Express edici) a nějaké to IDE, v mém případě to bude Visual Studio 2010.

Můžeme se vrhnout na programování. Ve Visual Studiu založíme nový projekt typu Silverlight Application, pro jednotnost ho pojmenujeme Guestbook. Potvrdíme a na otázku, zda chceme vytvořit k Silverlight aplikaci i ASP.NET projekt, odpovíme, že ano, a ponecháme defaultní název, tedy Guestbook.Web.

Databáze

Začneme databází. V projektu Guestbook.Web si vytvoříme složku App_Data a do ní vložíme novou databázi, pojmenujeme ji GuestbookDB.mdf. V databázi vytvoříme jednu tabulku, buďto ručně, nebo pomocí tohoto SQL příkazu:

CREATE TABLE [dbo].[Posts]
(
	[PostID] INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
	[Author] NVARCHAR(50) NOT NULL,
	[Text] NVARCHAR(500) NOT NULL,
	[Date] DATETIME NOT NULL
)

Pokud chcete, naplňte si tabulku nějakými daty, abychom při implementaci čtení z databáze viděli hned výsledek.

Uživatelské rozhraní

Druhým krokem bude uživatelské rozhraní. To bude zprostředkované souborem MainPage.xaml v Silverlight projektu. Není to žádná věda, proto rovnou uvedu zdrojový kód a obrázek pro ilustraci:

<UserControl x:Class="Guestbook.MainPage"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  Height="350" Width="350">

  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White" Height="350" Width="350">
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="170" />
      <RowDefinition Height="140" />
      <RowDefinition Height="40" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="30" />
      <ColumnDefinition Width="105" />
      <ColumnDefinition Width="160" />
    </Grid.ColumnDefinitions>
    
    <ListBox Margin="0,10,0,0" Name="posts_Lb" Grid.Column="1" Grid.ColumnSpan="2" />
    <TextBlock Margin="0,15,40,100" Grid.Column="1" Grid.Row="1">Jméno:</TextBlock>
    <TextBox Margin="0,15,0,100" Name="name_Tb" TabIndex="1" Grid.Column="2" Grid.Row="1" />
    <TextBlock Margin="0,60,10,55" Grid.Column="1" Grid.Row="1">Text příspěvku:</TextBlock> 
    <TextBox Margin="0,60,0,20" AcceptsReturn="True" Name="text_Tb" TabIndex="2" Grid.Column="2" Grid.Row="1"/>
    <Button Margin="90,0,0,8" Name="Send_Btn" Height="30" Width="70" Content="Odeslat" Click="Send_Btn_Click" TabIndex="3" Grid.Column="2" Grid.Row="2" />
  </Grid>
</UserControl>

Rozhraní je tvořeno jedním ListBoxem, ve kterém budeme zobrazovat příspěvky načtené z databáze, dále pak dvěma TextBoxy a jedním odesílacím tlačítkem. Jednoduché, ale na ukázku dostačující.

LINQ to SQL

Teď přidáme něco, co nám umožní přímo ze C# kódu přistupovat k databázi. Správně, bude to LINQ to SQL, technologie, která nám pomocí pár tahů myši umožňuje vytvořit objektovou reprezentaci databáze, se kterou pak komunikujeme pomocí LINQu, jež je následně překládán na SQL dotazy. Několik dalších informací o LINQ to SQL najdete ve zde již uveřejněném seriálu o Silverlight Digg klientovi.

Pro přidání LINQ to SQL do projektu klikneme na projekt Guestbook.Web pravým tlačítkem a pomocí známého Add New Item přidáme třídu typu „LINQ to SQL Classes“. Pojmenujeme ji jednoduše Guestbook.dbml. Následně otevřeme Server Explorer a tabulku Posts z databáze přetáhneme do designeru LINQ to SQL.

Rovnou nastavíme jednu důležitou položku pro správnou funkčnost ve spojení s WCF službami. V okně Properties tohoto souboru nastavte vlastnost „Serialization Mode“ na „Unidirectional“ (původní hodnota je „None“). Umožní nám to objekty serializovat a posílat WCF službě (přesněji odekoruje třídu Post potřebnými atributy [DataContract] a [DataMember]).

WCF – Načítání z databáze

Konečně to začne být zajímavé. Do projektu Guestbook.Web přidáme nový soubor typu „WCF Service“ a pojmenujeme ho GuestbookService.svc.

Služba je tvořená rozhraním (IGuestbookService) a od něj odvozenou třídou (GuestbookService).

IGuestbookService vypadá takto (metodu DoWork jsem přejmenoval na GetAllPosts a změnil její návratový typ):

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;
using System.Text;

namespace Guestbook.Web
{
  [ServiceContract]
  public interface IGuestbookService
  {
    [OperationContract]
    List<Post> GetAllPosts();
  }
}

A příslušná třída GuestbookService vypadá následovně (obsahuje již implementovanou metodu GetAllPosts, ale není na ní vůbec nic složitého):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;
using System.Text;

namespace Guestbook.Web
{
  public class GuestbookService : IGuestbookService
  {
    GuestbookDataContext dc = new GuestbookDataContext();
    
    public List<Post> GetAllPosts()
    {
      var posts = from p in dc.Posts
            orderby p.Date descending
            select p;
      return posts.ToList();
    }
  }
}

U rozhraní si všimněte dvou atributů – [ServiceContract] prostě jen dává vědět, že toto rozhraní definuje službu. Atributem [OperationContract] musí být označena každá metoda, kterou chceme na službě volat.

Metoda GetAllPosts nedělá nic jiného, než že vytáhne z databáze všechny příspěvky, seřadí je sestupně podle data napsání a uloží je do kolekce List.

WCF – Ukládání do databáze

Abychom měli práci s databází hotovou, uděláme ukládání už teď.

Do rozhraní IGuestbookService přidáme novou metodu:

[OperationContract]
void SaveNewPost(string name, string text);

A toto je její implementace:

public void SaveNewPost(string name, string text)
{
  dc.Posts.InsertOnSubmit(new Post
  {
    Author = name,
    Text = text,
    Date = DateTime.Now
  });

  dc.SubmitChanges();
}

Ani tady není moc co komentovat.

Využití WCF služby ze Silverlight aplikace

Jako první věc musíme do Silverlight projektu přidat referenci na naši WCF službu. To uděláme tak, že klikneme pravým tlačítkem v Solution Exploreru na projekt a zvolíme položku „Add Service Reference“. V novém okně klikneme na „Discover“ a tuto referenci na službu si pojmenujeme jako GuestbookServiceReference.

Už nám nic nebrání otevřít code-behind MainPage.xaml.cs a vložit do něj metodu pojmenovanou například GetAllPosts:

private void GetAllPosts()
{
  GuestbookServiceReference.GuestbookServiceClient gsc = new GuestbookServiceReference.GuestbookServiceClient();
  gsc.GetAllPostsCompleted += gsc_GetAllPostsCompleted;
  gsc.GetAllPostsAsync();
}

Tato metoda jen nastaví pomocí event handleru metodu, která se má zavolat (gsc_GetAllPostsCompleted), jakmile bude dokončena práce v metodě GetAllPosts na WCF službě, a následně tuto GetAllPosts metodu asynchronně zavolá. Díky asynchronnímu volání nedojde k zablokování zbytku aplikace.

Pro funkčnost potřebujeme vytvořit ještě zmíněnou metodu gsc_GetAllPostsCompleted, tady tedy je:

private void gsc_GetAllPostsCompleted(object sender, GuestbookServiceReference.GetAllPostsCompletedEventArgs e)
{
  foreach (var item in e.Result)
  {
    posts_Lb.Items.Add(string.Format("{0} ({1}) řekl: {2}", item.Author, item.Date, item.Text));
  }
}

Přiznávám, že výsledek nebude zrovna dvakrát estetický, ale o designu tu máme jiné články, tady se to pokusím udržet co nejjednodušší.

Zbývá jen přidat volání metody GetAllPosts do konstruktoru tohoto okna a máme vyhráno, příspěvky by se měly úspěšně načíst.

public MainPage()
{
  InitializeComponent();
  GetAllPosts();
}

Zápis do databáze

Princip je úplně stejný jako při čtení z databáze, proto vám ukážu rovnou zdrojový kód:

private void SaveNewPost()
{
  GuestbookServiceReference.GuestbookServiceClient gsc = new GuestbookServiceReference.GuestbookServiceClient();
  gsc.SaveNewPostCompleted += gsc_SaveNewPostCompleted;
  gsc.SaveNewPostAsync(name_Tb.Text, text_Tb.Text);
}

private void gsc_SaveNewPostCompleted(object sender, EventArgs e)
{
  name_Tb.Text = "";
  text_Tb.Text = "";
  posts_Lb.Items.Clear();
  GetAllPosts();
}

Metodu SaveNewPost stačí volat z handleru události Click na tlačítku a opět by vše mělo fungovat.

To by mělo pro představu stačit. Doufám, že tento článek pomůže vyřešit problémy začínajícím v Silverlightu a že vše bylo snadno pochopitelné. Na závěr nabízím ke stažení kompletní solution.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

2 názory  —  2 nové  
Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Jakub studuje informatiku na FIT ČVUT, jeho oblíbenou platformou je .NET.
Web     Twitter     Facebook     LinkedIn    

Nové články

Obrázek ke článku V přechodu na DVB-T2 tápou především senioři. Přeladit jim pomáhají vnoučata, zapojí se i stát

V přechodu na DVB-T2 tápou především senioři. Přeladit jim pomáhají vnoučata, zapojí se i stát

Už na konci měsíce může zůstat část Čechů bez televizního signálu. Vypínání stávající sítě začne již 27. listopadu v Praze a středních Čechách a do poloviny roku 2020 čeká přechod na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2 celou republiku. K naladění nového televizního vysílání musí řada lidí nakoupit modernější zařízení, upravit antény nebo přejít na kabelové či internetové vysílání. 

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Zavádění Master Data Management v praxi

Zavádění Master Data Management v praxi

Předchozím článku jsme si vysvětlili, co jsou to Master Data, kdy je firma obvykle začíná řešit, v jakých krocích postupovat a jak nám může pomoci zvláštní nástroj pro evidenci Master dat. V tomto článku se podíváme na dvou příkladech, jak prakticky začít Master data řešit.

1. Nová Master Data, která potřebujeme někde spravovat
2. Zmapování existujících Master dat a určení jejich vlastníků

Obrázek ke článku 5 nesprávných důvodů, proč dělat vlastní mobilní aplikaci

5 nesprávných důvodů, proč dělat vlastní mobilní aplikaci

Myslíte si, že máte skvělý nápad na byznys apku a znáte všechno, co potřebujete? Možná vám vývoj software na míru rozmluví Vláďa Skoumal, z firmy studio SKOUMAL vyvijející mobilní aplikace 5.11. 2019 v 18:00 v Impact Hub Praha nebo tento jeho článek.


 

Obrázek ke článku Ericsson ConsumerLab Report: rozšířená realita je další úrovní gamingu

Ericsson ConsumerLab Report: rozšířená realita je další úrovní gamingu

Celkem 66 % uživatelů zajímá rozšířená realita v oblasti gamingu. Mezi nimi je i 35 % těch, kteří jinak hry nehrají.
Pro téměř 50 % respondentů by bylo zajímavé zapojení virtuální objektů do reálného světa. Objekty by zůstaly tam, kde je při hře „umístili“.
Až 43 % uživatelů láká využití rozšířené reality ve sportu

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032019 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý