Jak Google zobrazuje výsledky hledání napříč časem
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Jak Google zobrazuje výsledky hledání napříč časemJak Google zobrazuje výsledky hledání napříč časem

 

Jak Google zobrazuje výsledky hledání napříč časem

Google       Google       15. 8. 2011       17 038×

Google mnohdy zobrazuje u běžných výsledků vyhledávání i další informace – sitelinks, jména přátel, informace ze sociálních sítí, datum vydání, hodnocení a mnoho, mnoho dalších. Na několik ukázek se teď podíváme, a to jak na aktuální, tak již historické výsledky v průběhu času.

Tyto výsledky publikoval Marek Prokop z poradenské společnosti PROKOP software s. r. o. Na jeho Facebook stránce můžete sledovat i pozdější ukázky výsledků hledání na Google, protože je Marek průběžně aktualizuje. Tímto bych mu také rád poděkoval za poskytnutí získaných výsledků. Marek Prokop vede pravidelná školení zaměřená na SEO, PPC reklamu, psaní pro web, internetový marketing a user-experience design.

Článek je psán retrospektivně, jsou v něm obsaženy i tehdejší domněnky a v některých případech zmíněných výsledků již nelze dosáhnout. Taktéž, kvůli povaze článku, nejsou všechny zmíněné informace již zcela aktuální. Berte to tedy jako ohlédnutí, jak se mění v průběhu času hledání na samotném Google, resp. jak nám prezentuje své výsledky v závislosti na aktuálních technologiích a projektech.

V listopadu roku 2010 začal Google na dotaz [twitter] zobrazovat pod běžnými sitelinky ještě "social sitelinks" – několik vybraných uživatelů, které sledujete. Podobně byly výsledky zobrazeny i při hledání [youtube]. Informace se zřejmě braly z Google Profiles a hledající uživatel tedy musel být přihlášen.

O trochu víc informací najdete v Google Blogu.

Přihlášeným uživatelům, jejichž geografickou polohu zná, zobrazoval Google na některé i dost obecné dotazy kombinaci výsledků obecného fulltextu a vyhledávání míst (Google Places, dříve Local Search). První rychlou analýzu řazení těchto nových výsledků vydal SEOmoz.

Je pravděpodobné, že se tento typ výsledků zobrazoval na dotazy, které lidé často zadávají s místním upřesněním. Toho je možné využít při analýze klíčových slov a k lepšímu zacílení webu.

Sitelinks - vertikální seznam odkazů na jiné stránky webu

Sitelinks, česky též pododkazy či vnořené odkazy, se typicky zobrazují u prvního výsledku nalezeného na navigační dotaz. Google analyzuje chování hledajících uživatelů (četnost hledání, míra prokliku na první výsledek apod.) a musí si být hodně jistý, že uživatel dotazem opravdu hledá daný web. Navíc musí navigační struktura webu poskytovat dostatečnou oporu pro výběr sitelinků. Ve Webmaster Tools se můžete na aktuální sitelinks podívat a případně určit, že se v nich některé odkazy nemají zobrazovat.

Z praktického pohledu nemá moc smysl se o pododkazy nějak snažit, protože se většinou stejně zobrazí jen v případech, kdy chce uživatel najít právě váš web a nepochybně by ho našel i bez pododkazů. Výjimka je, když se vám podaří takto ovládnout nějaké obecné slovo, ale to se často nestává. Podrobněji o tom píše Rand Fishkin v článku Google's Sitelinks and Brand Domination through Keyword Ownership.

Související odkazy:

Vodorovný seznam odkazů na jiné stránky webu

Zkrácená verze sitelinks zahrnující pouze první (levý) sloupec pododkazů a bez odkazu "Další výsledky z webu..." na konci. Zobrazuje se zřejmě tehdy, je-li nalezená stránka častým cílem navigačních dotazů, avšak navigačním charakterem tohoto konkrétního dotazu si Google není zcela jistý.

Odkazy na části nalezené stránky

Odkazy na části (fragmenty) nalezené stránky se zobrazují pro delší, obsahově bohatší stránky, které mají v horní části seznam (menu) vnitřních odkazů. Zřejmě se vždy zobrazí jen první tři odkazy, i když jich stránka obsahuje víc. Tento typ úryvku se může zobrazit na libovolné pozici (zde na první a třetí). Z pohledu SEO může zvýšit míru prokliku vizuální odlišností úryvku a tím, že je k dispozici více míst, kam jde kliknout.

Menu odkazů může být ve stránce mezi nadpisem a hlavním textem (případ první pozice na obrázku) i o něco níže v hlavním textu, což je typické pro hesla Wikipedie (třetí pozice na obrázku). Není důležité, zda je menu tvořeno HTML seznamem (značky ul/ol a li), nebo nestrukturovanou posloupností odkazů. Nezáleží ani na tom, zda jsou fragmenty vyznačeny atributem name značky a, nebo atributem id jiné značky (typicky nadpisu druhé či nižší úrovně).

Jména přátel nad úryvkem

Je-li nalezenou stránkou osobní profil na Facebooku, zobrazí se nad úryvkem jména několika přátel. Výběr je zřejmě náhodný, resp. odpovídá tomu, co zobrazoval Facebook nepřihlášenému uživateli během poslední návštěvy Googlebota.

Podobného úryvku můžete dosáhnout i s vlastní stránkou, pokud do ní vložíte Googlem doporučená osobní metadata.

Informace z LinkedIn

Je-li nalezenou stránkou osobní profil v síti LinkedIn, zobrazí se nad úryvkem země, pracovní zařazení a zaměstnavatel uživatele. Z pohledu SEO je tedy vhodné tyto údaje v LinkedIn udržovat aktuální.

Podobného úryvku můžete dosáhnout i s vlastní stránkou, pokud do ní vložíte Googlem doporučená osobní metadata.

Informace z Google Profiles

Nad nalezeným osobním profilem Googlu (Google Profile) se zobrazuje profese a zaměstnavatel. Z pohledu SEO je tedy vhodné udržovat tyto údaje v profilech Googlu aktuální.

Podobného úryvku můžete dosáhnout i s vlastní stránkou, pokud do ní vložíte Googlem doporučená osobní metadata.

Datum vydání a stáří stránky

Úryvek začíná datem vydání, které Google vytáhl z nalezené stránky. Algoritmus není znám, je však poměrně robustní a nevyžaduje, aby bylo datum vydání vyznačeno v HTML speciálními značkami. Zřejmě ale pomůže, pokud se nachází v horní části stránky v blízkosti hlavního nadpisu. Teoreticky by Google mohl využívat i informací z RSS feedu, pokud ho daný web zveřejňuje.

Údaj "před 57 minutami" za adresou nalezené stránky se vztahuje k času, kdy Google stránku objevil jako novou, resp. kdy zjistil, že byla aktualizována. V běžných výsledcích hledání se tento údaj objevuje jen u nedávno vytvořených či aktualizovaných stránek a majitel stránky ho nemůže ovlivnit. S datem na začátku úryvku zřejmě nijak nesouvisí.

Důležitost těchto informací z pohledu SEO záleží na charakteru stránky. Očekává-li uživatel co nejčerstvější informace (jako v případě měnových kurzů na obrázku), bude pravděpodobně preferovat nejnovější nalezený výsledek, resp. výsledek se starým datem ho bude od kliknutí odrazovat.

Diskusní fórum

Pokud Google rozezná nalezenou stránku jako vlákno diskusního fóra, zobrazí nad úryvkem celkový počet příspěvků vlákna, počet autorů a datum posledního příspěvku. Není úplně jasné, jak Google diskuse poznává, avšak fóra generovaná obvyklými CMS většinou zná.

Význam z pohledu SEO je sporný. Fakt, že nalezená stránka pochází z diskuse, může uživatele lákat i odrazovat. Odrazovat by mohlo i starší datum či velmi malý počet příspěvků, kdežto novější datum a rozumný počet příspěvků bude míru prokliku spíše zvyšovat.

Hodnocení v IMDB

Nad úryvkem nalezených stránek filmů z Internet Movie Database (IMDB) se zobrazuje hodnocení pomocí pěti hvězdiček, číselné hodnocení v desetibodové škále a počet hodnotících uživatelů. Hvězdičky úryvek graficky zvýrazní, takže lze očekávat vyšší míru prokliku. Podobného efektu můžete dosáhnout i s vlastní stránkou tím, že do ní vložíte Googlem doporučená metadata pro hodnocení.

Video z YouTube

Videa nalezená na YouTube mají vlevo od úryvku náhled videa a nad úryvkem údaje o délce videa v minutách a sekundách, datum zveřejnění a hodnocení pomocí pěti hvězdiček. Podobného výsledku můžete dosáhnout i se svou vlastní stránkou, jestliže do ní kromě samotného videa vložíte i Googlem doporučená metadata pro video a pro hodnocení.

Hodnocení procenty

Nad úryvkem se zobrazí hvězdičky, hodnocení v procentech a počet hodnotících uživatelů. Hvězdičky úryvek graficky zvýrazní, takže lze očekávat vyšší míru prokliku. S vlastní stránkou můžete dosáhnout podobného efektu tím, že do ní vložíte Googlem doporučená metadata pro hodnocení.

Recenze

Nad úryvkem se zobrazí hodnocení pomocí pěti hvězdiček, autor recenze a datum vydání. Hvězdičky úryvek graficky zvýrazní, takže lze očekávat vyšší míru prokliku. S vlastní stránkou můžete dosáhnout podobného efektu tím, že do ní vložíte Googlem doporučená metadata pro recenze.

Vyhledávací pole

Od jara 2008 Google experimentuje s vyhledávacím polem pod úryvkem. Objevuje se jen výjimečně u některých navigačních dotazů vedoucích na weby s velmi pestrým obsahem a málo strukturovanou navigací. Typickým příkladem je dotaz [wikipedia]. V českém Googlu tento typ úryvku zatím nebyl spatřen.

Sitelinks a vyhledávací pole

Od jara 2008 Google experimentuje s vyhledávacím polem pod úryvkem a jak ukazuje tento příklad, může se zobrazit spolu s pododkazy (sitelinks). Objevuje se jen výjimečně u některých navigačních dotazů vedoucích na weby s velmi pestrým obsahem. V českém Googlu tento typ úryvku zatím nebyl spatřen.

Obrázek a doba vaření u kuchařského receptu. Stránku vytvořil Václav Lohr.

Pokud obsah prvku TITLE výrazně nekoresponduje s obsahem stránky, Google někdy vytvoří pro výsledky vyhledávání jiný titulek.

Všechny stránky v této desítce výsledků mají ve skutečnosti TITLE "New Page 1", avšak v sedmi případech Google zobrazuje vlastní titulek, který text "New Page 1" někdy obsahuje na začátku (dvakrát), někdy na konci (jednou) a někdy vůbec (třikrát). Nový titulek je nejspíš tvořen z textů odkazů, které na danou stránku směřují, případně z textu samotné stránky.

Drobečková navigace místo URL

Za určitých okolností Google zobrazuje na posledním řádku úryvku namísto obvyklého URL drobečkovou navigaci. Ta nekončí nalezenou stránkou ale stránkou, která je v navigační struktuře webu nalezené stránce nadřízena. Na jednotlivé úrovně lze klikat samostatně.

Google tento prvek zavedl v listopadu 2009 a tehdy také popsal, v jakých případech ho může použít.

Dalším zdrojem informací je video, ve kterém Matt Cutts odpovídá na dotaz z publika, proč se drobečková navigace místo URL na určitém webu přestala zobrazovat.

V dokumentaci k rich snippetům Google uvádí i sémantické vyznačení drobečkové navigace pomocí mikrodat a RDF, není ale jisté, zda tento způsob již sám detekuje a používá.

Jumbo sitelinks

Již několik měsíců na některé (zejména navigační) dotazy zobrazuje pododkazy (sitelinks) obsahující kromě titulků i URL stránek a krátké, jednořádkové úryvky obsahu. Jak ukazuje jeden příklad v článku, odkazů může být až 12, častěji jich je ale 10 a může jích být i 8 či 7.

Zatím není moc jasné, zda jde o experiment, nebo trvalou vlastnost. Více informací naleznete hledáním fráze "jumbo sitelinks", případně "expanded sitelinks".

I nové Programujte.com obsahuje metadata a vhodnou strukturu, která ovlivňuje zobrazené informace při hledání na různé dotazy na Google. Článek o podrobnějším nasazení metadat (vhodné struktuře, použití mikroformátů…) připravujeme.

Testovat korektnost struktury svého webu můžete na stránce Rich Snippets Testing Tool od Google.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
10 hlasů
Google
(fotka) Lukáš ChurýLukáš je šéfredaktorem Programujte, vyvíjí webové aplikace, fascinuje ho umělá inteligence a je lektorem na FI MUNI, kde učí navrhovat studenty GUI. Poslední dobou se snaží posunout Laser Game o stupeň výše a vyvíjí pro něj nové herní aplikace a elektroniku.
Web     Twitter     Facebook     LinkedIn    

Nové články

Obrázek ke článku Stavebnice umělé inteligence 1

Stavebnice umělé inteligence 1

Článek popisuje první část stavebnice umělé inteligence. Obsahuje lineární a plošnou optimalizaci.  Demo verzi je možné použít pro výuku i zájmovou činnost. Profesionální verze je určena pro vývojáře, kteří chtějí integrovat popsané moduly do svých systémů.

Obrázek ke článku Hybridní inteligentní systémy 2

Hybridní inteligentní systémy 2

V technické praxi využíváme často kombinaci různých disciplín umělé inteligence a klasických výpočtů. Takovým systémům říkáme hybridní systémy. V tomto článku se zmíním o určitém typu hybridního systému, který je užitečný ve velmi složitých výrobních procesech.

Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

Reklama autora

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý