Velká recenze: Nová verze vývojového nástroje RAD Studio XE8 z pohledu Miroslava Viriuse
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Velká recenze: Nová verze vývojového nástroje RAD Studio XE8 z pohledu Miroslava ViriuseVelká recenze: Nová verze vývojového nástroje RAD Studio XE8 z pohledu Miroslava Viriuse

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Pergoly a střechy Brno

Velká recenze: Nová verze vývojového nástroje RAD Studio XE8 z pohledu Miroslava Viriuse

Google       Google       9. 7. 2015       18 602×

Na počátku dubna tohoto roku uvolnila firma Embarcadero Technologies novou verzi svých vývojových nástrojů označenou RAD studio XE8. Jde o nástroj, který slouží pro vývoj aplikací pro 32bitová a 64bitová Windows, Mac OS X, iOS a Android. Stejně jako v předchozích verzích lze vyvíjet aplikaci současně pro několik prostředí zároveň.

Reklama
Reklama

Vedle C++Builderu a Delphi, integrovaných prostředí pro vývoj aplikací v C++ a v Object Pascalu, zde najdeme i řadu dalších nástrojů; jejich počet a možnosti se liší podle zakoupené edice.

Edice

RAD Studio XE8 je k dispozici v edicích Professional (nejslabší), Enterprise, Ultimate a Architect (nejsilnější). Lze pochopitelně zakoupit i samostatně Delphi nebo C++ Builder, a to ve stejných edicích jako celé RAD Studio.

Možnosti jednotlivých edic jsou v podstatě stejné jako v předchozí verzi RAD studia. Rozdíly mezi jednotlivými edicemi se týkají především rozsahu podpory vývoje databázových aplikací. Edice Professional neobsahuje podporu vývoje aplikací pro mobilní platformy; lze si ji však dokoupit v jednom z doplňků (add-on).

Stejně jako u předchozí verze je i tentokrát pro samotné Delphi nebo C++Builder k dispozici edice Starter. Tato edice určená začínajícím programátorům neobsahuje podporu databázových aplikací a pro komerční vývoj ji lze použít jen velice omezeně.  

Tento článek vznikl po prvním seznámení s edicí Architect.

Novinky

Nová verze RAD Studia přinesla řadu novinek; začneme přehledem nejdůležitějších z nich.

Čtyřiašedesátibitové aplikace pro iOS

Jednou ze žhavých novinek RAD Studia XE8 je podpora 64bitových aplikací pro platformu iOS. V případě multiplatformní aplikace umožňuje IDE nyní zvolit jako cílovou platformu jak iOS Device – 32 bit, tak iOS Device – 64 bit.

Poznamenejme, že od 1. února 2015 zavedla firma Apple nové omezení na aplikace ukládané do App Store: přijímají se pouze 64bitové aplikace vytvořené pomocí iOS 8 SDK. To ve skutečnosti znamená, že aplikace může obsahovat vedle sebe 64bitovou a 32bitovou verzi. Od 1. 6. 2015 bude totéž platit i pro aktualizace starších aplikací. Aby tedy mohli vývojáři vytvářet aplikace pro iOS, bylo třeba přizpůsobit RAD Studio uvedeným požadavkům.

Majáčky (beacon)

Jinou významnou novinkou jsou nástroje pro vývoj aplikací využívajících majáčky (beacon). RAD Studio XE8 podporuje formát iBeacon definovaný firmou Apple a alternativní otevřený formát AltBeacon pro Android a iOS. Podrobněji se k majáčkům vrátíme dále.

Nástroje pro analýzu užívání aplikací (AppAnalytics)

Jak je aplikace používána? Které stránky nebo formuláře uživatel používá nejčastěji? Na jaké problémy při používání naráží? Odpovědi na tyto a podobné otázky mohou dát nástroje pro analýzu používání aplikace (AppAnalytics), které jsou novinkou RAD Studia XE8 a jsou dostupné ve všech edicích pro aplikace založené jak na knihovně VCL, tak na knihovně Fire Monkey. Také touto novinkou se budeme zabývat podrobněji dále.

Správce knihovny GetIt

Pod označením GetIt se skrývá nástroj, který umožňuje uživateli vyhledat na webu, stáhnout a nainstalovat nástroje, které lze použít v RAD Studiu. Vyvoláme-li ho v integrovaném vývojovém prostředí (IDE), objeví se okno s nabídkou dostupných nástrojů včetně informace, zda jde o knihovnu pro Delphi nebo pro C++. Výběr nabízených knihoven lze upřesnit zapsáním vhodného klíčového slova do vstupní řádky v pravém horním rohu; napíšeme-li zde např. slovo tree, nabídne nám GetIt stažení knihovny VirtualTree Turbo Pack for VCL.

Ukážeme-li na vybraný produkt myší, objeví se stručný popis.

Nástroj GetIt nabízí knihovny ke stažení.

Po stisknutí tlačítka Install nám GetIt vybranou knihovnu stáhne, přeloží a nainstaluje.

Doplněk Castalia

Na počátku roku 2015 získala společnost Embarcadero Technologies produkt Castalia, který poskytuje nástroje pro snazší orientaci ve zdrojovém kódu, refaktorování zdrojového kódu, měření kvality zdrojového kódu apod. Nyní je tento doplněk součástí instalace RAD Studia XE8, a to u všech edic kromě edice Starter. Do předchozích verzí RAD Studia si ho lze doinstalovat. I k tomuto nástroji se vrátíme v jednom z následujících oddílů.

Současný náhled aplikace pro několik platforem (Multi-Device Preview)

Příjemnou, i když nijak zásadní novinkou je možnost současného náhledu grafického uživatelského rozhraní vyvíjené aplikace ve zvolených platformách.

Náhled grafického uživatelského rozhraní vyvíjené aplikace ve zvolených platformách

K tomu slouží příkaz Multi-Device Preview v nabídce View, který ukáže tyto náhledy na panelu v pravém horním rohu IDE. Poklepáním na zvolený náhled se na ústředním panelu IDE zobrazí návrh GUI pro vybranou platformu, takže ho lze ho dále samostatně upravovat.

Nová verze komponenty TWebBrowser

Komponenta TWebBrowser prošla úpravou, při níž byly odstraněny některé vady. Je multiplatformní (samozřejmě včetně Windows) a umí se vyrovnat jak s archaickými konstrukcemi, jako jsou rámce (frame), tak se současnými technologiemi, jako je skriptování.

Požadavky pro instalaci RAD Studia XE8

Pro instalaci RAD Studia XE8 potřebujeme PC s alespoň 1 GB RAM a procesorem Intel Pentium (nebo kompatibilním) běžícím alespoň na frekvenci1,6 GHz. Tento počítač musí být vybaven operačním systémem Windows verze 7 nebo pozdějším. (Operační systém Windows XP není podporován, i když instalace pod ním se podaří.) Potřebný diskový prostor  je cca 30 GB. Vedle toho je v průběhu instalace potřebný i pracovní prostor o velikosti dalších 30 GB pro vybalování souborů, který instalátor po dokončení instalace uvolní.

Monitor by měl mít rozlišení alespoň 1024x768 pixelů.

Poznamenejme, že uvedené požadavky na systém jsou opravdu minimální – podle mých zkušeností je RAD studio i na počítači s 2GB RAM velmi pomalé.

Instalace

Instalace probíhá naprosto stejně jako u předchozí verze. To znamená, že RAD Studio můžeme buď instalovat z webu, nebo si můžeme stáhnout instalační soubor ve formátu ISO, připojit si ho jako virtuální mechaniku a instalovat RAD Studio z ní. Stažený soubor .ISO si samozřejmě také můžeme vypálit na DVD a instalovat RAD Studio z něj, musíme však použít DVD s dvouvrstvým záznamem, neboť jeho velikost je přibližně 7 GB.

Instalace z webu je poměrně zdlouhavá; i při vysokorychlostním připojení mi trvala přes 90 minut. Instalace virtuální mechaniky je o něco rychlejší, neboť odpadnou některé kontroly, které jsou při webové instalaci nezbytné.

Při instalaci jsem se nesetkal se žádnými problémy a také následná registrace produktu proběhla hladce.

Cílové platformy

Integrované vývojové prostředí RAD Studia XE8 běží pouze pod Windows; umožňuje však, jak už víme, vyvíjet aplikace pro Win32, Win64, iOS (32bitové a 64bitové aplikace), simulátor iOS a pro Android – tedy jak pro desktopové, tak pro mobilní platformy.

Mezi mobilními platformami ovšem stále chybí jakákoli z verzí Windows Phone.

Prostředí a projekt

Asi nikoho nepřekvapí, že IDE RAD Studia XE8 se prakticky neliší od IDE předchozích verzí. Přibylo samozřejmě několik vylepšení, jako je možnost současného náhledu GUI aplikace na různých platformách, nebo nástroje Castalia, jeho filozofie je však stále stejná.

Také zacházení s projekty se neliší od předchozích verzí. Při vytváření nového projektu začínáme volbou, zda chceme projekt pro Delphi nebo C++Builder. Základní nabídka pro oba tyto nástroje obsahuje aplikaci založenou na VCL, multiplatformní aplikaci (Multi-Device Application), vytvoření balíčku nebo formuláře.  K dalším typům aplikací se dostaneme volbou Other; zde najdeme konzolové aplikace, vytvoření dynamické knihovny, balíčku, aplikace s rozhraním Metropolis založené na knihovně VCL nebo FireMonkey, aplikace s rozhraním MDI nebo SDI atd. V okně správce projektů (Project Manager) je k dispozici mj. položka Target Platform, jež označuje cílovou platformu projektu a umožňuje přidat další cílové platformy v závislosti na typu projektu  a pak mezi nimi přepínat a tak překládat týž projekt pro různé operační systémy.

Programovací jazyky

V implementaci programovacích jazyků obou hlavních nástrojů, C++Builderu a Delphi, nedošlo k žádným změnám. To mimo jiné znamená, že přetrvávají rozdíly mezi 32bitovým a 64bitovým překladačem C++, pokud jde o podporu standardu ISO 14882 z roku 2011. Podrobnější rozbor, včetně informací o standardní knihovně jazyka C++, najdete v mé recenzi předchozí verze RAD Studia; pro pohodlí čtenáře zde uvedu alespoň tabulku se základním přehledem.

Překladače pro mobilní platformy se chovají stejně jako překladač pro Win64.

Připomeňme si, že tyto rozdíly pramení ze skutečnosti, že zatímco dvaatřicetibitový překladač BCC32.exe navazuje na překladače z předchozích verzí C++Builderu, čtyřiašedesátibitový překladač je založen na opensourcovém překladači Clang.

Majáčky

V úvodním přehledu jsme se zmínili, že jednou z velkých novinek RAD Studia XE8 je podpora aplikací využívajících majáčky (beacon). Protože jde o zcela novou technologii, zastavíme se u ní podrobněji. Systém založený na majáčcích je tvořen třemi základními částmi – jedním nebo několika majáčky, mobilní aplikací reagující na signál majáčků a aplikací poskytující informační obsah sdružený s daným majáčkem.

Použití majáčků

Majáčky mohou sloužit jako nástroj zprostředkující zákazníkům v hypermarketu informace typu „kupte si naše úžasné banány, je na ně skvělá sleva“, mohou ale také poskytovat informace pacientům ve zdravotnických zařízeních (např. jak najít některé specializované pracoviště), mohou poskytovat informace návštěvníkům v muzeích či galeriích apod.

Hardware

Majáček je malé elektronické zařízení – typicky jde o plastové kolečko o průměru cca 5 cm a síle cca 10 mm; může ale jít i o zařízení připojované k počítači prostřednictvím USB. Majáček v pravidelných intervalech (typicky okolo 1 s) vysílá rádiový signál obsahující jeho celosvětově jednoznačný identifikační kód (UUID). Vedle toho může vysílat ještě dva další číselné kódy, nic víc. Lze ho podle potřeby umístit na pevné stanoviště nebo na pohyblivý objekt.

Majáček je zpravidla napájen z baterie, jež vydrží několik měsíců. Dosah signálu bývá kolem 100 m, záleží ovšem na jeho umístění.

Aplikace využívající majáčky

Aplikace, jež majáčky využívají, budou typicky instalovány na mobilních zřízeních, jako jsou tablety vybavené nízkoenergetickým přijímačem BlueTooth (BlueTooth Low Energy). Takováto aplikace, je-li aktivní, zjistí přítomnost majáčku a jím vysílaný kód. Na základě tohoto kódu se připojí k systému poskytujícímu informace a poskytnuté informace předá uživateli.

Systém poskytující informace

Systém, který poskytuje informační obsah odpovídající kódu majáčku, bude obvykle cloudovou aplikací. Informace, které tento systém vrátí mobilní aplikaci, bude záviset jak na identifikačním kódu majáčku, tak na aplikaci, která je požaduje. To znamená, že na jeden majáček mohou být vázány různé informace v závislosti na použité mobilní aplikaci (jinak řečeno, několik aplikací může sdílet týž majáček).

Poznamenejme, že nabídka cloudových služeb bývá součástí obchodní politiky dodavatele majáčků.

Podpora majáčků v RAD Studiu XE8

Nová verze RAD Studia umožňuje vyvíjet mobilní aplikace využívající majáčky pro platformy iOS, Android, a OS X. Základem práce s majáčky je třída TBeaconManager umístěná v RTL, jejíž statická metoda GetBeaconManager vytvoří instanci odpovídající zvolenému standardu (iBeacon nebo AltBeacon). Tato instance umožňuje spustit nebo zastavit vyhledávání majáčků a reagovat na události, jako je nalezení majáčku, ztráta spojení s ním apod. Dále zde najdeme služby pro určení vzdálenosti majáčku a další nástroje.

Poznámka

Podrobnější informace o dostupných majáčcích pro vývoj aplikací a podmínkách využívání cloudových služeb s nimi spojených lze získat na stránkách českého zastoupení firmy Embarcadero Technologies.

Nástroje pro analýzu užívání aplikací

Nejen pro vývojáře, ale např. i pro správce webových stránek, inzerenta a další může být důležité vědět, jak návštěvníci procházejí webové aplikace, jak používají mobilní aplikace nebo na jaké problémy přitom narážejí. Tím se zabývá analýza mobilních a webových aplikací (AppAnalytics). Tato analýza je založena na softwarových nástrojích, které sledují vybrané události v aplikaci a odesílají o nich informace.  

Podpora analýzy aplikací v RAD Studiu XE8

Nástroje pro analýzu aplikací jsou součástí všech edic RAD Studia XE8 a týkají se jak aplikací založených na knihovně Fire Monkey, tak aplikací založených na knihovně VCL, a to pro všechny podporované platformy (nejen pro mobilní). Umožňují sledovat

  • jak často je aplikace používána,
  • počet aktivních uživatelů aplikace,
  • jak často dojde k pádu aplikace,
  • jaké formuláře a ovládací prvky uživatel používá.

O sledování vybraných událostí se stará nevizuální komponenta TAppAnalytics, kterou najdeme na paletě Services. Když aplikace tuto komponentu povolí, zobrazí uživateli upozornění. Vlastnost Options této komponenty umožňuje volit, které události bude sledovat.

Zpracování získaných dat

Komponenta TAppAnalytics pouze odesílá informace, nic více. O jejich analýzu se stará cloudová služba firmy Embarcadero. To znamená, že na ní musíte mít účet. Zdarma lze sledovat jednu aplikaci s omezeným počtem událostí, jinak je tato služba zpoplatněna. Po přihlášení k tomuto účtu získáte výsledky analýzy, zpravidla v podobě různých grafů.

Celkový přehled výsledků analýzy aplikace

Obrázek ukazuje diagram se souhrnnými informacemi získanými analýzou předaných údajů. Na obrázku níže je diagram využití vazeb mezi formuláři, tedy jak často uživatel přecházel z jednoho formuláře na jiný.

Diagram znázorňující četnost přechodů mezi formuláři

Ochrana soukromí

Shromažďování údajů o práci s aplikací znamená zásah do soukromí uživatele. Aplikace ho proto musí na tuto skutečnost upozornit. Po zapnutí „odposlechu“ proto zobrazí okno se zprávou, jejíž obsah je dán vlastností PrivacyStatement komponenty TAppAnalytics.

Doplněk Castalia

Za tímto podivným jménem se skrývá výrazné posílení možností IDE Rad Studia, a to nejen pokud jde o orientaci ve zdrojovém kódu, ale i pokud jde o refaktorování zdrojového kódu nebo měření jeho kvality.

První užitečnou drobností, kterou programátor ocení, je optické párování závorek { a } v C++, resp. begin a end v Pascalu, a ikony upozorňující na příkazy, které narušují běžnou posloupnost provádění zdrojového kódu.

Zvýraznění bloků kódu a příkazů, které narušují obvyklou posloupnost běhu programu. Kód na obrázku je nesmyslný, slouží pouze pro ilustraci funkce doplňku Castalia

Další z možností, které Castalia poskytuje, je vkládání záložek na vybraná místa zdrojového kódu. Najdeme tu také sadu šablon běžných programových konstrukcí, možnost dočasně skrýt ve vizuálním návrhu nevizuální komponenty nebo možnost současného zobrazení vizuálního návrhu a zdrojového kódu („split editor“).

Měření kvality kódu

Měření kvality zdrojového kódu podle formálních kritérií, jako je počet příkazů v podprogramu, počet parametrů podprogramu apod., patří dnes v řadě softwarových firem k obvyklým praktikám. Doplněk Castalia k tomu poskytuje vhodný nástroj, který lze vyvolat příkazem z hlavní nabídky. Tím vyvoláme okno s informacemi o aktuálním projektu.

Výsledek analýzy zdrojového kódu pomocí doplňku Castalia

Jednotlivé sloupce tabulky obsahují jméno podprogramu, počet příkazů v něm, počet parametrů, počet do sebe vnořených příkazů if, nejmenší počet možných nezávislých cest zdrojovým kódem podprogramu a celkovou „jedovatost“ kódu. Poslední údaj je jakousi kombinací všech předchozích a obecné doporučení říká, že jedovatost by měla být menší než 1.

Refaktorování

Jistě víte, že redaktorování znamená úpravu zdrojového kódu, která nemění jeho funkčnost, ale zlepšuje jeho čitelnost pro lidského čtenáře a usnadňuje budoucí opravy a úpravy (a také snižuje jeho „jedovatost“). Existuje řada běžných refaktorovacích technik, jako je přejmenování proměnné nebo podprogramu, vyjmutí metody (tj. přenesení vybrané skupiny příkazů do samostatného podprogramu), přenesení metody nebo datové složky do jiné třídy (zpravidla do předka nebo potomka) a další. RAD Studio nyní díky doplňku Castalia poskytuje nástroje nejen pro zmíněné refaktorovací kroky, ale i pro řadu dalších. Tyto nástroje jsou dostupné prostřednictvím hlavní i příruční nabídky.

První zkušenosti s ním ukazují, že zde ještě bude co zlepšovat. Tento nástroj např. umožňuje vyjmout část kódu z metody a definovat ji jako samostatnou metodu, ale nenabízí tutéž možnost pro podprogram, který není metodou objektového typu; když se o to pokusíte, dostanete chybovou zprávu říkající, že odkaz na objekt není nastaven. Navíc vyjmutá metoda bude vždy procedurou, nelze zvolit, zda chcete proceduru nebo funkci.

Přesto jde o velmi užitečný nástroj, který programátorovi ušetří mnoho práce.

Přístup k datům

RAD Studio XE8 podporuje, stejně jako předchozí verze, používání starších technologií pro přístup k datům, které jsme měli k dispozici pod Windows. Ovšem nástroje pro práci s nejstarší technologií BDE (Borland Database Engine), jež byla určena k využívání „stolních“ databází, jako byla dBase nebo Paradox, je třeba si stáhnout samostatně. Také komponenty dbExpress pro přístup k SQL serverům se už dnes považují za zastaralé a novinkou RAD Studia XE8 jsou nástroje pro přechod k současné multiplatformní technologii FireDAC.

Připomeňme si, že technologie FireDAC představuje vrstvu poskytující společné API pro přístup k datům různých databázových strojů, jež umí respektovat a využívat specifických vlastností jednotlivých databázových serverů bez omezení výkonu. Jejím základem jsou komponenty TFDConnection, TFDQuery, TFDTable a mnohé další, které zapouzdřují obvyklé operace s databázovým serverem.  Tyto komponenty podporují technologii LiveBindings, takže programování přenosu dat je v mnoha situacích velice snadné (a jestliže vám to připomíná programování pomocí BDE, není to náhodou)

Novinkou současné verze knihovny FireDAC je mimo jiné podpora databázového serveru Teradata založená na ovladači pro ODBC.

Aplikační server

Pro vývoj vícevrstvých aplikací je nezbytný aplikační server.  RAD Studio XE8 nabízí, podobně jako předchozí verze, dvě možnosti. První z nich je komponenta DataSnap. To je aplikační server „bez zázemí“, tj. nemá konzolu, nemá vestavěnou správu uživatelů a některé další vlastnosti, které si musíme v případě potřeby doplnit sami.  Jde tedy v podstatě o komponentu představující základ pro vývoj vlastního aplikačního serveru.  Jeho používání je však bezplatné.

Druhou možností je EMS (Enterprise Mobility Services), který obsahuje všechny obvyklé nástroje, jeho používání je však zpoplatněno.

Databáze

Součástí instalace je i vývojářská edice databázového serveru InterBase XE7 (to není překlep; v RAD Studiu XE7 byla Interbase XE3, v RAD Studiu XE8 je InterBase XE7), jež umožňuje až 20 uživatelů  a 80 logických připojení. Jako obvykle obsahuje vzorovou databázi Employee.

Pro potřeby nasazení aplikace je samozřejmě třeba zakoupit odpovídající licenci; její cena se liší podle zvolené edice Interbase XE7.  Máme na vybranou mezi edicemi Server, Desktop, To-Go a VAR-SDK. Edice Server představuje klasický databázový server určený k nasazení v podniku; edice Desktop je určena pro samostatné počítače, na kterých jsou provozovány databázové aplikace. Edice To-Go je určena pro instalaci v mobilních zařízeních (je relativně méně paměťově náročná). Edice – nebo spíše licence – VAR SDK je určena pro vývojáře databázových aplikací a obsahuje roční licence na předchozí tři edice.

Vedle toho je k dispozici edice IBLite, která je zdarma, a to i pro komerční nasazení. Její vlastnosti jsou podobné jako vlastnosti edice ToGo až na to, že neumožňuje šifrování dat a velikost databáze je omezena na 100 MB.

Co dodat

Je zřejmé, že RAD Studio XE8 je mocný nástroj. Stejně jako v případě předchozích verzí je jeho nejsilnější stránkou možnost vývoje aplikací pro více platforem zároveň, tedy s jediným zdrojovým kódem. Práce s ním je velmi snadná a intuitivní – to ale platí už od první verze Delphi uvedené v roce 1995.

Na druhé straně je třeba zdůraznit, že RAD Studio je zaměřeno především na vývoj obchodních aplikací, nikoli třeba her nebo ovladačů různých zařízení.

Jeho nevýhodou pro nového uživatele je poměrně vysoká cena: Jedna licence nejsilnější edice Architect  stojí v současné době 140 100 Kč, nejslabší edice Professional stojí 56 300 Kč. Za samotné Delphi nebo C++Builder v edici Architect  zaplatíte v současnosti 124 500 Kč, za edici Professional je to 31 200 Kč. Další informace o aktuálních cenách najdete na stránkách českého zastoupení firmu Embarcadero. 

Autorem recenze je Miroslav Virius z Katedry softwarového inženýrství FJFI ČVUT.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

1 názor  —  1 nový  
Hlasování bylo ukončeno    
8 hlasů

Nové články

Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

Obrázek ke článku Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

Současná situace v šíření onemocnění Covid-19 klade na řadu firem nové nároky a mnohé z nich jsou nyní více než kdy jindy závislé na nejmodernějších informačních technologiích. Proto i v oblasti podnikových informačních systémů vidíme rostoucí důraz na automatizaci nebo na důslednou integraci. Také o těchto trendech se bude mluvit na konferenci Firemní informační systémy, která se koná 24.9.2020 v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí.

Reklama autora

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý