Anonymní profil Filqwe – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Filqwe – Programujte.comAnonymní profil Filqwe – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 212.47.23.–

Pascal › Neočekávané chování programu
7. 10. 2012   #164286

Ahoj, můžete mi prosím pomoci zjistit, co to můj program vyvádí? Jeho úkolem je vykreslovat fraktály jako Kochova vločka a její obdoby s různým počátečním útvarem. Má fungovat v konečném počtu kroků (kupodivu :D ) a v každém kroku přidá novou "vrstvu". Tj. první krok udělá trojúhelník apod, další udělá 6cípou hvězdu atd., a však už při třetím kroku se mi v polovině "vrstvy" (první polovina je bez zádrhelu) začnou objevovat prapodivná čísla a při 4. kroku se přibližně ve stejné oblasti, kde se objevuje první anomálie zasekne. Matematický podklad mám bezchybný (za to dám cizí ruku do ohně). 

program vlocka;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
  {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
  cthreads,
  {$ENDIF}{$ENDIF}
  Classes, SysUtils, CustApp,crt,math
  { you can add units after this };
const pocetperiod=5;
      rad='perioda';
      fr='Fraktal\';
      tx='.txt';
      poctvar=3;
type bod=record
  x,y:real;
end;

var x,y,x0,y0,u1,u2,v1,v2:real;
  i,j:byte;
  A,A0,B:bod;
  F:array[1..pocetperiod] of text;
  Fname:array[1..pocetperiod] of string;
  g:text;
  Aname,Bname,Name1,Name2:string;
function strtoreal(str:string):real;          //fungujici bezchybne
         var Ccast:byte;
             Dcast:real;
             i,i0:byte;
         begin
              i:=2;
              case str[1] of
              ' ':
                  begin
                       Ccast:=StrToInt(str[2]);
                       i:=i+1;
                  end;
              '-':
                  begin
                       Ccast:=-StrToInt(str[2]);
                       i:=i+1;
                  end;
              else
                  Ccast:=StrToInt(str[1]);
              end;
              i0:=i;
              Dcast:=0;
              repeat
                    i:=i+1;
                    Dcast:=Dcast+StrToInt(str[i])*power(10,i0-i);
              until(i=Length(str));
              if str[1]='-' then strtoreal:=Ccast-Dcast
              else strtoreal:=Ccast+Dcast;
         end;
begin
     CreateDir('Fraktal');       //vytvor slozku
     for i:=1 to pocetperiod do
         begin
              Fname[i]:=fr+rad+IntToStr(i)+tx;  //vytvor textaky pro souradnice
              assign(F[i],Fname[i]);
              rewrite(f[i]);
              close(f[i]);
         end;
     x:=cos(pi/2);      //x prvniho bodu
     y:=sin(pi/2);      //y prvniho bodu
     append(f[1]);
     writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6);  //zapis prvni bod do prvniho textaku
     for i:=2 to poctvar+1 do
         begin
              x:=cos(pi/2-((i-1)*2*pi)/(poctvar));     //x nasledujicich bodu (pootoceno vzdy o 2Pi/n)
              y:=sin(pi/2-(2*pi*(i-1))/(poctvar));     //y -||-
              writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6);           //zapis x,y
         end;
     close(f[1]);          //prvni textak je hotovy a funguje
//----------------------------------------------------------------------------------------------------
     for i:=2 to pocetperiod do
         begin
              reset(f[i-1]);     //otevre predchozi textak ke cteni
              append(F[i]);      //otevre nynejsi textak(prazdny) k zapisu
              readln(F[i-1],Name1);  //precte prvni bod(0,1)d z predchoziho textaku
              j:=0;
              Aname:='';
              repeat
                    j:=j+1;
                    Aname:=Aname+Name1[j];
              until(Name1[j+1]=',') ;
              A.x:=strtoreal(Aname);    //x prvniho bodu v cisle (0)
              j:=j+1;
              Bname:='';
              repeat
                    j:=j+1;
                    Bname:=Bname+Name1[j];
              until(j=Length(Name1));
              A.y:=strtoreal(Bname);   //y -||- (1)
              writeln(F[i],Name1);     //zapis bodu A do noveho textaku
              A0:=A;                   //ulození hodnoty bodu A
              while not eof(F[i-1]) do
                    begin
                         readln(F[i-1],Name2);  //nacteni bodu B z predchoziho textaku
                         j:=0;
                         Aname:='';
                         repeat
                               j:=j+1;
                               Aname:=Aname+Name2[j];                      //prevod z textu na cisla
                         until(Name2[j+1]=',') ;
                         B.x:=strtoreal(Aname);           //x bodu B
                         j:=j+1;
                         Bname:='';
                         repeat
                               j:=j+1;
                               Bname:=Bname+Name2[j];
                         until(j=Length(Name1));
                         B.y:=strtoreal(Bname);    //y bodu B
                         x:=((2*A.x)+B.x)/3;       //x bodu ve tretine usecky mezi A a B (blize A)
                         y:=((2*A.y)+B.y)/3;       //y -||-
                         x0:=x;
                         y0:=y;
                         writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);   //zapis vyse zmineneho bodu
                         u1:=x-A.x;    //x vektoru z A do X
                         u2:=y-a.y;    //y -||-
                         v1:=u1*cos(Pi-(2*Pi)/poctvar)-u2*sin(Pi-(2*Pi)/poctvar);
                         v2:=u2*cos(Pi-(2*Pi)/poctvar)+u1*sin(Pi-(2*Pi)/poctvar);
                         x:=v1+x;
                         y:=v2+y;
                         writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);  //zapis nalezeneho bodu
                         if poctvar>3 then //pro pocatecni tvar s vice uhy nez 3
                            for j:=1 to poctvar-3 do  //pocet bodu, ktere jsou mimo usecku AB
                                begin
                                     u1:=x-x0;
                                     u2:=y-y0;
                                     v1:=u1*cos(Pi-(2*Pi)/poctvar)+u2*sin(Pi-(2*Pi)/poctvar);
                                     v2:=u2*cos(Pi-(2*Pi)/poctvar)-u1*sin(Pi-(2*Pi)/poctvar);
                                     x0:=x;
                                     y0:=y;
                                     x:=v1+x;
                                     y:=v2+y;
                                     writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);//zapis dalsich bodu
                                end;
                         x:=(A.x+2*B.x)/3;
                         y:=(A.y+2*B.y)/3;
                         writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);
                         writeln(F[i],B.x:0:6,',',B.y:0:6);
                         A:=B;
                    end;
              writeln(F[i],A0.x:0:6,',',A0.y:0:6);
              close(F[i]);
              close(F[i-1]);
         end;

end.

Pascal › Problém s fcí arctan
15. 8. 2012   #161621

#11 yetty
padá to při hodnotách 1/3^2, takže v tom power to nebude, ale udivuje mě, jak se to začne chovat při počátečním tvaru čtverci už v druhém kole je to vážně divné

Pascal › Problém s fcí arctan
15. 8. 2012   #161612

#9 yetty
Osvětlíš mi to prosím?

Pascal › Problém s fcí arctan
15. 8. 2012   #161609

#7 Mircosoft
No teď zkouším Poctvat=3 (klasický trojúhelník) a program po kompilaci jede ... projede první "periodu" (udělá n=3 úhelník, btw funguje mi to bez problému pro všechna n>2), ve druhé "periodě" to tvar ukončí, ale výstup je nějaký divný (místo úhlu mezi úsečkami 120° je úhel ... nepočítal jsem to, pouze odhaduji ... 60°) a třetí kolo mi to začne a padne to v půlce psaní řádku. Nwm, kde nastavit kompilátor na výpis chybového hlášení.

Pascal › Problém s fcí arctan
15. 8. 2012   #161599

#5 Kalgys
Btw ta poslední část bude zápis do souboru, který je čitelný pro program Graph

Pascal › Problém s fcí arctan
15. 8. 2012   #161598

#4 yetty
OK tady je celý kod používám Lazarus 64bit

program vlocka;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes, SysUtils, CustApp,crt,math
 { you can add units after this };
const pocetperiod=5;
   rad='perioda';
   fr='Fraktal\';
   tx='.txt';
   poctvar=4;
type bod=record
 x,y:real;
end;

var x,y,x0,y0,x1,y1:real;
 i,j:byte;
 A,A0,B:bod;
 F:array[1..pocetperiod] of text;
 Fname:array[1..pocetperiod] of string;
 g:text;
 Aname,Bname,Name1,Name2:string;
function strtoreal(str:string):real;     //fungujici bezchybne
     var Ccast:byte;
       Dcast:real;
       i,i0:byte;
     begin
       i:=2;
       case str[1] of
       ' ':
         begin
            Ccast:=StrToInt(str[2]);
            i:=i+1;
         end;
       '-':
         begin
            Ccast:=-StrToInt(str[2]);
            i:=i+1;
         end;
       else
         Ccast:=StrToInt(str[1]);
       end;
       i0:=i;
       Dcast:=0;
       repeat
          i:=i+1;
          Dcast:=Dcast+StrToInt(str[i])*power(10,i0-i);
       until(i=Length(str));
       if str[1]='-' then strtoreal:=Ccast-Dcast
       else strtoreal:=Ccast+Dcast;
     end;
begin
   CreateDir('Fraktal');    //vytvor slozku
   for i:=1 to pocetperiod do
     begin
       Fname[i]:=fr+rad+IntToStr(i)+tx; //vytvor textaky pro souradnice
       assign(F[i],Fname[i]);
       rewrite(f[i]);
       close(f[i]);
     end;
   x:=cos(pi/2);   //x prvniho bodu
   y:=sin(pi/2);   //y prvniho bodu
   append(f[1]);
   writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6); //zapis prvni bod do prvniho textaku
   for i:=2 to poctvar+1 do
     begin
       x:=cos(pi/2-((i-1)*2*pi)/(poctvar));   //x nasledujicich bodu (pootoceno vzdy o 2Pi/n
       y:=sin(pi/2-(2*pi*(i-1))/(poctvar));   //y -||-
       writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6);      //zapis x,y
     end;
   close(f[1]);     //prvni textak je hotovy a funguje
//----------------------------------------------------------------------------------------------------
   for i:=2 to pocetperiod do
     begin
       reset(f[i-1]);   //otevre predchozi textak ke cteni
       append(F[i]);   //otevre nynejsi textak(prazdny) k zapisu
       readln(F[i-1],Name1); //precte prvni bod(0,1)d z predchoziho textaku
       j:=0;
       Aname:='';
       repeat
          j:=j+1;
          Aname:=Aname+Name1[j];
       until(Name1[j+1]=',') ;
       A.x:=strtoreal(Aname);  //x prvniho bodu v cisle (0)
       j:=j+1;
       Bname:='';
       repeat
          j:=j+1;
          Bname:=Bname+Name1[j];
       until(j=Length(Name1));
       A.y:=strtoreal(Bname);  //y -||- (1)
       writeln(F[i],Name1);   //zapis bodu A do noveho textaku
       A0:=A;          //ulození hodnoty bodu A
       while not eof(F[i-1]) do
          begin
             readln(F[i-1],Name2); //nacteni bodu B z predchoziho textaku
             j:=0;
             Aname:='';
             repeat
                j:=j+1;
                Aname:=Aname+Name2[j];           //prevod z textu na cisla
             until(Name2[j+1]=',') ;
             B.x:=strtoreal(Aname);      //x bodu B
             j:=j+1;
             Bname:='';
             repeat
                j:=j+1;
                Bname:=Bname+Name2[j];
             until(j=Length(Name1));
             B.y:=strtoreal(Bname);  //y bodu B
             x:=((2*A.x)+B.x)/3;    //x bodu ve tretine usecky mezi A a B (blize A)
             y:=((2*A.y)+B.y)/3;    //y -||-
             x0:=x;
             y0:=y;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);  //zapis vyse zmineneho bodu
             if (x-A.x)=0 then //kontrola deleni nulou
              if y<A.y then  //kontrola uhlu (90 nebo 270)
                begin
                  x:=(1/power(3,i-1))*cos((pi/2)-(2*pi/poctvar))+x;
                  y:=(1/power(3,i-1))*sin((pi/2)-(2*pi/poctvar))+y;
                end
              else
                begin
                   x:=(1/power(3,i-1))*cos((pi/2)+(2*pi/poctvar))+x;
                   y:=(1/power(3,i-1))*sin((pi/2)+(2*pi/poctvar))+y;
                end
             else
               begin
                 x:=(1/power(3,i-1))*cos(arctan((y-A.y)/(x-A.x))+(2*pi/poctvar))+x;
                 y:=(1/power(3,i-1))*sin(arctan((y-A.y)/(x-A.x))+(2*pi/poctvar))+y;
               end;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6); //zapis nalezeneho bodu
             if poctvar>3 then //pro pocatecni tvar s vice uhy nez 3
              begin
                 for j:=1 to poctvar-3 do //pocet bodu, ktere jsou mimo usecku AB
                   begin
                     if (x-x0)=0 then //kontrola deleni nulou
                       if y<y0 then
                        begin
                           x1:=(1/power(3,i-1))*cos((pi/2)-(180-(2*pi/poctvar)))+x;
                           y1:=(1/power(3,i-1))*sin((pi/2)-(180-(2*pi/poctvar)))+y;
                        end
                       else
                         begin
                           x1:=(1/power(3,i-1))*cos((pi/2)+(180-(2*pi/poctvar)))+x;
                           y1:=(1/power(3,i-1))*sin((pi/2)+(180-(2*pi/poctvar)))+y;
                         end
                       else
                         begin
                           x1:=(1/power(3,i-1))*cos(arctan((y-y0)/(x-x0))+(180-(2*pi/poctvar)))+x;
                           y1:=(1/power(3,i-1))*sin(arctan((y-y0)/(x-x0))+(180-(2*pi/poctvar)))+y;
                         end;
                       writeln(F[i],x1:0:6,',',y1:0:6);//zapis dalsich bodu
                       x0:=x;
                       y0:=y;
                       x:=x1;
                       y:=y1;
                   end;
              end;
             x:=(A.x+2*B.x)/3;
             y:=(A.y+2*B.y)/3;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);
             writeln(F[i],B.x:0:6,',',B.y:0:6);
             A:=B;
          end;
       writeln(F[i],A0.x:0:6,',',A0.y:0:6);
       close(F[i]);
       close(F[i-1]);
     end;
   {assign(g,'Fraktaly\Vlocka\vlocka.grf');
   Rewrite(g);
   writeln(g,';This file was created by Graph (http://www.padowan.dk)');
   writeln(g,';Do not change this file from other programs.');
   writeln(g,'[Graph]');
   writeln(g,'Version = 4.4.0.532');
   writeln(g,'MinVersion = 2.5');
   writeln(g,'OS = Windows NT 6.1 Service Pack 1');
   writeln(g,'');
   writeln(g,'[Axes]');
   writeln(g,'xMin = ',-1.75*2);
   writeln(g,'xMax = ',1.75*2);
   writeln(g,'xTickUnit = 0.2');
   writeln(g,'xGridUnit = 0.2');
   writeln(g,'yMin = -2');
   writeln(g,'yMax = 2');
   writeln(g,'yTickUnit = 0.5');
   writeln(g,'yGridUnit = 0.5');
   writeln(g,'AxesColor = clBlue');
   writeln(g,'GridColor = 0x00FF9999');
   writeln(g,'ShowLegend = 0');
   writeln(g,'Radian = 1');
   writeln(g,'AxesStyle = 2');
   writeln(g,'');
   writeln(g,'[PointSeries1]');
   writeln(g,'FillColor = clBlack');
   writeln(g,'LineColor = clBlack ');
   writeln(g,'Size = 1');
   writeln(g,'Style = 0');
   writeln(g,'LineSize = 1');
   writeln(g,'LineStyle = 0 ');
   writeln(g,'LabelPosition = 1');
   write(g,'Points = 1,0');
   while not eof(f[1]) do
      begin
        readln(f[1],Bname);
        write(g,';',Bname);
      end;
   WriteLn(g,'');
   WriteLn(g,'Legend text = Vlocka');
   Writeln(g,'');
   WriteLn(g,'[Data]');
   WriteLn(g,'TextLabelCount = 0');
   WriteLn(g,'FuncCount = 0');
   WriteLn(g,'PointSeriesCount = 1');
   WriteLn(g,'ShadeCount = 0');
   WriteLn(g,'RelationCount = 0');
   WriteLn(g,'OleObjectCount = 0');}
end.
Pascal › Problém s fcí arctan
13. 8. 2012   #161526

#2 xy
jo to mě taky napadlo, ale nulou tam nedělím (aspoň ne v tu chvíli, kdy mi vyskakuje chyba) ve chvíli chyby je hodnota argumentu cca -0.572 což 0 určitě není

PS:nechal jsem si vypsat hodnotu toho argumentu ještě před fcí arctan a vypočetlo ho to

Pascal › Problém s fcí arctan
13. 8. 2012   #161517

Zdravím vás, píšu program na vykreslování fraktálů (tzv. vločka).

Tady přikládám zdroják, tento je bez problému sestaven, ale během běhu programu mi to spadne tam kde mám koment "problém" nevím proč. Hodnota argumentu u arctan může být cokoli z R takže jsem v koncích. děkuji

CreateDir('Fraktal');
   for i:=1 to pocetperiod do
     begin
       Fname[i]:=fr+rad+IntToStr(i)+tx;
       assign(F[i],Fname[i]);
       rewrite(f[i]);
       close(f[i]);
     end;
   x:=cos(pi/2);
   y:=sin(pi/2);
   append(f[1]);
   writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6);
   for i:=2 to poctvar+1 do
     begin
       x:=cos(pi/2+((i-1)*2*pi)/(poctvar));
       y:=sin(pi/2+(2*pi*(i-1))/(poctvar));
       writeln(F[1],x:0:6,',',y:0:6);
     end;
   close(f[1]);
   for i:=2 to pocetperiod do
     begin
       reset(f[i-1]);
       append(F[i]);
       readln(F[i-1],Name1);
       j:=0;
       Aname:='';
       repeat
          j:=j+1;
          Aname:=Aname+Name1[j];
       until(Name1[j+1]=',') ;
       A.x:=strtoreal(Aname);
       j:=j+1;
       Bname:='';
       repeat
          j:=j+1;
          Bname:=Bname+Name1[j];
       until(j=Length(Name1));
       A.y:=strtoreal(Bname);
       writeln(F[i],Name1);
       while not eof(F[i-1]) do
          begin
             readln(F[i-1],Name2);
             j:=0;
             Aname:='';
             repeat
                j:=j+1;
                Aname:=Aname+Name2[j];
             until(Name2[j+1]=',') ;
             B.x:=strtoreal(Aname);
             j:=j+1;
             Bname:='';
             repeat
                j:=j+1;
                Bname:=Bname+Name2[j];
             until(j=Length(Name1));
             B.y:=strtoreal(Bname);
             x:=(2*A.x+B.x)/3;
             y:=(2*A.y+B.y)/3;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);
             x:=cos(arctan((y-A.y)/(x-A.x))-(2*pi/poctvar))+x; //problem
             y:=sin(arctan((y-A.y)/(x-A.x))-(2*pi/poctvar))+y; //problem
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);
             x:=(A.x+2*B.x)/3;
             y:=(A.y+2*B.y)/3;
             writeln(F[i],x:0:6,',',y:0:6);
             writeln(F[i],B.x:0:6,',',B.y:0:6);
             A:=B;
          end;
       close(F[i]);
       close(F[i-1]);
     end;

end.
Pascal › Vytvoření složky
14. 6. 2012   #159181

#2 yetty
Dík šéfe

Pascal › Vytvoření složky
9. 6. 2012   #158993

Zdravím, existuje ve free pascalu příkaz, který vytvoří novou složku pro další soubory?

Matematika › Logaritmické rovnice
28. 4. 2012   #157153

#5 Honzc
No vyřešit by to asi šlo, ale mě napadá pouze aproximace výsledku pomocí grafu.

Ale asi máš pravdu ty výsledky jsou až moc pěkné na to aby to bylo jinak.

Pascal › lazarus vs. grafika + vstup-…
19. 4. 2012   #156844

Zdravím vás mí zkušenější kolegové.

  Používám lazarus pascal na WIN7.

  Teď k mé otázce, jakou jednotku si stáhnout k vytvoření grafického "modulu" popř. jak si ji vytvořit?

  Napadlo mě zapisovat výstup např. do *.gif, ale ten mi pak nejde přečíst.

  Dále, poraďte mi jestli a jak číst z myši.

                                                                              Děkuji

Filqwe
C / C++ › začátečník-problém
10. 2. 2012   #153376

Aha, děkuji už jsem to vyřešil... ale ted se mi vyskytla další chyba nemůžu přijít na to jak to udělat s příkazem IF i když to je zadané špatně program pořád pokračuje.. tady je kod: http://imageshack.us/f/28/probh.png/

C / C++ › začátečník-problém
9. 2. 2012   #153358

Zdravím, v programování jsem začátečník a potřeboval bych pomoc.Dostal jsem úlohu a tak mě napadlo že ji zkusím udělat po svém ale nevím kde dělám chybu.. posílám screen : http://imageshack.us/f/542/prob.gif/

a kdyžtak aji zadání úkolu.. Děkuji za pomoc
Ve škole je pevný počet tříd 12. . Známe počty žáků v jednotlivých třídách - zadává je postupně uživatel. Počty žáků se pohybují v intervalu 15 až 35 . Proveďte kontrolu uživatelského vstupu. Spočítejte celkový počet žáků ve škole a průměrný počet žáků ve třídě.

Pascal › Runtime error 64736
23. 1. 2012   #152759

#3 Mircosoft
aa je definovane driv f je globalni F:text car:array[1..5] of char a rep:array[1..5] of boolean to vse je globalni

soubor udaje existuje jsou v nem po radcich jmeno+' '+heslo

btw to readln uz mam upravene 

a to read v procedure reg mam proto, ze pri otazkach na udaje mi to preskakovalo ihned k heslo a jemno to nechtelo a to nam radila ucitelka,

program se normalne rozjede registrace je v pohode zapise se do souboru udaje a vytvori si i vlastni soubor pro toho zaregistrovaneho chyba se objevi ve chvili odeslani prihlasovacich udaju

pouzivam lazarus free pascal IDE

PS: kamos co programuje uz dlouho v tom nevidi zadnou chybu

Pascal › pole-počet proměnných
28. 10. 2011   #149272

#12 Mircosoft
Díky všem už mi to šlape stáhl jsem free pascal místo velké části integeru jsem dal longinty a je to v pohodě

Pascal › pole-počet proměnných
27. 10. 2011   #149251

Sry asi jsem blbej, ale pořád nechápu ty typy planet nemáš předem určené ty mají být náhodné třeba nemusí být ani jedna typu 2

Pascal › pole-počet proměnných
27. 10. 2011   #149246

Přátelé stáhl jsem Free Pascal IDE (a taky půl lahve vodky  ) a problém s rozsahem pole je vyřešen ( asi) ale teď mi to kompilátor bere v pohodě, ale když ten program, který obsahuje proceduru kontrola1, která mi přiřadí pro těch 250 000 proměnných jejich hodnoty tak mi to problikne a skončí to a hodí mi to "EXITED WITH EXITCODE = 201" co s tím pro menší rozsah generovaných proměnných ( array[1..250000] of integer ), ale definuju jich třeba "jen" 25 000 tak to fachá dobře

PS: pro 

procedure kontrola1;

var d:integer;
begin
  d:=1;
  repeat
   kont[d]:=d;
   d:=d+1;
  until(d=32767);
end;

mi to funguje

Pascal › pole-počet proměnných
27. 10. 2011   #149235

jako na výhru si šance určitě nedávám, ale přece jen jsem s programováním trochu dál než ostatní tak mě to donutila udělat; a poky jak to myslíš s těma 500 booleanama máš přece 500 planet a ne 500 teleportu teleportu máš až 10000 na to 500 ano ne nepostačí 

Pascal › pole-počet proměnných
27. 10. 2011   #149222

řešením mého problému tedy bude stáhnout si lepší "editor"?

Pascal › pole-počet proměnných
27. 10. 2011   #149221

No 1.) můžeš si to najít na stránkách matematické olympiády a tam kategorie P příklad P-I-I nebo

2.) ti to přibližně popíšu; takže :Máš n planet (1<=n<=500), které jsou rozděleny do tří typů ( 0-> nepřežiješ ani minutu; 1-> chvíli přežiješ a můžeš využít teleportu; 2-> můžeš žít až do smrti (to všude :D) a podmínky tě nezabijí)

dále máš m  (0<=m<=10000) jednostranných teleportů; planety pojmenuješ jako 1,2,3,...,n a jako výstup vstupu má být

" n m

typ[1] typ[2] ... typ[n]

port[nějaká_počáteční_planeta].odkud port[nějaká_koncová_planeta].kam

port[nějaká_jiná_počáteční_planeta].odkud port[nějaká_koncová_jiná_planeta].kam

atd."


potom máš udělat program, který se "podívá" na planetu 1 a podívá se na její typ jestli je 0 tak ji přejde;

else podívá se na teleporty z ní pokud je ta planeta typ 2 a všechny planety na které se dá i několika teleporty z ní dostat jsou také typ 2 tak ji nazveš bezpečnou a třetí možností je když se dá na planetě zůstat (je typ 2) nebo se z ní dá nějak na typ 2 dojít tak je snesitelná 

a výstup je "bezpecna: planeta[neco] dalsi planety

snesitelna: ty snesitelne"


a to je tak vse problém mám jenom s tím polem

PS: jako další možnost kontrolního algoritmu jsem přemýšlel přibližně o tomto; vemu teleport[1].odkud and teleport[1].kam a porovnám je se všemi následujícími a ty z následujících co jsou stejné změním tento krok budu opakovat dokud nebude teleport[1] jedinečný a pak pro teleport[2] atd. ale to mi na p

Pascal › pole-počet proměnných
26. 10. 2011   #149189

#1 Kalgys
Že je příliš mnoho variací mi to píše i při 15k

Pascal › pole-počet proměnných
26. 10. 2011   #149188

Dobrý,

 Mám problém snažím se řešit matematickou olympiádu P. Je tam úkol který +- zní :"Máme max 500 planet mezi kterými je max 10000 jednostranných teleportů. Z důvodu jednostrannosti jsem "vytvořil" algoritmus na kontrolu takový, že jsem chtěl udělat pole obsahující všechny možné varianty pojmenované z "pětistovkové" soustavy (1.20=20;2.20=520; atd.) a takových možností je 250 000 a při každém kontrolovaném teleportu se jedna proměnná z těch 250 000 vynuluje a potom přijde podmínka že se nerovná 0 atd. Prakticky pro menší počty možností nemá algoritmus chybu. Můj problém je, že mi Turbo Pascal 7 nežere "var kontrola: array[1..250000] of integer" píše to, že byl překročen ordinální typ. Dá se to nějak obejít? Napadlo mě udělat několik polí pro kontrolu třeba po 50000, ale to bude zase problém při práci. Poraďte prosím. PS: napadl mě ještě jeden algoritmus na kontrolu ale při zběžném propočtu mi přišel časově náročnější.

Java › Pomoc s GUI
25. 5. 2011   #142500

A jak jinac to udelat? :-(

Java › Pomoc s GUI
25. 5. 2011   #142492

A asi bys to neprosel co? byl bych moc rad... stvu se s tim uz tyden a mel jsem to uz vcera odeslat :-(

Java › Pomoc s GUI
25. 5. 2011   #142490

Mno tak ted jsem v pasti :-( dalo mi praci naspat to co mam... nevim co a jak mam prepsat :-(

Java › Pomoc s GUI
25. 5. 2011   #142489

JJ diky mno ted to musim nejak upravit mno to bude :-( zatim mi to nejde

Java › Pomoc s GUI
25. 5. 2011   #142487

Jo to jsem se nekde taky docetl ale jakej mam pouzit? :-(

Java › Pomoc s GUI
24. 5. 2011   #142476

Hoyte, potřeboval bych pomoct s mojim GUI....
chci abych mel ty JTable pres celý JPanel....
dále při maximalizaci aby se mi JTably natahly...

Zde je mé GUI prosím o pomoc díky

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


/*
* @author Dave-CZ
*/

public final class Databaze extends JFrame implements ActionListener{


private javax.swing.JPanel mainPanel;
private javax.swing.JPanel Hlavni;
private javax.swing.JPanel RegKlubyPanel;
private javax.swing.JPanel HledatKlPanel;
private javax.swing.JLabel lbHledejKl;
private javax.swing.JTextField txtHledejKl;
private javax.swing.JButton btnHledejKl;
private javax.swing.JPanel KlubyPanel;
private javax.swing.JPanel Kluby;
private JScrollPane KlubyTable;
private JTable TabulkaKluby;
private javax.swing.JPanel TlKlubyPanel;
private javax.swing.JButton btnNovyKlub;
private javax.swing.JButton btnSmazKlub;

private javax.swing.JPanel ZalozkyP;
private javax.swing.JPanel ZalozkyPa;
private javax.swing.JTabbedPane Zalozka;
private javax.swing.JPanel UdajeTab;
private javax.swing.JPanel Informace;
private javax.swing.JLabel lb1Cislo;
private javax.swing.JTextField txtCislo;
private javax.swing.JLabel lb1Nazev;
private javax.swing.JTextField txtNazev;
private javax.swing.JLabel lb1CelyNazev;
private javax.swing.JTextField txtCelyNazev;
private javax.swing.JLabel lb1Banka;
private javax.swing.JTextField txtBanka;
private javax.swing.JLabel lb1Lomitko;
private javax.swing.JTextField txtLomitko;
private javax.swing.JPanel Kontakt;
private javax.swing.JLabel lb1Mobil;
private javax.swing.JTextField txtMobil;
private javax.swing.JLabel lb1Email;
private javax.swing.JTextField txtEmail;
private javax.swing.JLabel lb1WWW;
private javax.swing.JTextField txtWWW;
private javax.swing.JPanel AdresaPrec;
private javax.swing.JLabel lb1JmPr;
private javax.swing.JTextField txtJmPr;
private javax.swing.JLabel lb1Ulice;
private javax.swing.JTextField txtUlice;
private javax.swing.JLabel lb1CP;
private javax.swing.JTextField txtCP;
private javax.swing.JLabel lb1Mesto;
private javax.swing.JTextField txtMesto;
private javax.swing.JLabel lb1PSC;
private javax.swing.JTextField txtPSC;
private javax.swing.JPanel TlUdajePanel;
private javax.swing.JButton btnUlozUdaj;
private javax.swing.JButton btnVymazUdaje;
private javax.swing.JPanel ClenoveTab;
private javax.swing.JPanel ClenovePanel;
private javax.swing.JPanel Clenove;
private JScrollPane ClenoveTable;
private JTable TabulkaClenove;
private javax.swing.JPanel Hledat;
private javax.swing.JLabel lb2HledejCL;
private javax.swing.JTextField txt2HledejCL;
private javax.swing.JButton btn2HledejCL;
private javax.swing.JPanel TlClenUdajePanel;
private javax.swing.JButton btn2PridejCL;
private javax.swing.JButton btn2UpravCL;
private javax.swing.JButton btn2SmazCL;
public Databaze()
{
setTitle("Databaze");
getContentPane().add(initComponents());
pack();
}

public JPanel initComponents() {
GridBagConstraints gridBagConstraints;
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.insets.top = 5;
gridBagConstraints.insets.left = 5;


Hlavni = new JPanel();
RegKlubyPanel = new JPanel();
HledatKlPanel = new JPanel();
lbHledejKl = new JLabel();
txtHledejKl = new JTextField();
btnHledejKl = new JButton();
KlubyPanel = new JPanel();
Kluby = new JPanel();
KlubyTable = new JScrollPane();
TabulkaKluby = new JTable();
TlKlubyPanel = new JPanel();
btnNovyKlub = new JButton();
btnSmazKlub = new JButton();
ZalozkyP = new JPanel();
ZalozkyPa = new JPanel();
Zalozka = new JTabbedPane();
UdajeTab = new JPanel();
Informace = new JPanel();
lb1Cislo = new JLabel();
txtCislo = new JTextField();
lb1Nazev = new JLabel();
txtNazev = new JTextField();
lb1CelyNazev = new JLabel();
txtCelyNazev = new JTextField();
lb1Banka = new JLabel();
txtBanka = new JTextField();
lb1Lomitko = new JLabel();
txtLomitko = new JTextField();
Kontakt = new JPanel();
lb1Mobil = new JLabel();
txtMobil = new JTextField();
lb1Email = new JLabel();
txtEmail = new JTextField();
lb1WWW = new JLabel();
txtWWW = new JTextField();
AdresaPrec = new JPanel();
lb1JmPr = new JLabel();
txtJmPr = new JTextField();
lb1Ulice = new JLabel();
txtUlice = new JTextField();
lb1CP = new JLabel();
txtCP = new JTextField();
lb1Mesto = new JLabel();
txtMesto = new JTextField();
lb1PSC = new JLabel();
txtPSC = new JTextField();
TlUdajePanel = new JPanel();
btnUlozUdaj = new JButton();
btnVymazUdaje = new JButton();
ClenoveTab = new JPanel();
ClenovePanel = new JPanel();
Clenove = new JPanel();
ClenoveTable = new JScrollPane();
TabulkaClenove = new JTable();
Hledat = new JPanel();
lb2HledejCL = new JLabel();
txt2HledejCL = new JTextField();
btn2HledejCL = new JButton();
TlClenUdajePanel = new JPanel();
btn2PridejCL = new JButton();
btn2UpravCL = new JButton();
btn2SmazCL = new JButton();

RegKlubyPanel.setLayout(new GridBagLayout());
RegKlubyPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Registrovane kluby"));
RegKlubyPanel.setName("RegistrovaneKluby");
HledatKlPanel.setLayout(new GridBagLayout());
HledatKlPanel.setName("RegistrovaneKluby");
lbHledejKl.setText("Hledat:");
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
HledatKlPanel.add(lbHledejKl,gridBagConstraints);
txtHledejKl.setPreferredSize(new Dimension(150, 20));
gridBagConstraints.gridx = 1;
HledatKlPanel.add(txtHledejKl,gridBagConstraints);
btnHledejKl.setText("Vyhledej");
gridBagConstraints.gridx = 2;
HledatKlPanel.add(btnHledejKl,gridBagConstraints);
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
RegKlubyPanel.add(HledatKlPanel,gridBagConstraints);

KlubyPanel.setLayout(new GridBagLayout());
KlubyPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Kluby"));
KlubyPanel.setName("KlubyPan");
Kluby.setLayout(new GridBagLayout());
final String columnNames[] = { "Název TJ/SK", "Číslo klubu", "Předseda", "Kontakt" };
final Object rowData[][] = { { "TJ SPS Radkov", "706051", "David Chudik", "723111111" },
{ "TJ Sokol Melč", "706056", "Pavel Schrom", "723222222" },
{ "TJ Vitkov", "706054", "Karel Špok", "723333333" }};
TabulkaKluby = new JTable(rowData, columnNames);
KlubyTable = new JScrollPane(TabulkaKluby);
KlubyTable.setPreferredSize(new Dimension(450, 110));
Kluby.add(KlubyTable);
KlubyPanel.add(Kluby);
gridBagConstraints.gridy = 1;
RegKlubyPanel.add(KlubyPanel,gridBagConstraints);

TlKlubyPanel.setLayout(new GridBagLayout());
TlKlubyPanel.setName("TlacikaKluby");
btnNovyKlub.setText("Nový klub");
gridBagConstraints.gridy = 2;
TlKlubyPanel.add(btnNovyKlub,gridBagConstraints);
btnSmazKlub.setText("Smaž klub");
gridBagConstraints.gridx = 1;
TlKlubyPanel.add(btnSmazKlub,gridBagConstraints);
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
RegKlubyPanel.add(TlKlubyPanel,gridBagConstraints);

ZalozkyP.setLayout(new GridBagLayout());
ZalozkyP.setName("Zalozky");
UdajeTab.setLayout(new GridBagLayout());
UdajeTab.setName("Udaje");
Informace.setLayout(new GridBagLayout());
Informace.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Informace o kluby"));
Informace.setName("Informace");
lb1Cislo.setText("Číslo TJ/SK:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
Informace.add(lb1Cislo,gridBagConstraints);
txtCislo.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Informace.add(txtCislo,gridBagConstraints);
lb1Nazev.setText("Název TJ/SK:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 2;
Informace.add(lb1Nazev,gridBagConstraints);
txtNazev.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 3;
Informace.add(txtNazev,gridBagConstraints);
lb1CelyNazev.setText("Celý název:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
Informace.add(lb1CelyNazev,gridBagConstraints);
txtCelyNazev.setPreferredSize(new Dimension(282, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridwidth = 3;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Informace.add(txtCelyNazev,gridBagConstraints);
lb1Banka.setText("Bankovní spojení:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridwidth = 1;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
Informace.add(lb1Banka,gridBagConstraints);
txtBanka.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Informace.add(txtBanka,gridBagConstraints);
lb1Lomitko.setText("/");
gridBagConstraints.gridx = 2;
Informace.add(lb1Lomitko,gridBagConstraints);
txtLomitko.setPreferredSize(new Dimension(50, 20));
gridBagConstraints.gridx = 3;
Informace.add(txtLomitko,gridBagConstraints);
Kontakt.setLayout(new GridBagLayout());
Kontakt.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Kontakt"));
Kontakt.setName("Kontakt");
lb1Mobil.setText("Mobil:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
Kontakt.add(lb1Mobil,gridBagConstraints);
txtMobil.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Kontakt.add(txtMobil,gridBagConstraints);
lb1Email.setText("E-mail:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
Kontakt.add(lb1Email,gridBagConstraints);
txtEmail.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Kontakt.add(txtEmail,gridBagConstraints);
lb1WWW.setText("WWW:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
Kontakt.add(lb1WWW,gridBagConstraints);
txtWWW.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
Kontakt.add(txtWWW,gridBagConstraints);
AdresaPrec.setLayout(new GridBagLayout());
AdresaPrec.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Předseda"));
AdresaPrec.setName("Predseda");
lb1JmPr.setText("Jméno a příjmení:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
AdresaPrec.add(lb1JmPr,gridBagConstraints);
txtJmPr.setPreferredSize(new Dimension(187, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridwidth = 3;
gridBagConstraints.gridx = 1;
AdresaPrec.add(txtJmPr,gridBagConstraints);
lb1Ulice.setText("Ulice:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridwidth = 1;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
AdresaPrec.add(lb1Ulice,gridBagConstraints);
txtUlice.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
AdresaPrec.add(txtUlice,gridBagConstraints);
lb1CP.setText("ČP:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 2;
AdresaPrec.add(lb1CP,gridBagConstraints);
txtCP.setPreferredSize(new Dimension(50, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 3;
AdresaPrec.add(txtCP,gridBagConstraints);
lb1Mesto.setText("Město:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
AdresaPrec.add(lb1Mesto,gridBagConstraints);
txtMesto.setPreferredSize(new Dimension(100, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 1;
AdresaPrec.add(txtMesto,gridBagConstraints);
lb1PSC.setText("PSČ:");
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.EAST;
gridBagConstraints.gridx = 2;
AdresaPrec.add(lb1PSC,gridBagConstraints);
txtPSC.setPreferredSize(new Dimension(50, 20));
gridBagConstraints.anchor = GridBagConstraints.WEST;
gridBagConstraints.gridx = 3;
AdresaPrec.add(txtPSC,gridBagConstraints);
TlUdajePanel.setLayout(new GridBagLayout());
TlUdajePanel.setName("TlacikaUdaje");
btnUlozUdaj.setText("Ulož údaje");
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
TlUdajePanel.add(btnUlozUdaj,gridBagConstraints);
btnVymazUdaje.setText("Smaž údaje");
gridBagConstraints.gridx = 1;
TlUdajePanel.add(btnVymazUdaje,gridBagConstraints);
ZalozkyP.add(UdajeTab);

ZalozkyPa.setLayout(new GridBagLayout());
ZalozkyPa.setName("Zalozky");
ClenoveTab.setLayout(new GridBagLayout());
ClenoveTab.setName("Clenove");
ClenovePanel.setLayout(new GridBagLayout());
ClenovePanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Členové"));
ClenovePanel.setName("ClenovePanel");
Clenove.setLayout(new GridBagLayout());
final String Names[] = { "Charakter", "Jméno", "Příjmení" };
final Object Data[][] = { { "1", "Martin", "Jedna" },
{ "2", "Karel", "Dva" },
{ "3", "Radek", "Tři" } };
TabulkaClenove = new JTable(Data, Names);
ClenoveTable = new JScrollPane(TabulkaClenove);
ClenoveTable.setPreferredSize(new Dimension(450, 110));
Clenove.add(ClenoveTable);
ClenovePanel.add(Clenove);
Hledat.setLayout(new GridBagLayout());
Hledat.setName("HledatCL");
lb2HledejCL.setText("Hledat:");
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
Hledat.add(lb2HledejCL,gridBagConstraints);
txt2HledejCL.setPreferredSize(new Dimension(150, 20));
gridBagConstraints.gridx = 1;
Hledat.add(txt2HledejCL,gridBagConstraints);
btn2HledejCL.setText("Vyhledej");
gridBagConstraints.gridx = 2;
Hledat.add(btn2HledejCL,gridBagConstraints);
TlClenUdajePanel.setLayout(new GridBagLayout());
TlClenUdajePanel.setName("TlacitkaClen");
btn2PridejCL.setText("Přidej člena");
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
TlClenUdajePanel.add(btn2PridejCL,gridBagConstraints);
btn2UpravCL.setText("Uprav člena");
gridBagConstraints.gridx = 1;
TlClenUdajePanel.add(btn2UpravCL,gridBagConstraints);
btn2SmazCL.setText("Smaž člena");
gridBagConstraints.gridx = 2;
TlClenUdajePanel.add(btn2SmazCL,gridBagConstraints);
ZalozkyPa.add(ClenoveTab);


Hlavni.setLayout(new GridBagLayout());
UdajeTab.setLayout(new GridBagLayout());
ClenoveTab.setLayout(new GridBagLayout());

gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
UdajeTab.add(Informace,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 1;
gridBagConstraints.gridy = 0;
UdajeTab.add(Kontakt,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 2;
gridBagConstraints.gridy = 0;
UdajeTab.add(AdresaPrec,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridwidth = 3;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
UdajeTab.add(TlUdajePanel,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridwidth = 1;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
ClenoveTab.add(ClenovePanel,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
ClenoveTab.add(Hledat,gridBagConstraints);
gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 2;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
ClenoveTab.add(TlClenUdajePanel,gridBagConstraints);

Zalozka.addTab("Údaje o TJ/SK", UdajeTab);
Zalozka.addTab("Členové", ClenoveTab);

gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 0;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
Hlavni.add(RegKlubyPanel,gridBagConstraints);

gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
gridBagConstraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
gridBagConstraints.gridx = 0;
gridBagConstraints.gridy = 1;
gridBagConstraints.weighty = 0.5;
Hlavni.add(Zalozka,gridBagConstraints);


}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
}
}

Python › Vytvořte jednoduchou XML-RPC…
19. 11. 2010   #136070

ale nevim kde hledat... :-(

Python › Vytvořte jednoduchou XML-RPC…
19. 11. 2010   #136066

jj delam na tom ale potrebuju to v pondeli obhajit tak at jsem aspon v obraze....

Python › Vytvořte jednoduchou XML-RPC…
19. 11. 2010   #136064

To KIIV : Ja jsem z toho zmateny jak lesni včela

nejlepší by pro mě bylo vysvětlit kazdy radek.... jen co ce na nem deje... v pythonu delat neumi ale musim to objait...

Python › Vytvořte jednoduchou XML-RPC…
19. 11. 2010   #136061

Hoy mam problem... nemůžu na to přijít
http://mrl.cs.vsb.cz/people/gaura/spja_course.html#uloha3

toto je mé zadání... nevím jak na to pár lidí mi poslala program hotovy, ale potreboval bych ho vysvetlit...

Server.py

from SimpleXMLRPCServer import SimpleXMLRPCServer

from xml.dom.minidom import parseString
import httplib

class NajdiKnihu(object):

def find_isbn_title(self, isbn):
try:
Pripojeni = httplib.HTTPConnection("xisbn.worldcat.org")
Pripojeni.request("GET", "/webservices/xid/isbn/" + isbn + "?method=getMetadata&format=xml&fl=title")
r = Pripojeni.getresponse()
xml = r.read()
root = parseString(xml)
stat = root.getElementsByTagName('rsp')[0].attributes["stat"].value
if stat == "invalidId":
return "Invalid ISBN"
title = root.getElementsByTagName('isbn')[0].attributes["title"].value

return title
except Exception:
return "Chyba"

def main():
book = NajdiKnihu()

server_address = ('localhost', 10001)
server = SimpleXMLRPCServer(server_address)
server.register_instance(book)
server.register_introspection_functions()
print "Spusteni XML-RPC servru"
server.serve_forever()

main()


Client.py
from xmlrpclib import ServerProxy


def NajdiKnihu(server, isbn):
try:
print server.find_isbn_title(isbn)
except Exception, e:
print e

server = ServerProxy("http://localhost:10001")

NajdiKnihu(server, "80-10-01314-5")


mohl by mi nekdo tento program vysvetlit?

.NET › Master Page - pomoc
13. 8. 2010   #132600

a byly by ty upravy nejak moc slozite? mohly bych ti poslat master page a pomohl bys mi s tim?

.NET › Master Page - pomoc
13. 8. 2010   #132595

JDe to nejak udelat?

.NET › Master Page - pomoc
13. 8. 2010   #132594

příklad...... "schovám DRUŽSTVA" a kliknu na "Novinky" tak se mi "Družstva" opět zobrazi.... Nevim si rady

.NET › Master Page - pomoc
13. 8. 2010   #132593

jj ja potrebuju at se nemeni navigace.....

.NET › Master Page - pomoc
13. 8. 2010   #132588

Zdravim potřebuju pomoct. jak udělám, aby se mi neobnovoval MasterPage.... (při kliknuti na tlačítko v menu aby se mi objevila jen strana ale MasterPage aby zůstalo stejne...) příklad: http://fotbalradkov.aspone.cz/

.NET › vlastnost Expanded
11. 7. 2010   #131302

nebo se to používá v souboru " Web.sitemap " kdy u každého "siteMaNode" nastavuju jestli je + nebo - ?

.NET › vlastnost Expanded
11. 7. 2010   #131301

aha a jak to mam pouzit....? mam napr u mých webovek kde mám pouzito TreeView<asp:TreeView
ID="TreeView"
runat="server"
BorderStyle="None"
CssClass="style1"
DataSourceID="SiteMapDataSource1"
EnableTheming="True"
ImageSet="Simple2"
ShowLines="True"
Width="245px"
ForeColor="#003300" LineImagesFolder="~/TreeLineImages">
</asp:TreeView>

musim to mít napsáno "zvlášť nebo to můžu napsat mezi tyto vlastnosti?

.NET › Statické TreeView
10. 7. 2010   #131279

Hoy jak nastavim, aby treeview bylo statické???????

příklad... kdyz mám na MasterPage, Toolbox - TreeView a potřebuju aby se mi neobnovovalo pokaždé kyý kliknu na nějaký odkaz....

.NET › vlastnost Expanded
10. 7. 2010   #131278

Hoy k čemu je tato vlastnost??????????? pls diky

.NET › Mám problém s TreeView
17. 6. 2010   #130352

Hoy lidi, pomalu začínám s www pomocí .net
potřeboval bych poradit... moje web stránky http://fotbalradkov.aspone.cz/
potřebuju př. "schovám" např. Družstva a kliknu např. Turnaje , aby my zůstaly stále Družstva "schované" a nevím jak to mám udělat vím ze je na to nějaka vlastnost, ale nevim ktera a jak se používá...

Pomůže mi někdo? diky moc za každou pomoc

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
22. 5. 2010   #129286

jo uz to jde uz jsem to vyresil..... diky za pomoc ;)

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
22. 5. 2010   #129247

Hoy lidi potřebuju nutne pomoct... .stale mi nejde dat ta vyska do cetnosti... pomuze mi nekdo?

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
21. 5. 2010   #129234

Tak mi zase nejde tam Permutace.... mam ji danou jakofor (int p=1;p<=n;p++) Permutace=Permutace+cetnost[p];

ale problem bude asi s tou cetnosti že?(nic v ni nemam

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
21. 5. 2010   #129231

Tak ted uz mi jde Permutace ale stale mi nejde ta vyska do cetnosti :-(

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
21. 5. 2010   #129228

ale stale se pokousim a nic mi nejde :-(

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
21. 5. 2010   #129227

no nejak to zkusim

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
21. 5. 2010   #129217

Tady to je, jen mi nejde ten vypis na obrazovku a jesšte musim vymyslet permutace

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
21. 5. 2010   #129216

No nejhorší je, že to potřebuju do neděle poslat.. :-(

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
21. 5. 2010   #129214

tak uz mi to jde ale jeste mi nejde aby se mi ta vyska zapsala do cetnosti a vypis.....

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
21. 5. 2010   #129205

To liborb : hm ale jaksi mi to nejde :-(
nemohl bys mi to prepsat v tom mojem programu a poslat?? ja nevim co a jak :-(

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
21. 5. 2010   #129200

To liborb : diky za pomoc ;)

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
20. 5. 2010   #129178

Hoy lidi nutne potrebuju pomoc.....
Udelal jsem program, ale......
1. má to být pro všechna "n" a ja to mam jen pro "n=1 - 10"
2. potřebuju nejak udělat jednodušei tu výsku(s tim jak to mam ja mi pomahal kamoš a ja tomu nerozumím)


Pomohl by mi nekdo???
moc díky

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
10. 5. 2010   #128672

hoy pomohl by mi nekdo objasnit tuto fci- jakym stylem to funguje a co se tam deje???int PridejUzel(strom* st, int x) //Přidá prvek do stromu
{
prvek* n;
n = (prvek*)malloc(sizeof(prvek));
n->uzel = x;
n->kam[0] = NULL;
n->kam[1] = NULL;
prvek** p;
p = &(st->koren);
while (*p)
p = &((*p)->kam[x>(*p)->uzel]);
*p = n;
return 0;
}

vubec nevim o co tam jde pomuze mi nekdo objasnit muj problem a co znamenaji ty *
diky moc za kazdou pomoc

C / C++ › Permutace
3. 5. 2010   #128278

jsem si rikal, diky moc ;)

C / C++ › Permutace
3. 5. 2010   #128276

hoy potřeboval bych vedět v čem je tady chyba ze mi to nejde :-(

#include <stdio.h>void print(const int *v, const int size)
{
if (v != 0) {
for (int i = 0; i < size; i++) {
printf("%4d", v[i] );
}
printf("\n");
}
} // print


void visit(int *Value, int N, int k)
{
static level = -1;
level = level+1; Value[k] = level;

if (level == N)
print(Value, N);
else
for (int i = 0; i < N; i++)
if (Value[i] == 0)
visit(Value, N, i);

level = level-1; Value[k] = 0;
}


main()
{
const int N = 4;
int Value[N];
for (int i = 0; i < N; i++) {
Value[i] = 0;
}
visit(Value, N, 0);
}

diky

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
30. 4. 2010   #128076

To Anonymný užívatel : nechces poslat ten kod na permutaci?

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
29. 4. 2010   #128025

hm tak nevim nejak mi to nedje vubec, nevim co mam udelat driv :-( kaslu uz dneska na to nad se zitra bude daril vic

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
29. 4. 2010   #128013

To liborb : ten strom :-(

C / C++ › Výška binárního vyhledávacíh…
29. 4. 2010   #128002

Hoy potřeboval bych pomoc nevím si vůbec rady s tímto příkladem:


Máte dáno přirozené číslo n. Vygenerujte všech n! permutací čísel 0; 1; 2; : : : ; n-1 a pro každou takto vygenerovanou permutaci
vytvořte binární vyhledávací strom.
A u tohoto stromu změřte jeho výšku.
Celkem dostanete n! výšek (nemusí být pochopitelně všechny rùzné). Změřené
výsledky zpracujte do tabulky.
Poznámky
- Pro systematické generování všech permutací lze vymyslet jednoduchý rekurzivní algoritmus pracující s polem.
- Permutace není nutné nejprve vygenerovat a pak z nich vytvářet binárnístromy. Proces vytváření stromu mùžete spustit ihned, jakmile budete mít k dispozici další permutaci. Vytvoříte strom, změříte jeho výšku, kterou
si zaznamenáte. Poté mùžete strom smazat a přejít k vytváření další permutace.
- Strom z permutace vytvoříme tak, že prvky z permutace postupně vložíte do stromu ve stejném pořadí v jakém jsou zapsány v permutaci. Například, je-li permutace (1342) vloříte do stromu nejprve prvek 1, pak 3, pak 4 a nakonec 2.
- Není potřeba implementovat například mazání prvku ze stromu. Naopak ale musíte vymyslet jak spočítat výšku stromu.
- Pro testování použijte základní nevyváženou variantu binárního stromu.
- Program otestujte aspoň pro n = 10, n! = 3628800.


udělal nebo pomohl by mi někdo? diky

.NET › Diakritika
19. 4. 2010   #127343

To velurex : jo hej diky moc ;)

.NET › Diakritika
19. 4. 2010   #127340

Hoy potreboval bych pomoct
stranka

http://dave-cz.aspone.cz/Stranky/Muzi/Rozpis.aspx

mě blbne diakritika. nevíte kde by mohl byt problém?

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="~/Stranky/Muzi/Rozpis.aspx.cs" Inherits="Stranky_Muzi_Rozpis" Title="TJ SPS Radkov - Muži - Rozpis" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="main" Runat="Server">
<h2>Rozpis zápasů na sezónu pro muže</h2>
<table style="padding: inherit; margin: auto; border-style: groove; width:auto; height: auto; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto;">
<tr>
<td>Kolo</td>
<td>Domácí</td>
<td>Hosté</td>
<td>Datum</td>
<td>Hodina</td>
<td>Den</td>
<td>Hřiště</td>
<td>Výsledek</td>
<td>Informace</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Dolní Životice</td>
<td>Radkov</td>
<td>4.4.2010</td>
<td>10:00</td>
<td>NE</td>
<td> </td>
<td style="text-align:center">2:0</td>
<td><asp:Button ID="Button1" runat="server" PostBackUrl="~/Stranky/Muzi/Zapasy/Dolni Zivotice.aspx" Text="Informace" /></td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Radkov</td>
<td>Moravice</td>
<td>10.4.2010</td>
<td>15:30</td>
<td>SO</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center">2:3</td>
<td><asp:Button ID="Button2" runat="server" PostBackUrl="~/Stranky/Muzi/Zapasy/Moravice.aspx" Text="Informace" /></td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Otice "B"</td>
<td>Radkov</td>
<td>17.4.2010</td>
<td>13:15</td>
<td>SO</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center">7:1</td>
<td><asp:Button ID="Button3" runat="server" PostBackUrl="~/Stranky/Muzi/Zapasy/Otice B.aspx" Text="Informace" /></td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Holasovice "B"</td>
<td>Radkov</td>
<td>24.4.2010</td>
<td>16:00</td>
<td>SO</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Radkov</td>
<td>Melč</td>
<td>1.5.2010</td>
<td>16:00</td>
<td>SO</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Větřkovice</td>
<td>Radkov</td>
<td>9.5.2010</td>
<td>16:30</td>
<td>NE</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Radkov</td>
<td>Štáblovice</td>
<td>15.5.2010</td>
<td>16:00</td>
<td>SO</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Chvalíkovice "B"</td>
<td>Radkov</td>
<td>22.5.2010</td>
<td>17:00</td>
<td>SO</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Radkov</td>
<td>Sosnová</td>
<td>29.5.2010</td>
<td>16:00</td>
<td>SO</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>Klokočov</td>
<td>Radkov</td>
<td>5.6.2010</td>
<td>15:00</td>
<td>SO</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>Radkov</td>
<td>Deportivo Opava</td>
<td>12.6.2010</td>
<td>16:00</td>
<td>SO</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center"> </td>
<td> </td>
</tr>
</table>
</asp:Content>

HTML / XHTML › Chyba ve validator
18. 4. 2010   #127275

Omlouvám se blbě jsem to napsal:
web stranka je:

http://fotbalradkov.aspone.cz/

HTML / XHTML › Chyba ve validator
18. 4. 2010   #127257


# Error Line 70, Column 40: document type does not allow element "table" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag

<table cellpadding="0" cellspacing="0">The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").Hoy nevíte někdo co je to za chybu? co musim změnit v tabulce diky...... jinak je to na strankach:

fotbalradkov.aspone.czdiky za pomoc

.NET › Problém s obrázky
29. 3. 2010   #125934

To JardaJirava : jo uz mi to jde diky moc mej se

.NET › Problém s obrázky
29. 3. 2010   #125922

MOhl bys mi napsat jak by to melo vypadat? protoze zkousim a stale mi to nejde... :-( s ASP zatim jen zacinam

.NET › Problém s obrázky
29. 3. 2010   #125915

Hm tak vubec nevim co s tim :-(

.NET › Problém s obrázky
28. 3. 2010   #125891

HOy potreboval bych pomoct.... delám web stránky pomoci ASP a potřeboval bych pomoct..... na této stánce http://dave-cz.aspone.cz/Stranky/Muzi/Fotografie.aspx mám problém se zobrazenim obrázku potřrboval bych, aby se mi obrázky zobrazily pod textem

Fotografie mužu

a né až dole jde to nejak??????

zde mám tyto dva soubory:
1.

Fotografie.aspx.cs


using System;

using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using Valentica.Libraries.Utilities;
using System.IO;

public partial class Stranky_Muzi_Fotografie : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
DirectoryInfo directoryInfo = new DirectoryInfo(Server.MapPath("~//Fotky/Muzi//"));
foreach (FileInfo fileInfo in directoryInfo.GetFiles())
{
Encosia.HighslideImage hsl = new Encosia.HighslideImage();

hsl.ImageUrl = "~//Fotky/Muzi//" + fileInfo.Name;
hsl.FullImageURL = "~//Fotky/Muzi//" + fileInfo.Name;
hsl.Caption = "Obrázek: " + fileInfo.Name;
hsl.Height = 150;

Page.Controls.Add(hsl);
}

}
}

a druhý

Fotografie.aspx


<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="~/Stranky/Muzi/Fotografie.aspx.cs" Inherits="Stranky_Muzi_Fotografie" Title="TJ SPS Radkov - Muži - Fotografie" %>

<%@ Register Namespace="Encosia" Assembly="HighslideImage" TagPrefix="encosia" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="main" Runat="Server">
<div>
<h2 style="text-align: center">
Fotografie mužu</h2>
<encosia:HighslideManager ID="HighslideManager1" runat="server" OutlineType="RoundedWhite" ControlBar="true" />

</div>
</asp:Content>


Pomůže mi někdo? předem díky za odpověd.

C / C++ › Kun po sachovnici - Toroid..…
14. 12. 2009   #121065

a jakym stylem se resilo to ve foru:
http://programujte.com/?akce=diskuze&kam=vlakno&tema=14126-pohyb-kone-po-toroidu

???
Co se měnilo v: IsValidMove? at jsem trosku v obraze pac ja v teto funkci jen neco dal pryc a pridal do: Position Move

C / C++ › Kun po sachovnici - Toroid..…
13. 12. 2009   #121060

Takze takto to je cele dokupy fungovat to funguje ale par vecem nerozumim...#include <stdio.h>


// velikost sachovnice
const int N = 8;

// deklarace typu sachovnice
typedef int tBoard[N][N];

// pocet moznych tahu konem
const int NoOfHorseMoves = 8;

// zmeny souradnic pro jednotlive tahy
const int RadekMoveDelta[NoOfHorseMoves] = {-2, -1, +1, +2, +2, +1, -1, -2};
const int SloupecMoveDelta[NoOfHorseMoves] = {+1, +2, +2, +1, -1, -2, -2, -1};

// deklarace typu pro ulozeni pozice
struct Position
{
int Radek;
int Sloupec;
};

// inicializace sachovnice
void InitBoard(tBoard& Board)
{
for(int i=0; i<N; i++)
for(int j=0; j<N; j++)
Board[i][j] = 0;
}

// zobrazeni sachovnice
void PrintBoard(const tBoard& Board)
{
for(int i=0; i<N; i++)
{
for(int j=0; j<N; j++)
printf ("%4i", Board[i][j]);
printf ("\n");
}
printf ("\n");
}

// posun konem po sachovnici
// Pos -- aktualni poloha kone na sachovnici
// MoveIndex -- kolikaty z 8 moznych tahu provadime
// Funkce vraci novou polohu kone
Position Move(const Position & Pos, const int MoveIndex)
{
Position p;
p.Radek = Pos.Radek + RadekMoveDelta[MoveIndex];
p.Sloupec = Pos.Sloupec + SloupecMoveDelta[MoveIndex];

if (p.Radek >= N)
p.Radek -= N;
if (p.Sloupec >= N)
p.Sloupec -= N;
if (p.Radek < 0)
p.Radek += N;
if (p.Sloupec < 0)
p.Sloupec += N;

return p;
}

// Test zda je tah platny
// Vraci true pokud je tah na pozici Pos na sachovnici dane parametrem Board mozny
bool IsValidMove(const Position & Pos, const tBoard Board)
{
bool Result = true;
Result &= Board[Pos.Radek][Pos.Sloupec] == 0;
return Result;
}

// Rekurzivni hledani reseni problemu, metoda backtracking
// Parametry:
// Board -- aktualni sachovnice, 0 znamena volne policko, cislo ruzne od 0 znamena poradi tahu kterym se sem kun dostal
// CurrentPos -- aktualni poloha kone
// MoveNumber -- poradi tahu, ktery provadime
// Funkce vraci true , pokud bylo nalezeno reseni
bool Horse(tBoard & Board, const Position & CurrentPos, const int MoveNumber)
{
if (MoveNumber == N*N)
return true;

for (int i=0; i<NoOfHorseMoves; i++)
{
Position p = Move(CurrentPos, i);
if (IsValidMove(p, Board))
{
Board[p.Radek][p.Sloupec] = MoveNumber;
if (Horse(Board, p, MoveNumber+1))
return true;
else
Board[p.Radek][p.Sloupec] = 0;
}
}
return false ;
}

void main()
{
tBoard Board;
Position InitPos = {0,0};
InitBoard (Board);
Board[InitPos.Radek][InitPos.Sloupec] = 1;
bool HasSolution = Horse(Board, InitPos, 1);
if (HasSolution)
{
PrintBoard(Board);
}
else
{
printf ("Reseni nenalezeno!\n");
}
}


Snad na to prijdu proc jsem to tam dal :-D

C / C++ › Kun po sachovnici - Toroid..…
12. 12. 2009   #120992

To liborb :

Zdravim.... Chtěl bych se zeptat jestli je tento kod dobre, zda se mi ze to je dobre ale je to dobre??Position Move(const Position& Pos, const int MoveIndex)
{
Position p;
p.Row = Pos.Row + RowMoveDelta[MoveIndex];
p.Col = Pos.Col + ColMoveDelta[MoveIndex];

if (p.Row >= BoardSize)
p.Row -= BoardSize;

if (p.Col >= BoardSize)
p.Col -= BoardSize;

if (p.Row < 0)
p.Row += BoardSize;

if (p.Col < 0)
p.Col += BoardSize;
return p;
}


diky za kontrolu

C / C++ › Kun po sachovnici - Toroid..…
11. 12. 2009   #120946

Hoy lidi potreboval bych pomoct mam program Kun ktery se pohybuje po sachovnici, ale musim to udelat aby se pohyboval pomoci pravidla Toroidu...... vím jak by to melo fungovat mely by se prepocitat hodnoty ale nevim jak a kde fto mam dat... a nevim ani jak by funkce mela vypadat... pomohl by mi nekdo? zde je kod programu kdy se pohybuje po sachovnici#include <stdio.h>

// velikost sachovnice
const int BoardSize = 8;

// deklarace typu sachovnice
typedef int tBoard[BoardSize][BoardSize];

// pocet moznych tahu konem
const int NoOfHorseMoves = 8;

// zmeny souradnic pro jednotlive tahy
const int RowMoveDelta[NoOfHorseMoves] = {-2, -1, +1, +2, +2, +1, -1, -2};
const int ColMoveDelta[NoOfHorseMoves] = {+1, +2, +2, +1, -1, -2, -2, -1};

// deklarace typu pro ulozeni pozice
struct Position
{
int Row;
int Col;
};

// inicializace sachovnice
void InitBoard(tBoard& Board)
{
for(int i=0; i<BoardSize; i++)
for(int j=0; j<BoardSize; j++)
Board[i][j] = 0;
}

// zobrazeni sachovnice
void PrintBoard(const tBoard& Board)
{
for(int i=0; i<BoardSize; i++)
{
for(int j=0; j<BoardSize; j++)
printf ("%4i", Board[i][j]);
printf ("\n");
}
printf ("\n");
}

// posun konem po sachovnici
// Pos -- aktualni poloha kone na sachovnici
// MoveIndex -- kolikaty z 8 moznych tahu provadime
// Funkce vraci novou polohu kone
Position Move(const Position& Pos, const int MoveIndex)
{
Position p;
p.Row = Pos.Row + RowMoveDelta[MoveIndex];
p.Col = Pos.Col + ColMoveDelta[MoveIndex];
return p;
}

// Test zda je tah platny
// Vraci true pokud je tah na pozici Pos na sachovnici dane parametrem Board mozny
bool IsValidMove(const Position& Pos, const tBoard Board)
{
bool Result = true;
Result &= 0 <= Pos.Row;
Result &= Pos.Row < BoardSize;
Result &= 0 <= Pos.Col;
Result &= Pos.Col < BoardSize;
Result &= Board[Pos.Row][Pos.Col] == 0;
return Result;
}

// Rekurzivni hledani reseni problemu, metoda backtracking
// Parametry:
// Board -- aktualni sachovnice, 0 znamena volne policko, cislo ruzne od 0 znamena poradi tahu kterym se sem kun dostal
// CurrentPos -- aktualni poloha kone
// MoveNumber -- poradi tahu, ktery provadime
// Funkce vraci true , pokud bylo nalezeno reseni
bool Horse(tBoard& Board, const Position& CurrentPos, const int MoveNumber)
{
if (MoveNumber == 1+BoardSize*BoardSize)
return true ;

for (int i=0; i<NoOfHorseMoves; i++)
{
Position p = Move(CurrentPos, i);
if (IsValidMove(p, Board))
{
Board[p.Row][p.Col] = MoveNumber;
if (Horse(Board, p, MoveNumber+1))
return true;
else
Board[p.Row][p.Col] = 0;
}
}
return false ;
}

void main()
{
tBoard Board;
Position InitPos = {0,0};
InitBoard (Board);
Board[InitPos.Row][InitPos.Col] = 1;
bool HasSolution = Horse(Board, InitPos, 2);
if (HasSolution)
{
PrintBoard(Board);
}
else
{
printf ("Reseni nenalezeno!\n");
}
}Diky vsem za jakoukoliv pomoct a dekuju mejte se

C / C++ › Fce
27. 11. 2009   #120079

A jak to mam udelat kdyz nemam pole == Jmeno,prijmeni ale mam cislo==vek, cas......

C / C++ › Fce
26. 11. 2009   #120074

jj diky moc ;)

C / C++ › Fce
26. 11. 2009   #120072

hm to uz jde ale nevim na co je

(int argc, char *argv[]) 
a neslo by to nejak aby bylo


char Jmeno[15];
cout << "Zadejte krestni jmeno: ";
cin >> Jmeno;

ve funkci a v int main bych funkci volal?

C / C++ › Fce
26. 11. 2009   #120070

hm ale nejde mi to :-(

C / C++ › Fce
26. 11. 2009   #120068

mohl bys mi to pls popsat pro to Jmeno? mozna ze jsi to popsal ale ja nevim co a jak :-(

C / C++ › Fce
26. 11. 2009   #120067

hm tak uvidime zatim jsem z toho nejak zmateny....

C / C++ › Fce
26. 11. 2009   #120065

takze to nejde dat do funkce ze?

C / C++ › Fce
26. 11. 2009   #120063

???? co?????

C / C++ › Fce
26. 11. 2009   #120061

Hoy mam jeden a dost velkz problem.....#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
using namespace std;


int Opakovani;
int Uloz;
int Pocet=0;


int main ()
{
cout << "Dobry den" << endl;
cout << " Vitam Vas v tomto programu" << endl;
cout << " Program ma jen jedno pravidlo:" << endl;
cout <<" misto mezerniku' ' pouzivejte prosim podtrzitko'_'";
cout << endl;
cout << endl;
do{

char Jmeno_soubor[20];
char typ[] = ".txt";
cout << "Zadejte cele jmeno(_ = mezera): ";
cin >> Jmeno_soubor;
strcat(Jmeno_soubor,typ);
ofstream fout(Jmeno_soubor); //Hotovo 100%

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

char Jmeno[15];
cout << "Zadejte krestni jmeno: ";
cin >> Jmeno; //Hotovo 100%

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

char Prijmeni[15];
cout << "Zadejte prijmeni: ";
cin >> Prijmeni; //Hotovo 100%

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Vek;
cout << "Vek: ";
cin >> Vek; //Hotovo 100%

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

char Mesto[15];
cout << "Odkud jste?: ";
cin >> Mesto; //Hotovo 100%

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Zarizeni;
int Pouziti;
cout << "Vlastnite PC nebo Notebook?\n (1.PC, 2.Notebook, 3.Vlatnim oboji, 4.Nevlastnim nic): ";
cin >> Zarizeni;
if(Zarizeni==3)
{
cout << " Co vice pouzivate(1.PC, 2.Notebook): ";
cin >> Pouziti;
}
if(Zarizeni==4)
{
cout << "Chcete zaznam ulozit(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Uloz;
if(Uloz==1)
{
fout << "Vase jmeno: " << Jmeno << " " << Prijmeni << "." << endl;
fout << endl;
fout << "Vek: " << Vek << " let." << endl;
fout << endl;
fout << "Z/Ze: " << Mesto << "." << endl;
fout << endl;
fout << "Vlastnite PC nebo Notebook?: Nevlastni ani PC ani Notebook." << endl;


fout.close();

cout << " Zaznam byl ulozen" << endl;
}
else
{
fout.close();
remove(Jmeno_soubor);
}

cout << "Chcete zpracovat dalsi zaznam(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Opakovani;
if(Opakovani==1)
{
system("CLS");
Pocet++;
continue;

}
else continue;
} //Problem s ukoncenim.....nezacne to od zacatku...

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

float Cas;
cout << "Kolik hodin denne travite na svem PC ci Notebooku?: ";
cin >> Cas; //Hotovo, Jen chyby zapis do souboru

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int OS;
int Win;
char Jiny[20];
cout << "Jaky mate operacni system?(1.Windows, 2.Linux, 3.Jiny): ";
cin >> OS;
if(OS==1)
{
cout <<" 1. Windows 95\n 2. Windows 98\n 3. Windows 2000\n 4. Windows XP\n 5. Windows Vista\n 6. Windows 7\n: ";
cin >> Win;
}
if(OS==3)
{
cout << " Jaky?: ";
cin >> Jiny;
} //Jeste neni zapis

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Net;
int Vyuziti;
char Poskytovatel[20];
char Rychlost[15];
char Spokojenost[30];
cout << "Mate pripojeni na internet(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Net;
if(Net==1)
{
cout << "Jak casto pouzivate internet(1.Vubec, 2. Moc ne, 3. Denne?): ";
cin >> Vyuziti;

cout << " Od jakeho poskytovatele?: ";
cin >> Poskytovatel;

cout << " Jakou mate rychlost pripojeni?: ";
cin >> Rychlost;

cout << " Jak jste s pripojenim spokojen(a)?: ";
cin >> Spokojenost;
}
if(Net==2)
cout << endl; //Jeste neni zapis

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Kancelar;
int MO;
cout << "Jake pouzivate kancelarske nastroje?(1.Microsoft Office, 2.OpenOffice): ";
cin >> Kancelar;
if(Kancelar==1)
{
cout << " 1. Office XP\n 2. Office 2003\n 3. Windows 2008\n: ";
cin >> MO;
} //Jeste neni zapis

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Pracuji;
char Vydelek[20];
char Prace[20];
cout << "Vydelavate pomoci PC ci Notebooku(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Pracuji;
if(Pracuji==1)
{
cout << " Jakou praci delate?: ";
cin >> Prace;

cout << " Jaky je Vas prumerny vydelek?: ";
cin >> Vydelek;
}
else
cout << endl; //Jeste neni zapis

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Hodnoceni;
cout << "Jak by jste ohodnotily tento dotaznik?(Jako ve skole - 1=Vyborny...): ";
cin >> Hodnoceni;
cout << endl; //Hotovo, Jen chyby zapis do souboru

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cout << "Chcete zaznam ulozit(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Uloz;
if(Uloz==1)
{
fout << "Vase jmeno: " << Jmeno << " " << Prijmeni << "." << endl;
fout << endl;
fout << "Vek: " << Vek << " let." << endl;
fout << endl;
fout << "Z/Ze: " << Mesto << "." << endl;
fout << endl;
if(Zarizeni==1) fout << "Vlastnite PC nebo Notebook?: Vlastni PC." << endl;
if(Zarizeni==2) fout << "Vlastnite PC nebo Notebook?: Vlastni Notebook." << endl;
if(Zarizeni==3)
{
fout << "Vlastnite PC nebo Notebook?: Vlastni oboji." << endl;
if(Pouziti==1) fout << " Vice pouziva PC." << endl;
if(Pouziti==2) fout << " Vice pouziva Notebook." << endl;
}
fout << endl;
fout << "Kolik travite hodin u PC nebo Notebooku denne?: " << Cas << " hod." << endl;
fout << endl;
if(OS==1)
{
if(Win==1) fout << "Jaky mate OS?: Ma Microsoft 95." << endl;
if(Win==2) fout << "Jaky mate OS?: Ma Microsoft 98." << endl;
if(Win==3) fout << "Jaky mate OS?: Ma Microsoft 2000." << endl;
if(Win==4) fout << "Jaky mate OS?: Ma Microsoft XP." << endl;
if(Win==5) fout << "Jaky mate OS?: Ma Microsoft Vista." << endl;
if(Win==6) fout << "Jaky mate OS?: Ma Microsoft 7." << endl;
}
if(OS==2) fout << "Jaky mate OS?: Ma Linux." << endl;
if(OS==3) fout << "Jaky jiny OS mate?: " << Jiny << "." << endl;
fout << endl;
if(Net==1)
{
fout << "Ma pripojeni na internet." << endl;
if(Vyuziti==1) fout << " Internet vubec nevyuziva." << endl;
if(Vyuziti==2) fout << " Internet moc nevyuziva." << endl;
if(Vyuziti==3) fout << " Je na internetu denne." << endl;
fout << " Internet ma od: " << Poskytovatel << "." << endl;
fout << " Rychlost pripojeni: " << Rychlost << "." << endl;
fout << " Jak jste spokojen(a) s pripojenim?: " << Spokojenost << "." << endl;
}
if(Net==2) fout << "Nema pripojeni na internet." << endl;
fout << endl;
if(Kancelar==1)
{
if(MO==1) fout << "Pouziva Microsoft Office XP." << endl;
if(MO==2) fout << "Pouziva Microsoft Office 2003." << endl;
if(MO==3) fout << "Pouziva Microsoft Office 2007." << endl;
}
if(Kancelar==2) fout << "Pouziva OpenOffice." << endl;
fout << endl;
if(Pracuji==1)
{
fout << "Vydelava pomoci PC nebo Notebooku." << endl;
fout << " Dela:" << Prace << "." << endl;
fout << " Prumerne vydela: " << Vydelek << "Kc." << endl;
}
if(Pracuji==2) fout << "Nevydelava pomoci PC nebo Notebooku" << endl;
fout << endl;
fout << "Hodnoceni dotazniku: " << Hodnoceni << endl;

fout.close();
cout << " Zaznam byl ulozen" << endl;
}
else
{
fout.close();
remove(Jmeno_soubor);
}

cout << "Chcete zpracovat dalsi zaznam(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Opakovani;
if(Opakovani==1)
{
system("CLS");
Pocet++;
}

}


while(Opakovani!=2);
cout << endl;
cout << "Dnes jste zpracovaly celkem: " << Pocet << " dotazniku." << endl;
cout << endl;
cout << "Preji prijemny den." << endl;
getchar();
}


dát vse do funkci..... a nejde mi to, kdyz dam trebachar Jmeno[15];
cout << "Zadejte krestni jmeno: ";
cin >> Jmeno; //Hotovo 100%


do funkce tak mi to nejede... poradi mi nekdo? jakym zpusobem to mam udelat? diky moc

C / C++ › Od Zacatku
26. 11. 2009   #120032

To silent :
A jak to mam udelat stale zkousim a nejde mi to :-(

C / C++ › Mezera
25. 11. 2009   #119961

JJ napsal jsem to tak ze to nedava smysl..... př.:

char Jmeno_soubor[20];

char typ[] = ".txt";
cout << "Zadejte cele jmeno(_ = mezera): ";
cin >> Jmeno_soubor;
strcat(Jmeno_soubor,typ);
ofstream fout(Jmeno_soubor);


potrebuju abych nemusel davat"_" ale mohl dat normalne mezeru....

C / C++ › Mezera
25. 11. 2009   #119959

potrebuju kdyz zadavam do pole vice slov tak aby to nepsalo chybu a tu mezeru to tam udelalo.. jde to nejak? diky

C / C++ › Od Zacatku
25. 11. 2009   #119946

To KIIV : NN nejde... :-( podar mi to pak zkoci na otazku kolik hodin denne.... :-(

C / C++ › Od Zacatku
25. 11. 2009   #119945

To RobinP : Jo? hm to je divny.... me to furt nejde tak teda nevim :-( hm asi dneska na to kaslu pac nevim co s tim :-(

C / C++ › Od Zacatku
25. 11. 2009   #119938

To KIIV :

hm ale to nejde......

 int Zarizeni;


int Pouziti;cout << "Vlastnite PC nebo Notebook?\n (1.PC, 2.Notebook, 3.Vlatnim oboji, 4.Nevlastní nic): ";

cin >> Zarizeni;

if(Zarizeni==1){cout << endl;}

if(Zarizeni==2){cout << endl;}

if(Zarizeni==3)

{

cout << "Co vice pouzivate(1.PC, 2.Notebook)"; cin >> Pouziti;

}

if(Zarizeni==4)

{

cout << "Chcete zaznam ulozit(1.Ano, 2.Ne)?: ";

cin >> Uloz;

if(Uloz==1)

{

fout << Jmeno << " " << Prijmeni << endl;

fout << Vek << endl;

fout << Mesto << endl;

fout << "Vlastnite PC nebo Notebook?: Nevlastni ani PC ani Notebook" << endl;

fout.close();

}else

{

fout.close();

remove(Jmeno_soubor);

}cout << "Chete zpracovat dalsi zaznam(1.Ano, 2.Ne)?: ";

cin >> Opakovani;

if(Opakovani==1) system("CLS"); else;

} //Problem s ukoncenim.....nezacne to od zacatku...
Tady potrebuju kdyz dam Opakovani==1 tak chci aby to slo od zacatku ale stale nejde nevim kam mam to continue dat...

C / C++ › Od Zacatku
25. 11. 2009   #119935

To crAzY^ : tak vypada cely program......#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
using namespace std;


int Opakovani;
int Uloz;


int main ()
{
do{

char Jmeno_soubor[20];
char typ[] = ".txt";

cout << "Zadejte cele jmeno(_ = mezera): ";
cin >> Jmeno_soubor;

strcat(Jmeno_soubor,typ);

ofstream fout(Jmeno_soubor); //Hotovo 100%
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

char Jmeno[15];
cout << "Zadejte kresni jmeno: ";
cin >> Jmeno; //Hotovo 100%
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

char Prijmeni[15];
cout << "Zadejte prijmen: ";
cin >> Prijmeni; //Hotovo 100%
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Vek;
cout << "Vek: ";
cin >> Vek; //Hotovo 100%

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

char Mesto[15];
cout << "Odkud jste?: ";
cin >> Mesto; //Hotovo 100%
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Zarizeni;
int Pouziti;

cout << "Vlastnite PC nebo Notebook?\n (1.PC, 2.Notebook, 3.Vlatnim oboji, 4.Nevlastní nic): ";
cin >> Zarizeni;
if(Zarizeni==1){cout << endl;}
if(Zarizeni==2){cout << endl;}
if(Zarizeni==3)
{
cout << "Co vice pouzivate(1.PC, 2.Notebook)"; cin >> Pouziti;
}
if(Zarizeni==4)
{
cout << "Chcete zaznam ulozit(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Uloz;
if(Uloz==1)
{
fout << Jmeno << " " << Prijmeni << endl;
fout << Vek << endl;
fout << Mesto << endl;
fout << "Vlastnite PC nebo Notebook?: Nevlastni ani PC ani Notebook" << endl;
fout.close();
}

else
{
fout.close();
remove(Jmeno_soubor);
}

cout << "Chete zpracovat dalsi zaznam(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Opakovani;
if(Opakovani==1) system("CLS"); else;
} //Problem s ukoncenim.....nezacne to od zacatku...
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

float Cas;
cout << "Kolik hodin denne travite na svem PC ci Notebooku?: ";
cin >> Cas; //Hotovo, Jen chyby zapis do souboru
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int OS;
int Win;
char Jiny[20];
cout << "Jaky mate operacni system?(1.Windows, 2.Linux, 3.Jiny): ";
cin >> OS;
if(OS==1)
{
cout <<" 1. Windows 95\n 2. Windows 98\n 3. Windows 2000\n 4. Windows XP\n 5. Windows Vista\n 6. Windows 7\n: ";
cin >> Win;
if(Win==1){"-----------------";}
if(Win==2){"-----------------";}
if(Win==3){"-----------------";}
if(Win==4){"-----------------";}
if(Win==5){"-----------------";}
if(Win==6){"-----------------";}
}
if(OS==2){cout << "Mate Linux" << endl;}
if(OS==3)
{
cout << "Jaky?: ";
cin >> Jiny;
}
//Jeste neni zapis
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Net;
int Vyuziti;
char Poskytovatel[20];
char Rychlost[15];
char Spokojenost[30];
cout << "Mate pripojeni na internet(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Net;
if(Net==1)
{
cout << "Jak casto pouzivate internet(1.Vubec, 2. Moc ne, 3. Denne?): ";
cin >> Vyuziti;
if(Vyuziti==1){"------------------------------------------------------------";}
if(Vyuziti==2){"------------------------------------------------------------";}
if(Vyuziti==3){"------------------------------------------------------------";}
cout << "Od jakeho poskytovatele?: ";
cin >> Poskytovatel;
cout << "Jakou mate rychlost pripojeni?: ";
cin >> Rychlost;
cout << "Jak jste s pripojenim spokojen(a)?: ";
cin >> Spokojenost;
}
if(Net==2)
cout << " " << endl; //Jeste neni zapis
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Kancelar;
int MO;
cout << "Jake pouzivate kancelarske nastroje?(1.Microsoft Office, 2.OpenOffice): ";
cin >> Kancelar;
if(Kancelar==1)
{
cout << " Microsoft?(1.Office XP, 2.Office 2003, 3.Office 2007): ";
cin >> MO;
if(MO==1){"--------------";}
if(MO==2){"--------------";}
if(MO==3){"--------------";}
}
else; //Jeste neni zapis
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Pracuji;
int Vydelek;
char Pouzivas[10];
char Prace[20];

cout << "Vydelavate pomoci PC ci Notebooku(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Pracuji;
if(Pracuji==1)
{
cout << "Pouzivate PC ci Notebook ke sve praci?: ";
cin >> Pouzivas;
cout << "Jakou praci delate?: ";
cin >> Prace;
cout << "Jaky je Vas prumerny vydelek?: ";
cin >> Vydelek;
}
else; //Jeste neni zapis
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int Hodnoceni;
cout << "Jakou by jste ohodnotily tento dotaznik?(Jako ve skole - 1=Vyborny...): ";
cin >> Hodnoceni; //Hotovo, Jen chyby zapis do souboru
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cout << "Chcete zaznam ulozit(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Uloz;
if(Uloz==1)
{
fout << Jmeno << " " << Prijmeni << endl;
fout << Vek << endl;
fout << Mesto << endl;
if(Zarizeni==1) fout << "Vlastnite PC nebo Notebook?: PC" << endl;
if(Zarizeni==2) fout << "Vlastnite PC nebo Notebook?: Notebook" << endl;
if(Zarizeni==3) fout << "Vlastnite PC nebo Notebook?: Vlastni oboji" << endl; //Podotazka..............

fout << Cas << " hod" << endl;
fout << OS << endl;
fout << Net << endl;
fout << Kancelar << endl;
fout << Prace << endl;
fout << Hodnoceni << endl;

fout.close();
}
else
{
fout.close();
remove(Jmeno_soubor);
}

cout << "Chete zpracovat dalsi zaznam(1.Ano, 2.Ne)?: ";
cin >> Opakovani;
if(Opakovani==1) system("CLS");


}
while(Opakovani!=2);
}


Tak jako fakt nevim jak to udelat...... aby mi to slo opet odzacatku....

C / C++ › Od Zacatku
25. 11. 2009   #119927

To sputnikone :
jo to mam cely ten program ve smycce ale jen na tuto otazku kdyz odpovi tak potrebuju aby to slo od zacatku ja kdyz dam at se to ulozi a pam novy zaznam tak mi to jde od otazky ktera je za tim :(

C / C++ › Zápis do souboru
10. 11. 2009   #118851

Tak nazev podle jmena uz mi jde....#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main () {

char Jmeno[20];
char Prijmeni[50];
cout << "Zadejte cele jmeno: ";
cin >> Jmeno;

ofstream fout(Jmeno); \\potrebuju tam dostat priponu .txt
fout << Jmeno;
fout << "\n";
cout << "Zadejte sve prijmeni: ";

cin >> Prijmeni;
fout << Prijmeni << "\n";
fout.close();


Jen potrebuju aby tam byly jeste dana pripona .txt a nevim jak na to poradi nekdo

C / C++ › Zápis do souboru
10. 11. 2009   #118844#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main () {


fstream filestr;

filestr.open ("jmeno.txt", fstream::out | fstream::app);

cout << "\n----------- NOVEHO ZAMESTNANEC -----------\n";

char krestni_jmeno[12];

cout << "Krestni jmeno: ";
cin >> krestni_jmeno;

char prijmeni[30];

cout << "Prijmeni: ";
cin >> prijmeni;

int vek;

cout << "Vek: ";
cin >> vek;

cout << "\n\n Zapsáno do souboru s priponou .txt";


cin.get();

filestr << "----------- ZAMESTNANEC -----------" << endl;

filestr << "Krestni jmeno: " << krestni_jmeno << endl;

filestr << "Prijmeni: " << prijmeni << endl;

filestr << "Vek: " << vek << endl;


filestr.close();

cin.get();

return 0;
}jak to udelam aby se to neulozil jako - jmeno.txt ale treba podle toho jak si zadam Krestni jmeno:..?? diky

C / C++ › Zápis do souboru
10. 11. 2009   #118840

Tak jsem nic nenašel hledal jsem, ale nic, stále se mi to uklada do jednoho souboru

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032021 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý