Anonymní profil Radim Ambrož – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Radim Ambrož – Programujte.comAnonymní profil Radim Ambrož – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 77.240.177.–

Radim Ambrož
Visual Basic › zavření terminálové aplikace…
28. 5. 2015   #202541

#2 q
no ten cyklus tam byl ze to spouští více uživatelů na terminalovém serveru tak to kontroluje procesy všech uživatelů používající pohodu. Jinak jsem teď zkusil ty dva řádky a nějak to nešlape. měl by to být skript který se spustí při přihlášení uživatele.

Děkuji za pomoc 

Radim Ambrož
Visual Basic › zavření terminálové aplikace…
27. 5. 2015   #202515

Jelikož moc neumím s visual basicem, tak bych potřeboval pomoc dostal jsem skript k opravě chyby, která zapříčiňuje zpomalení serveru. Nevím si s tím rady. jedná se se o aplikace kterou když uživatel zavře tak se automaticky odhlásí od serveru. 

zde je skript Děkuji za pomoc. :D

On Error Resume Next
Set fs = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
Set WshShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")

'Get the username and profile directory
MUser = WshShell.ExpandEnvironmentStrings ("%USERNAME%")
MUserProfile = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERPROFILE%")

'Delete icons
fs.DeleteFolder MUserProfile & "\Start Menu\Programs\Accessories",True
fs.DeleteFile  MUserProfile & "\Start Menu\Programs\*.lnk"

'Run the app

wshShell.Run "C:\POHODA_SQL\Pohoda.exe"

' Connect to wmi
set objWMIService = GetObject("winmgmts:root\cimv2")
Do
slpeep 1000
  found = false
' List the processes
strQuery = "Select * from win32_process where name='Pohoda.exe'"
set colProcesses = objWMIService.ExecQuery(strQuery)

for each proc in colProcesses

   ' Get the reference class linking processes to sessions to get the session object path
   strQuery = "References of {win32_process.handle='" & proc.handle & "'} where ResultClass=Win32_SessionProcess"
   set colSessionReferences = objWMIService.ExecQuery(strQuery)

   for each oSessionReference in colSessionReferences
      'Get associators of the session object that are user accounts (linked by win32_loggedonuser)
      strQuery = "Associators of {" & oSessionReference.antecedent & "} where AssocClass=win32_LoggedOnUser"
      set colUsers = objWMIService.ExecQuery(strQuery,,48)
        for each user in colUsers
         if user.name = MUser then found = true
      next
   next
next
Loop While found = true

'Run the Windows 2003 logoff utility
wshShell.Run "c:\windows\system32\logoff.exe"

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý