Anonymní profil hormen – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil hormen – Programujte.comAnonymní profil hormen – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 46.167.211.–

Honza
PHP › dasdas
18. 5. 2016   #210744

#1 Honza
<form action="vypis.php" method="POST">
    <p>Jméno: <input name="jmeno" type="text"></p>
    <blockquote><input type="checkbox" name="auto" value="auto">auto<br>
    <input type="checkbox" name="kolo" value="pocitac">kolo<br>
    <input type="checkbox" name="pocitac" value="mobil">počítač<br>
    </blockquote>
    <p><input type="submit" value="Odeslat"></p>
  </form>

Honza
PHP › dasdas
18. 5. 2016   #210743

  <?php
  
  $jmeno = $_POST['jmeno'];
  
  echo "Jmenuji se: <b>".$jmeno."</b> a vlastním: <br>";
  echo "<ul>";
  
 if (isset($_POST['auto'])) {
      echo "<li>auto</li>";
      }
 
 if (isset($_POST['kolo'])) {
      echo "<li>kolo</li>";
      }
  
 if (isset($_POST['pocitac'])) {
      echo "<li>počítač</li>";
      }     
          
   echo "</ul>";
   
  ?>

hormen
PHP › php aplikace - co potrebujem?
15. 6. 2015   #202925

#13 Swarley

tak alespoň, že už ti to funguje :)

Gary
PHP › poradíte mi někdo jak založi…
8. 6. 2015   #202803

<form method="POST" action="php.php">
  Váha:  <input type="text" name="a" class="a">  kg             <br>
  Výška: <input type="text" name="b" class="a"> cm              <br>
   
    <input type="hidden" name="sex" value="0" />
    <input type="hidden" name="bmi" value="0" />
    <input type="hidden" name="itv" value="0" />
      <p>
   <input type="radio" name="sex" value="1" checked="checked">  muž       <br>
   <input type="radio" name="sex" value="2">  žena
      </p>
       <p>
   <input type="checkbox" name="bmi" value="1"> BMI                       <br>
   <input type="checkbox" name="itv" value="1"> Ideální tělesná váha
      </p>
   
   <input type="submit" name="odeslat">
   <input type="reset">
   
   </form>

<?php
  $kg = $_POST['a'];
  $cm = $_POST['b'];
  $sex = $_POST['sex'];
  $m = $cm / 100;
  
   if ($kg>0 and $cm>0)   {
  
          If($_POST['bmi']== 1 or $_POST['itv']==1 ){
  
  
           if($_POST['bmi'] == 1 ) {
                  $bmi = $kg / ($m*$m);
                  $bmiv = number_format($bmi, 2, '.', '');
                  echo "<p>Vaše BMI je $bmiv</p>";
           }
           else{
                  echo "&nbsp;" ;
           }
           
           
           
           if($_POST['itv'] == 1){
           
                if($sex == 1){
                $itv = ( $cm - '152,4') * '728' / 1000 + ('51,65');
                $itve = number_format($itv, 2, '.', '');
                }
                else{
                echo "&nbsp;";
                }
                if($sex== 2){
                $itv = ( $cm - '152,4')*'650' / 1000 + ('48,67');
                $itve = number_format($itv, 2, '.', '');   
                }
               else{
                echo "&nbsp;";
                }
              echo "<p>Vaše Ideální tělesná váha je $itve kg </p>";
           
           }
           else{
           echo "&nbsp;" ;
           }
           }
       else{
       echo "Prosím vyber políčko pro výpočet BMI nebo Ideální tělesný váhy" ;
       }    
           
          }
   else{
   echo "Zadal jsi špatné hodnoty!";
   }        
          
  
  
  ?>

Mortalák
PHP › poradíte mi někdo jak založi…
8. 6. 2015   #202800

#10 Mortalák
Háže mi to orange table a chybu v "if"

Mortalák
PHP › poradíte mi někdo jak založi…
8. 6. 2015   #202799

#9 buenek

#4 asd
a php?

Blbne mi řádek v php:       if($vaha> and $vyska>0);

PHP › poradíte mi někdo jak založi…
8. 6. 2015   #202798

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
  <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
  <title></title>
  </head>
  <body>
   <form method="POST" action="vypocet.php">
  Váha:  <input type="text" name="kg"> kg
               <br>
  Výška: <input type="text" name="cm"> cm
               <br>
   
    
      <p>
   <input type="radio" name="poh" value="1">  Muž
          <br>
   <input type="radio" name="poh" value="2">  Žena
      </p>
      <p>
   <input type="checkbox" name="bmi" value="1"> BMI
   <br>
   <input type="checkbox" name="ideal" value="1"> Ideální tělesná váha
      </p>
   
   <input type="submit">
   <input type="reset">
   
   </form>
  </body>
</html>

PHP › poradíte mi někdo jak založi…
8. 6. 2015   #202797

<?php
  $kg = $_POST['kg'];
  $cm = $_POST['cm'];
  $poh = $_POST['poh'];
  $m = $cm / 100;
  
   if ($kg>0 and $cm>0)          
       {
      
      if(isset($_POST['bmi']) == 1 ) 
           {
           $bmi = $kg / ($m*$m);
           echo "<p>Vaše BMI je $bmi</p>";
           }
           else{
           echo "&nbsp;" ;
           }
           if(isset($_POST['ideal']) == 1)
                {
                if($poh == 1)
                {
                $ideal = ($cm - '152,4') * '0,728' + '51,65';
                }
                else
                {
                echo "&nbsp;";
                }
                if($poh == 2)
                {
                $ideal = ($cm - '152,4') * '0,650' + '48,67';
                }
                
                
               else{
                echo "&nbsp;";
                }
              echo "<p>Vaše Ideální tělesná váha $ideal </p>";
           
           }
           else{
           echo "&nbsp;" ;
           }
          }
   else{
   echo "Zadej váhu a výšku!";
   }        
?>

Gary
PHP › poradíte mi někdo jak založi…
8. 6. 2015   #202794

 <form method="POST" action="php.php">
 Váha <input type="text" name="a"> kg       <br>
 Výška: <input type="text" name="b"> cm       <br>
  
  <input type="hidden" name="sex" value="0" />
  <input type="hidden" name="bmi" value="0" />
  <input type="hidden" name="itv" value="0" />
   <p>
  <input type="radio" name="sex" value="1"> muž    <br>
  <input type="radio" name="sex" value="2"> žena
   </p>
    <p>
  <input type="checkbox" name="bmi" value="1"> BMI            <br>
  <input type="checkbox" name="itv" value="1"> Ideální tělesná váha
   </p>
  
  <input type="submit">
  <input type="reset">
  
  </form>
 


<?php
 $kg = $_POST['a'];
 $cm = $_POST['b'];
 $sex = $_POST['sex'];
 $m = $cm / 100;
 
  if ($kg>0 and $cm>0)  {
 
 
 
 
      if(isset($_POST['bmi']) == 1 ) {
      $bmi = $kg / ($m*$m);
      echo "<p>Vaše BMI je $bmi</p>";
      }
      else{
      echo "&nbsp;" ;
      }
      if(isset($_POST['itv']) == 1){
      
        if($sex == 1){
        $itv = ($cm - '152,4') * '0,728' + '51,65';
        
        }
        else{
        echo "&nbsp;";
        }
        if($sex== 2){
        $itv = ($cm - '152,4') * '0,650' + '48,67';
        
        }
        else{
        echo "&nbsp;";
        }
       echo "<p>Vaše Ideální tělesná váha $itv </p>";
      
      }
      else{
      echo "&nbsp;" ;
      }
     }
  else{
  echo "Zadal jsi špatné hodnoty!";
  }    
     
 
 
 ?>

a

Mortalák
PHP › poradíte mi někdo jak založi…
8. 6. 2015   #202793

#4 asd
a php?

ahoj
PHP › poradíte mi někdo jak založi…
8. 6. 2015   #202787

rand

péťa
PHP › Wordpress a jednoduchá podmí…
8. 6. 2015   #202786

  nevím jestli to k tomu patří 

<form action="vypis.php" method="post">
    <p>Počet řádků: <input name="radek" type="text"></p>
    <p>Počet sloupců: <input name="sloupec" type="text"></p>
    <p><input type="submit" value="Vypsat matici"></p>
  </form>
     
 <?php

     $radek = $_POST['radek'];
     $sloupec = $_POST['sloupec'];
     
     settype($radek, "integer");
     settype($sloupec, "integer");

     if ($radek>0 && $sloupec>0)
     {
       for ($i=1; $i<=$radek; $i++)
      {
       for ($j=1; $j<=$sloupec; $j++)
       {
         echo rand(10,99)."&nbsp;&nbsp;&nbsp";
        }
        echo "<br>";
      }
     }
     else
     {
     echo "Ze zadaných hodnot nelze vypsat matici. Zadávejte pouze kladná čísla!";
     }
     ?>
-----------------------------------------------------
  <form action="vypis.php" method="post">
    <p>Počet řádků: <input name="pocet" type="text"></p>
    <p><input type="submit" value="Vypsat matici"></p>
  </form>
 <?php

     $pocet = $_POST['pocet'];
     
     settype($pocet, "integer");
     $max = 0;
     $nahodne = 0;

     if ($pocet>0)
     {
       for ($i=1; $i<=$pocet; $i++)
      {
      for ($j=1; $j<=$pocet; $j++)
       {
        $nahodne = rand(10,99);
        echo $nahodne."&nbsp;&nbsp;&nbsp";
        if ($i == $j)
       {
            if ($nahodne > $max)
    {
              $max = $nahodne;
       }
      }
      }
       echo "<br>";
      }
       echo "<br><b>Nejvyšší číslo na hlavní diagonále je $max</b>";
     }
     else
     {
     echo "Ze zadaných hodnot nelze vypsat matici. Zadávejte pouze kladná čísla!";
     }
     ?>

Krokeťák
PHP › poradíte mi někdo jak založi…
8. 6. 2015   #202785

poradíte mi někdo jak založit generátor náhodných jmen koťat?

Kremlbe
PHP › php aplikace - co potrebujem?
8. 6. 2015   #202781

 mám to dobře? když diskutujete o php říkal jsem si že to budete vědět

<body>
  
    <form action="vypocet.php" method="POST">
    <p>Zadej částku před zdaněním: <input name="castka" type="text"></p>
    <p><input type="radio" name="dan" value="15%">15%<input type="radio" name="dan" value="20%">20%</p>
    <p><input type="submit" value="Odeslat"></p>
  </form>
  
  </body>

 

<?php
  
  $castka = $_POST['castka'];
  $sazba = $_POST['dan'];
  $dan = 0;
  $pozdaneni = 0;
  
  settype($castka, "integer");
  
  echo "<b>$sazba</b> daň z částky <b>$castka</b> je: ";
  
  if ($sazba == "15%")
  {
     $dan = $castka * 0.15;
  }
  else
  {
    $dan = $castka * 0.2;
  }
  
  echo "<b>$dan</b>";
  $pozdaneni = $castka - $dan;
  echo ", částka po zdanění je: <b>$pozdaneni</b>";
  
  ?>

a potom bych chtěl zkontrolovat tohle:

<body>
  
    <form action="vypis.php" method="POST">
    <p>Jméno: <input name="jmeno" type="text"></p>
    <blockquote><input type="checkbox" name="auto" value="auto">auto<br>
    <input type="checkbox" name="kolo" value="pocitac">kolo<br>
    <input type="checkbox" name="pocitac" value="mobil">počítač<br>
    </blockquote>
    <p><input type="submit" value="Odeslat"></p>
  </form>
  
  </body>

<?php
  
  $jmeno = $_POST['jmeno'];
  
  echo "Jmenuji se: <b>".$jmeno."</b> a vlastním: <br>";
  echo "<ul>";
  
 if (isset($_POST['auto'])) {
      echo "<li>auto</li>";
      }
 
 if (isset($_POST['kolo'])) {
      echo "<li>kolo</li>";
      }
  
 if (isset($_POST['pocitac'])) {
      echo "<li>počítač</li>";
      }     
          
   echo "</ul>";
   
  ?>

Karel
PHP › Kontrola Checkboxu...
8. 6. 2015   #202780

#1 buenek
máš to dobře

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý