Anonymní profil Standa – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Standa – Programujte.comAnonymní profil Standa – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 2a00:1028:8d1c:cafa:4422:...–

Standa
PHP › PHP zaheslování stránky POMOC
1. 3. 2016   #208989

hl.strana

<? session_start();
  $server = "sdatabase";
  $login = "";
  $heslo = "";
  $databaze = "";
  $spojeni = mysqli_connect($server, $login, $heslo, $databaze);
  if (mysqli_error($spojeni)) {
    echo "Chyba: ".mysqli_error();
    die("Smůla!");
  }
  mysqli_query($spojeni, "SET NAMES 'utf8'");
?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
 <head><!--  ščřžýŠČŘŽÝ -->
  <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com" />
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" rel="nofollow" href="styl.css" type="text/css">
  
 </head>
 <body>
   <div id="all">
    <div id="hlava">
    <div id="login">
     <?php     
        if (isset($_POST['login'])) {
        $jmeno = $_POST['jmeno'];
        $heslo = $_POST['heslo'];
        $log = "user";    
        if ($jmeno == $log && $heslo == $log) {
                echo '<p><a rel="nofollow" href="/?stranka=2">Dokončit</a></p>';
            }      
        } else { 
            echo "<h1>Login</h1>"; 
            include ('login_form.inc.php');
        }
    ?>
    </div>
    </div>
    <div id="telo">
      <div id="nav">
         <ul>      
            <li><a rel="nofollow" href="/?stranka=1">Objednavky</a></li> 
      </div>
      <div id="obsah">      
          <table>
        <tr><td>auto</td><td><input type="checkbox" name="auto" value="1"></td><td>Cena: 100000</td></tr>
        <tr><td>mobil</td><td><input type="checkbox" name="mobil" value="2"></td><td>Cena: 10000</td></tr>
        <tr><td>tablet</td><td><input type="checkbox" name="tablet" value="3"><td>Cena: 5000</td></td></tr>
        <tr><td>pc</td><td><input type="checkbox" name="pc" value="4"></td><td>Cena: 50000</td></tr>     
          </table>        
        <?php
        if (isset($_GET['stranka'])) {
            if ($_GET['stranka'] == 1) {
                echo "Objednávky";
                include "vypis.inc.php";
            } elseif ($_GET['stranka'] == 2) {
                echo "Vypln";
                include "pridej_form.inc.php";                    
            } elseif ($_GET['stranka'] == 3) {
                echo "Souhrn";
                include "";                    
            }else {
              echo "Neexistuje";
            }
        }
      ?>
      </div>
    </div>
   </div>    
 </body>
</html>

Logování

<?php
    if (isset($_POST['login'])) {
        $jmeno = $_POST['jmeno'];
        $heslo = $_POST['heslo'];
        $log = "user";
       
        if ($jmeno == $log && $heslo == $log) {
                $_SESSION['prihlasen'] = 1;
                $_SESSION['jmeno'] = "user";
            }
        }
    } elseif (isset($_GET['akce']) && $_GET['akce'] == "odhlasit") {
        //session_unset();
        //session_destroy();
        unset($_SESSION['prihlasen']);
        unset($_SESSION['jmeno']);
    }
?>

Formulář logování

<form action="/" method="post">

         <table>
          <tr><td>Jméno:</td><td><input type="text" name="jmeno"></td></tr>
          <tr><td>Heslo:</td><td><input type="password" name="heslo"></td></tr>
          <tr><td></td><td><input type="submit" name="login" value="Přihlásit"></td></tr>
         </table>
</form>

Vložení

<?php  
    
     if(isset($_POST['odeslat'])){
        $jmeno = $_POST["jmeno"];
        $prijmeni = $_POST["prijmeni"];
        if (isset($_POST['auto'])){
        $insert = "INSERT INTO objednavky VALUES ('$jmeno', '$prijemni', 'auto', '100000');";
        $vysledek = mysqli_query($spojeni, $insert);
        }
        if (isset($_POST['mobil'])){
        $insert2 = "INSERT INTO objednavky VALUES ('$jmeno', '$prijemni', 'mobil', '10000');";
        $vysledek = mysqli_query($spojeni, $insert2);
        }
        if (isset($_POST['tablet'])){
        $insert3 = "INSERT INTO objednavky VALUES ('$jmeno', '$prijemni', '$tablet', '5000');";
        $vysledek = mysqli_query($spojeni, $insert3);
        }
        if (isset($_POST['pc'])){
        $insert4 = "INSERT INTO objednavky VALUES ('$jmeno', '$prijemni', '$pc', '50000');";
        $vysledek = mysqli_query($spojeni, $insert4);
        }      
    }
?> 
<form action="index.php/" method="post">
    <table>
        <tr><td>Jméno:</td><td><input type="text" name="jmeno"></td></tr>
        <tr><td>Přijmeni:</td><td><input type="text" name="prijmeni"></td></tr>
        <tr><td>Adresa:</td><td><textarea rows="5" cols="20"></textarea></td></tr>
        <tr><td></td><td><input type="submit" name="odeslat" value="Odeslat"></td></tr>
    </table>
</form>

Výpis

<?php
$vysledek = mysqli_query($spojeni, "SELECT * FROM objednavky");

  echo "<table>
        <th>Jmeno</th>
        <th>Prijmeni</th> 
        <th>zbozi</th> 
        <th>cena</th>
          
       ";
  while ($radek = mysqli_fetch_array($vysledek)) {
      echo "<tr>";
      echo '<td>'.$radek['jmeno'].'</td>';
      echo '<td>'.$radek['prijmeni'].'</td>';
      echo '<td>'.$radek['zbozi'].'</td>';
      echo '<td>'.$radek['cena'].'</td>';
      echo "</tr>";
  }
  echo "</table>";        
  ?>

Standa
PHP › České znaky ?
12. 10. 2015   #205594

Index

<?php
  session_start();
  $server = "sd";
  $login = "";
  $heslo = "";
  $databaze = "";
  $spojeni = mysqli_connect($server, $login, $heslo, $databaze);
  if (mysqli_error($spojeni)) {
    echo "Chyba: ".mysqli_error();
    die("Error!");
  }
  mysqli_query($spojeni, "SET NAMES 'utf8'");
  require_once('login.inc.php');
?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
 <head><!--  ščřžýŠČŘŽÝ -->
  <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com" />
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <link rel="stylesheet" rel="nofollow" href="styl.css" type="text/css">
   
  <title></title>
  
 </head>
 <body>
  <div id="all">
    <div id="head">
      <div id="logo">
      </div>
      <div id="login">
        <?php
        if(isset($_GET['akce'])) {
            $akce = $_GET['akce'];
            if($akce == "odhlasit") {
                unset($_SESSION['prihlasen']);
                unset($_SESSION['login']);
            }
        }
        
        if(!isset($_SESSION['prihlasen'])) {
            include('login_form.inc.php');
            echo "<br /><br />";
        }
        else {
             echo '<p><a rel="nofollow" href="index.php?akce=odhlasit">Odhlásit</a></p><br />';
             echo "<p>Přihlášen jako: ".$_SESSION['jmeno']."</p>";
        }   
    ?>
      </div>
    </div>
    
    <div id="body">
    <div id="nav">
       <ul>
            <li><a rel="nofollow" href="index.php">Úvodní stránka</a></li>
            <li><a rel="nofollow" href="index.php?stranka=2">Vypiš</a></li>
            <?php if (isset($_SESSION['prihlasen']) && $_SESSION['prihlasen'] == 1){ ?>
            <li><a rel="nofollow" href="index.php?stranka=1">Přidej</a></li>            
            <li><a rel="nofollow" href="index.php?stranka=3">Smaž</a></li>
            <li><a rel="nofollow" href="index.php?stranka=4">Uprav dle id</a></li>
            <?php } ?>
        </ul> 
    </div>
     <div id="obsah">
      <?php
        if (isset($_GET['stranka'])) {
            if ($_GET['stranka'] == 1) {
                echo "Přidej";
                include "pridej_form.inc.php";
            } elseif ($_GET['stranka'] == 2) {
                echo "Vypiš";
                include "vypis.inc.php";
            } elseif ($_GET['stranka'] == 3) {
                echo "Smaž";
                include "smaz.inc.php";            
            } elseif ($_GET['stranka'] == 4) {
                echo "Uprav dle ID";
                include "uprav.inc.php";            
            } else {
              echo "Neexistuje";
            }
        } else {
            echo "Úvodní stránka";
        }
      ?>
    </div>
    </div>
    <div id="pata">
    </div>
  </div>     
 </body>
</html>

<?php

?>

<!---
CREATE TABLE uzivatele
id INT PRIMARY KEY,
login VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
heslo VARCHAR(64) NOT NULL

CREATE TABLE Osoba 
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
jmeno VARCHAR(30) NOT NULL,
vyska INT NOT NULL,
vek INT NOT NULL,
email VARCHAR(30) NOT NULL
)
-->

Standa
PHP › České znaky ?
12. 10. 2015   #205593

Logování

<?php
    if (isset($_POST['login'])) {
        $jmeno = $_POST['jmeno'];
        $heslo = ($_POST['heslo']);
        $dotaz = "SELECT * FROM uzivatele WHERE login='".$jmeno."';";
        $vysledek = mysqli_query($spojeni, $dotaz);
        if (mysqli_num_rows($vysledek) == 1) {
            $radek = mysqli_fetch_array($vysledek);
            if ($heslo == $radek['heslo']) {
                $_SESSION['prihlasen'] = 1;
                $_SESSION['jmeno'] = $radek['login'];
            }
        }
    } elseif (isset($_GET['akce']) && $_GET['akce'] == "odhlasit") {
        unset($_SESSION['prihlasen']);
        unset($_SESSION['jmeno']);
    }
?>

<form action="index.php" method="post">
         <table>
          <tr><td>Jméno:</td><td><input type="text" name="jmeno"></td></tr>
          <tr><td>Heslo:</td><td><input type="password" name="heslo"></td></tr>
          <tr><td></td><td><input type="submit" name="login" value="Přihlásit"></td></tr>
         </table>
</form>

Standa
PHP › České znaky ?
12. 10. 2015   #205591

Smazaní + formulář

<form action="index.php?stranka=3" method="post">
    <table>
        <tr><td>Zadej id</td><td><input type="text" name="id"></td></tr>
        <tr><td><input type="submit" name="smazat" value="Smazat"></td></tr>   
    </table>
</form>
<?php
  if (isset($_POST['smazat'])) {
      $id = $_POST['id'];
      $dotaz = "DELETE FROM Osoba WHERE id='$id'";
      $smazano = mysqli_query($spojeni, $dotaz); 
  }
  $vysledek = mysqli_query($spojeni, "SELECT * FROM Osoba");
 
?>

Standa
PHP › České znaky ?
12. 10. 2015   #205590

#2 DZetko

Přidání + formulář

<form action="index.php?stranka=1" method="post">
    <table>
        <tr><td>Email</td><td><input type="text" name="email"></td></tr>
        <tr><td><input type="submit" name="pridat" value="Odeslat"></td></tr>   
    </table>
</form>

<?php
if(isset($_POST['pridat'])) {
    $email = ($_POST['email']);
    $dotaz = "INSERT INTO Osoba(email) VALUES('$email');";
    $vysledek = mysqli_query($spojeni, $dotaz);
}
?>

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý