Anonymní profil visk – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil visk – Programujte.comAnonymní profil visk – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 188.246.111.–

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
28. 2. 2017   #215121

#27 hlucheucho


Paráda jsi  jednička!!!! škoda že tady není smajlík který by vystihoval.

Tys mě dokopal ke zdaru, ještě aby to fungovalo i fyzickém švábu nejen v simulátoru.Až budu mít chvíli tak to napálím do MCu používám k tomu MPLAB IDE v8.63 s klonem SCPD 2 viz příloha

Připojen obrázek.

S takovým znakem jako je "%" jsem se ještě nesetkal  To výš  v Céčku jsem nebyl vychováván    

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
28. 2. 2017   #215118

#25 hlucheucho
Jaká je správná syntaxe v této verzi Céčka? potřeboval bych příklad na 3 cifry : stovky, desítky a jednotky  díky moc

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
28. 2. 2017   #215116

#23 hlucheucho
Jen mi uniká, proč to mělo být dvojkové číslo jako řetězec.

To já mám jako pomocnou berličku abych věděl co s toho čidla jeze.

Možná budu ti připadat jako totální trubka ale jak získám zbytek po dělení  

unsigned char temp_d = temp /10 
uart1_write(temp_d+48);

na terminálu se zobrazí správná desítková hodnota ale nevím jak získat jednotky díky

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
27. 2. 2017   #215100

#21 hlucheucho
Domněnky: UART1_Write_text slouží k odeslání řetězce a UART1_Write k odeslání znaku. Nebo je to jinak?

Je tomu tak 

hex 0x30 = dec 48

pak pokud trváš na hexadecimálním vyjádření

Já bych potřeboval aby v terminálu byla zobrazena teplota v desítkové soustavě ???

Připojen obrázek.

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
27. 2. 2017   #215094

#19 KIIV
Pořád nemohu s tím hnout já když  

UART1_Write_text(80);

tak se v terminálu nic neukáže a když dám

UART1_Write(80);


tak se zobrazí "P" čili znak v ASCII Chart který má hodnotu 80 .

Zkoušel jsem nějak rozdělit to 8 bitové číslo na dvě půlky nějak takto

temp/8 +48 

abych dosáhl v tabulce ASCII Chart požadovaný znak ,jde to nějak divně když například na čidle nastavuji teplotu v rozmezí 46..56 se mi zobrazí v terminálu 5 je tam nějaká chyba díky za pomoc

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
26. 2. 2017   #215079

#17 KIIV

Pomohlo proměnnou temp vydělit 16 a správná teplota v binárním zobrazením byla na světě!! díky za radu. 
Ale teď jsem narazil asi na tvrdý oříšek jak zobrazit hodnotu proměnné unsigned int temp  ve virtuálním terminálu potažmo v PC terminálu ? funkci sprintl na převod temp na string nemohu z důvodu asi nedostatku paměti v PIC16F628A použít nebo s funkcí sprintl neumím pracovat uf jak na to?   

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
25. 2. 2017   #215051

#15 KIIV
Pomohlo to velice moc díky.Je mi stydno ale potřebuji další věc jak vypreparovat s proměnné temp hodnotu teploty? čili  první a poslední 4 bity zahodit !!   ještě jednou díky 

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
24. 2. 2017   #215042

#12 KIIV
Já uznávám že jsem ve štábní kultuře  bordelář. Jinak  musel jsem  deklaraci proměnné temp přesunout pod deklaraci   char str[17]; bohužel to funguje jak před tím při nastavení teploty v simulátoru jsou pouze  změněny 4 vyšší bity nižšího byte  "xxxxxxxx1111xxxx" díky     
 

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
24. 2. 2017   #215034

Toto mám postaveno na nepájivém  poli  na displeji mi to ukazuje teplotu  dobře .Tak jsem si chtěl upravit tak že vynechám LCD displej a při dosažené určité teploty zazní alarm a protože jsem potřeboval při úpravě vypisovat určité proměnné tak jsem dostal nápad že to zkusím přes virtualní  terminál a od toho nápadu je jen krok zobrazovat teplotu pomoci terminálu v PC převodník TLL na RS-232 mám v PC seriál mám.Ta úprava se mi pořád nedaří ,pokud vím tak to čidlo DS18b20 dává 16 bitovou hodnotu tak že první horní 4 bity je znaménko kladná přestavuje 1111 dalších 8 bitů je vlastní teplota a poslední 4 bity je 0.5,0.005 Ten převod je jen abych si mohl udělat obrázek co s toho čidla vlastně leze bohužel se ukázalo že něco je špatně protože když nastavuji teplotu na čidle tak se mění jen horní 4 bity dolního byte   

// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End LCD module connections

// Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of used DS18x20 sensor:
// 18S20: 9 (default setting; can be 9,10,11,or 12)
// 18B20: 12
const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 9;//9;
char *text = "000.0000";
unsigned temp,tempi;  // -původní deklarace
//unsigned int temp;
void Display_Temperature(unsigned int temp2write) {
 const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8;
 char temp_whole;
 unsigned int temp_fraction;
 unsigned char Znak;
 Znak = 1;  //Hodnota 1 při kladné teplotě

 // Check if temperature is negative
 if (temp2write & 0x8000)
  {
   Znak = 0; //Hodnota nula při záporné teplotě
   temp2write = ~temp2write + 1;
  }

 // Extract temp_whole
 temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT ;

 // Convert temp_whole to characters
 if (temp_whole/100)
   text[0] = temp_whole/100 + 48;
 else
   text[0] = ' ';

 text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48;       // Extract tens digit
 //Potlačení zobrazení zbytečných nul
 if ((text[0]) == ' ')
  {
   if ((text[1]) == 48)
   {
    text[1] = ' ';
   }
  }
 //Zobrazení záporného znaménka
 if (Znak == 0)
  {
   text[0] = '-';
  }

 text[2] = temp_whole%10 + 48;       // Extract ones digit

 // Extract temp_fraction and convert it to unsigned int
 temp_fraction = temp2write << (4-RES_SHIFT);
 temp_fraction &= 0x0F;
 temp_fraction *= 625;

 // Convert temp_fraction to characters
 text[4] = temp_fraction/1000  + 48;     // Extract thousands digit
 text[5] = (temp_fraction/100)%10 + 48;     // Extract hundreds digit
 text[6] = (temp_fraction/10)%10 + 48;     // Extract tens digit
 text[7] = temp_fraction%10   + 48;     // Extract ones digit

 // Print temperature on LCD
 Lcd_Out(2, 5, text);
}

display(unsigned int temp2write) {
unsigned int i,x;
 x=0;
 //temp << 1;
 for ( i = 16; i > 0; i--) {
 //Lcd_Chr(1,x++,'0');
 if((temp & (1<< i)) == 0)Lcd_Chr(1,x++,'0'); else Lcd_Chr(1,x++, '1');
 }
 }


void main() {
 //ANSEL = 0;                  // Configure AN pins as digital I/O
 //ANSELH = 0;
 //C1ON_bit = 0;                 // Disable comparators
 //C2ON_bit = 0;
 TRISA1_bit = 1;                 //uprava tlacitko
 CMCON = 0x07;
 Lcd_Init();                  // Initialize LCD
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);              // Clear LCD
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);           // Turn cursor off
 Lcd_Out(1, 1, " Temperature:  ");
 // Print degree character, 'C' for Centigrades
 Sound_Init(&PORTA, 0);
 Sound_Play(980, 1000);
 Lcd_Chr(2,13,223);               // Different LCD displays have different char code for degree
                         // If you see greek alpha letter try typing 178 instead of 223

 Lcd_Chr(2,14,'C');

 //--- Main loop
 do {
  //--- Perform temperature reading
  Ow_Reset(&PORTA, 2);             // Onewire reset signal
  Ow_Write(&PORTA, 2, 0xCC);          // Issue command SKIP_ROM
  Ow_Write(&PORTA, 2, 0x44);          // Issue command CONVERT_T
  Delay_ms(1000);//Delay_us(10000);       puvodne 120

  Ow_Reset(&PORTA, 2);
  Ow_Write(&PORTA, 2, 0xCC);          // Issue command SKIP_ROM
  Ow_Write(&PORTA, 2, 0xBE);          // Issue command READ_SCRATCHPAD

  temp = Ow_Read(&PORTA, 2);
  tempi = temp;
  temp = (Ow_Read(&PORTA, 2) << 8) + temp;

  //--- Format and display result on Lcd
  if (Button(&PORTA, 1, 1, 1)){
  display(tempi);
  }
  Display_Temperature(temp);
  Delay_ms(500);
 } while (1);

moje úprava je tato  

 unsigned int temp,tempi,prevod;
   unsigned int cislo;
unsigned char b;
char s[17];
int i;

 long de;
 unsigned ahoj,d;
 char  szNumber[4];
 char ch[22];
  int mask;
  unsigned char str[16];
 void getBin(unsigned int num, unsigned int *str)
{
 *(str) = '\0';
  mask = 0x10 << 1;
 while(mask >>= 1)
  *str++ = !!(mask & num) + '0';
}
 void byte_to_bin(unsigned int a, unsigned int*str)
{
  unsigned int b;

  for (b = 0b10000000; b > 0; b >>= 1) {
   *str++ = a & b ? '1' : '0';
  }
  *str = '\0';
}
void unsigned slovo()
{
unsigned int cislo = 65535;
unsigned char ba;
char s[17];
int i;

ba = cislo >> 8; //ziskam MSB
for(i=0; i<8; i++)
{
  if(ba&0x80) //bitovy soucin ziska bit MSb
   s[i]='1'; //na pozici MSb je 1
  else
   s[i]='0'; //na pozici MSb je 0
  b = b<<1;  //na pozici MSb vysunu sousedni bit a celou cinnost opakuji
}

ba = cislo & 0x0f;  //ziskam LSB
for(i=8; i<16; i++)
{
  if(ba&0x80) //bitovy soucin ziska bit MSb
   s[i]='1'; //na pozici MSb je 1
  else
   s[i]='0'; //na pozici MSb je 0
  b = b<<1;  //na pozici MSb vysunu sousedni bit a celou cinnost opakuji
}
s[17] = 0; //ukoncim retezec
 }
  void dd(unsigned char a)
{

  do
  {
    if((a & (1<<b))!= 0)
    {
    UART1_Write_text("1");
    }
    else
    {
    UART1_Write_text("0");
    }
  }while(b-- != 0);
  }
  
void main() {

 //ANSEL = 0;                  // Configure AN pins as digital I/O
 //ANSELH = 0;
 //C1ON_bit = 0;                 // Disable comparators
 //C2ON_bit = 0;
 TRISA1_bit = 1;                 //uprava tlacitko
 CMCON = 0x07;
 //Lcd_Init();                  // Initialize LCD
 //Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);              // Clear LCD
 //Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);           // Turn cursor off
 //Lcd_Out(1, 1, " Temperature:  ");
 // Print degree character, 'C' for Centigrades
 Sound_Init(&PORTA, 0);
 Sound_Play(500, 1000);
 //Lcd_Chr(2,13,223);               // Different LCD displays have different char code for degree
  UART1_Init(9600);                       // If you see greek alpha letter try typing 178 instead of 223
  //ahoj = 100 ;
 //--- Main loop
 do {
  //--- Perform temperature reading
  Ow_Reset(&PORTA, 2);             // Onewire reset signal
  Ow_Write(&PORTA, 2, 0xCC);          // Issue command SKIP_ROM
  Ow_Write(&PORTA, 2, 0x44);          // Issue command CONVERT_T
  Delay_ms(1000);//Delay_us(10000);       puvodne 120

  Ow_Reset(&PORTA, 2);
  Ow_Write(&PORTA, 2, 0xCC);          // Issue command SKIP_ROM
  Ow_Write(&PORTA, 2, 0xBE);          // Issue command READ_SCRATCHPAD

  temp = Ow_Read(&PORTA, 2);
  prevod =temp;
  cislo = temp;
b = cislo>>8; //ziskam MSB
for(i=0; i<8; i++)
{
  if(b&0x80) //bitovy soucin ziska bit MSb
   s[i]='1'; //na pozici MSb je 1
  else
   s[i]='0'; //na pozici MSb je 0
  b = b<<1;  //na pozici MSb vysunu sousedni bit a celou cinnost opakuji
}

b = cislo & 0xff;  //ziskam LSB
for(i=8; i<16; i++)
{
  if(b&0x80) //bitovy soucin ziska bit MSb
   s[i]='1'; //na pozici MSb je 1
  else
   s[i]='0'; //na pozici MSb je 0
  b = b<<1;  //na pozici MSb vysunu sousedni bit a celou cinnost opakuji
}
s[17] = 0; //ukoncim retezec
  de= 256;
  getBin(65535,str);
  // byte_to_bin(65535,ch);
  //tempi = temp;
  //temp = (Ow_Read(&PORTA, 2) << 8) + temp;
  ahoj = 10 * temp +1000;
  // If data is ready, read it:
  // If data is ready, read it:
  //tempi =temp;
  //sprintl(szNumber, "%i", tempi);
  //tempi= temp / 16;
   d = strlen(ch);
  bytetostr(ch ,szNumber);
  //inttostr(ahoj,szNumber);
  UART1_Write_text(s);
   //dd(temp);
   UART1_Write_text("\n\r");
  //UART1_Read_Text(temp);
  //--- Format and display result on Lcd
   //Sound_Play(980,1000);
  if (temp == 160) {
   Sound_Play(980,1000);
   }
  // if (temp == 128){
   //Sound_Play(100,1000);
   //}
  Delay_ms(500);
 } while (1);
 }
C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
24. 2. 2017   #215027

#7 hlucheucho
chyba ostraněna  

b = cislo & 0x0f;  //ziskam LSB
opraveno 
b = cislo & 0xff;  //ziskam LSB
C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
24. 2. 2017   #215025

   

Připojen obrázek.


je to na dobré cestě ale je  tam někde chyba    a ještě bych potřeboval udělat to jako funkci do které bych vložil číslo a výstup by byl něco jako  

UART1_Write_text(prevod)

přiznávám že v Céčku hodně plavu díky za schovývavost

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
24. 2. 2017   #215020

#4 hlucheucho
Ale jakou funkcí ? potřeboval byh názorný příklad .předem dík 

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
24. 2. 2017   #215018

#2 Jerry
Ale já jsem omezený architekturou PIC procesoru díky

C / C++ › Převod s desítové do dvojkov…
24. 2. 2017   #215015

Zdravím

Potřebuji číslo 65535 převést na "1111111111111111" v architektuře pro mikroC PRO for PIC čili 16 bitové slovo,.U 8 bitového byte- číslo 255 ="11111111" mám takovou funkci  ta   mi funguje 

void byte_to_bin(unsigned char a, char *str)
{
  char b;

  for (b = 0b10000000; b > 0; b >>= 1) {
   *str++ = a & b ? '1' : '0';
  }
  str = '\0';
}

void main(void)
{

  unsigned char a;
  char str[9];

  a = 253;
  byte_to_bin(a, str);
  printf(str); 

Druhá věc potřeboval bych v 16 bitovém slově zamaskovat první a poslední 4 bity nebo jinými slovy vybrat 8 bitů co je mezi nimi názorně  "1111" - toto zamaskovat  "11111111"- toto potřebuji "1111" -toto zamaskovat  díky za pomoc

C / C++ › C# záznam mirofonu do souboru
2. 1. 2017   #214342

#4 BDS
to bude tím, že se tou radou neřídíš:

tohle není "Microsoft.VisualBasic", ale "Microsoft VisualBasic for App.."

Microsoft.VisualBasic najdeš pod Assemblies->Framework

(poprvé jsem to nenapsal úplně podrobně, neměl jsem po ruce VS a věřil jsem, že to najdeš)

#4 BDS
   díky velice pomohlo to už to funguje podle mých přestav  škoda že tady není panáček který pleská 

C / C++ › C# záznam mirofonu do souboru
31. 12. 2016   #214326

#6 visk
Fakt na tento styl fóra nejsem zvyklý

pochopitelně tuto stánku znám https://naudio.codeplex.com/ ale mě při stahování knihovny napíše že je tam virus viz příloha

Připojen obrázek.


a ani nevím jak ji připojit do visual studia 2015 comunity

C / C++ › C# záznam mirofonu do souboru
31. 12. 2016   #214325

#5 Jerry

NAUDIO NET Library

https://naudio.codeplex.com/

to je pro mne něco nového já jsem samouk a ještě k tomu neumím skoro vůbec  anglicky

a ještě prominte že na tento styl fóra nejsem zvyklý  

C / C++ › C# záznam mirofonu do souboru
29. 12. 2016   #214283
C / C++ › C# záznam mirofonu do souboru
29. 12. 2016   #214277
C / C++ › Vložení knihoven do Visual S…
26. 12. 2016   #214241

Jak přidat do visual studia 2015 comunity  knihovnu NAudio 1.7.3 díky

visk
C / C++ › Vložení knihoven do Visual S…
26. 12. 2016   #214240

Ahoj

Jak přidat do visual studia 2015 comunity  knihovnu NAudio 1.7.3 díky

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032021 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý