Anonymní profil bezejmeny – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil bezejmeny – Programujte.comAnonymní profil bezejmeny – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 37.44.18.–

Seth
MS SQL › Výběr přes dva sloupce tabul…
23. 6. 2020   #386285

#19 Vena84
zkus toto

SELECT job, oper_num, trans_type, createdate FROM jobtran_mst AS T1 
WHERE createdate = (SELECT MAX(createdate) FROM jobtran_mst AS T2 WHERE T1.job = T2.job and T1.oper_num = T2.oper_num)
AND job='20VP000012' AND trans_type='M'
ORDER BY job, oper_num
Seth
Visual Basic › Smazat text s listboxu ,kter…
13. 9. 2019   #384256

udělej to obráceně - uprav soubor před načtením do ListBoxu

 Private Sub RemoveRem(ByVal fName As String, ByVal lstBox As ListBox)
  Dim fix() As String
  Dim strR As New System.IO.StreamReader(fName)
  Dim txt As String = strR.ReadToEnd
  strR.Close()
  txt = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(txt, "<!--[^\-]+-->", "")
  fix = Split(txt, vbCrLf)
  lstBox.Items.Clear()
  For i As Integer = 0 To fix.Length - 1
   If Trim(fix(i)) <> "" Then lstBox.Items.Add(fix(i))
  Next
 End Sub

a z OpenFileDialog při OK zavoláš

RemoveRem(tvuj_openfiledialog.FileName, tvuj_ListBox)
bezejmeny
Visual Basic › Nefunkční app na jiném pc
5. 12. 2017   #218851

#1 Martininos

ono nejde jen o dll k exe, ale i o to, pro jakou verzi .net či jakou verzi cpu. nevím jak visual studio, ale express edice má standartně nastavené Any CPU - a to může dělat problémy na 64bit OS, hlavně jestli používáš 32bit knihovny. dále je vhodné při kompilaci nechat generovat debug (stačí Only pdb to ti vygeneruje soubor .pdb který potom dáš i s exe) a potom v tom výpisu budeš mít i více informací

bezejmeny
MS SQL › Vykonanie nového QUERY
30. 11. 2017   #218802

nanepsal si jaký sw si používal na MySQL. každý se chová jinak, jeden ti jde query za query, jiný to bere jako celek.

pokud chceš v managment studiu spustit jen jeden dotaz z několika, tak ho normálně označ jako bys ho chtěl kopírovat a potom spusti - provede se ti jen vybraný dotaz

bezejmeny
MySQL › Výpis + zjištění počtu stejn…
29. 6. 2017   #216834

#1 Gereth 

select count(cisloTyp) as pocet, cisloTyp, cisloDokument from tabulka group by cisloTyp, cisloDokument
bezejmeny
MS SQL › Převod času na desetinné číslo
5. 5. 2017   #215888

#3 v24
v SQLite to moc dobře nejde, zkus toto (nesmíš zapomenout že datum musí být stejné) 

select (strftime('%s','2000-01-01 02:00:00') - strftime('%s','2000-01-01 00:00:00'))/60
bezejmeny
MS SQL › Ořezání řetězce
6. 4. 2017   #215493

#1 Jan Kliment
MSSQL

select datepart(year,convert(smalldatetime,substring('1/1/2018 01:01:0000', 1, patindex('% %','1/1/2018 01:01:0000')), 103))

MySQL

SELECT year(str_to_date(substring_index('1/1/2018 01:01:0000',' ',1),'%d/%m/%Y'))
bezejmeny
Hardware › notebook nabíhá s displejem…
18. 8. 2016   #212360

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý