Anonymní profil Michal – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Michal – Programujte.comAnonymní profil Michal – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 87.244.200.–

Michal
Pascal › Vytvoriť databazu?!
29. 9. 2011   #148053

#2 zlz
dikz.

Michal
Pascal › Vytvoriť databazu?!
29. 9. 2011   #148032

Hi all,

Chcel by som  Databázu, ktorá bude mať dve hlavné ponuky:

1: Vytvoriť Záznam.

2: Hľadanie:

  3  podľa mena

    4-//- priezviska

  5  -//- dediny

   vždy ked vytvorím záznam alebo vyhľadám podľa ((napr. mena pozriem výstup a potom sa ma opíta či chcem skončit a prejsť na Hlavnú ponuku t.j. 1 a 2))  tak ma hodí na Hlavnú ponuku 1: a 2: mám zdroják tak by som bol rád keby ste my pomohli.. 

program DatabazA;

uses Crt;

type osoby = record
   meno : String;
   priez : String;
   ulica : String;
   osada : String;
   psc  : longint;
   mobil : longint;
   end;

var osoba1: array [1..PocetOsob] of osoby;
   tlacitko : integer;
   tlacitko1 : integer;
   Kon : String[3];
   subor : file of osoby;
begin
 writeln('Dobrý deň, vyberte si z možností.');
 writeln();
 Kon:='Kon';
 delay(1500);
 writeln('1: vytvoriť zoznam.');
 writeln('2: Hľadanie v databáze, podľa:');
 readln(tlacitko);
 if tlacitko = 1 then
  repeat
  begin
   writeln('1: vytvoriť zoznam.');
 writeln('2: Hľadanie v databáze, podľa:');
  delay(1000);
  case tlacitko of
  1:
   begin
   textcolor(9);
   writeln('Aké je vaše krstné meno?');
   readln(osoba1.meno);
   writeln('Aké je vaše priezvisko?');
   readln(osoba1.priez);
   writeln('Ako sa volá vaša ulica?');
   readln(osoba1.ulica);
   writeln('Ako sa volá vaša Dedina?');
   readln(osoba1.osada);
   writeln('Aké psč má vaša dedina?');
   readln(osoba1.psc);
   writeln('Aké máte číslo mobilu?');
   readln(osoba1.mobil);
   assign(subor, 'C:\subor1.txt');
   rewrite(subor);
   write(osoba1.meno);
   write(osoba1.priez);
   write(osoba1.ulica);
   write(osoba1.osada);
   write(osoba1.psc);
   write(osoba1.mobil);
   read();
   close(subor);
   end;
  2:
   begin
   textcolor(9);
   writeln('3: podľa: Mena.');
   writeln('4: podľa: Priezviska.');
   writeln('5: podľa: Ulice.');
   writeln('6: podľa: Dediny.');
   writeln('7: podľa: PSČ.');
   end;
   end;
   until ( Kon = 'Kon');
 case tlacitko1 of
  3:
   begin
   assign(subor, 'C:\subor1.txt');
   reset(subor);
   read(subor, osoba1.meno, osoba1.priez,osoba1.ulica, osoba1.osada, osoba1.psc, osoba1mobil);
Pascal › Vyplnenie Databýzy
18. 9. 2011   #147642

#3 zlz
dikz.

Pascal › Vyplnenie Databýzy
18. 9. 2011   #147627

Zdravim,

potreboval by som opraviť tento zdrojak:

program Databaze;
type
 zaznam = record
  meno : String[40];
  vek : Byte;
  plat : Longint;
  auto : Boolean;
  zena : Boolean;
  end;
  var osoba: zaznam;
 auto : String;
 zena : String;
 subor : text;
begin
 writeln('Dobrý deň, prosím vás o vyplnenie databázy.');
  write();
  writeln('Pri výrazoch žena, auto píšte "mám" keď je výraz pravda.');
  writeln('ak je výraz nepravda píšte "nemám".Ďakujem');
  writeln('Vaše meno.');
  readln(osoba.meno);
  writeln('Váš vek.');
  readln(osoba.vek);
  writeln('Váš plat.');
  readln(osoba.plat);
  writeln('Vaše auto.');
  readln(auto);
  if auto = 'mám' then
   osoba.auto:=true;
   if auto = 'nemám' then
    osoba.auto:=false
    else
    writeln('Vaša žena.');
    readln(zena);
    if zena = 'mám' then
     osoba.zena:=true;
     if zena = 'nemám' then
      osoba.zena:=false;
      assign(subor, 'D:\Users\Peter\Desktop\FREE PASCAL\subor1.txt');
      rewrite(subor);
      writeln(subor,osoba);
      close(subor);
end.
Pascal › Prevody mezdi číselnými súst…
17. 9. 2011   #147612

#2 zlz
diky.

Pascal › Prevody mezdi číselnými súst…
17. 9. 2011   #147602

mám vytvoriť program ktorý bude robiť prevody medzi decimálnou a hexadecimálnou číselnou sústavou. ukazem vám zdrojak: mohly by ste mne poradit ako by som to mohol zjednodušit?

program Hexadecimall;
 var a : longint;
   ab : longint;
   ac : longint;
   ca : longint;
   pole : array [1..6] of char;
   pole2 : array [1..6] of char;
   Koniec : String;
begin
 repeat
  begin
  pole[1]:='A';
  pole[2]:='B';
  pole[3]:='C';
  pole[4]:='D';
  pole[5]:='E';
  pole[6]:='F';
  pole2[1]:='A';
  pole2[2]:='B';
  pole2[3]:='C';
  pole2[4]:='D';
  pole2[5]:='E';
  pole2[6]:='F';
  ab:=16;
   writeln('Dobrý deň, tento program robí prevody z desiatkovej do šestnástkovej číselnej sústavy.');
   writeln();
   writeln('Prosím vás o napísanie čísla pre prevod.');
   readln(a);
   ac:=a DIV ab;
   ca:=a MOD ab;
    begin
    if ac = 10 then
    begin
    writeln(pole2[1],ca);
    end;
    if ac = 11 then
     begin
      writeln(pole2[2],ca);
      end;
      if ac = 12 then
      begin
      writeln(pole2[3],ca);
      end;
      if ac = 13 then
      begin
       writeln(pole2[4],ca);
       end;
       if ac = 14 then
        begin
         writeln(pole2[5],ca);
         end;
         if ac = 15 then
          begin
           writeln(pole2[6],ca);
           end;
   if ca = 1 then
     writeln(ac,'1');
     end;
     if ca = 2 then
     begin
     writeln(ac,'2');
     end;
     if ca = 3 then
     begin
      writeln(ac,'3');
      end;
      if ca = 4 then
      begin
       writeln(ac,'4');
       end;
       if ca = 5 then
       begin
        writeln(ac,'5');
        end;
        if ca = 6 then
        begin
         writeln(ac,'6');
         end;
         if ca = 7 then
         begin
         writeln(ac,'7');
         end;
         if ca = 8 then
          begin
           writeln(ac,'8');
           end;
           if ca = 9 then
            begin
             writeln(ac,'9');
             end;
   if ca = 10 then
     begin
     writeln(ac,pole[1]);
      end;
    if ca = 11 then
      begin
      writeln(ac,pole[2]);
      end;
    if ca = 12 then
     begin
    writeln(ac,pole[3]);
     end;
    if ca = 13 then
      begin
    writeln(ac,pole[4]);
      end;
    if ca = 14 then
      begin
    writeln(ac,pole[5]);
      end;
    if ca = 15 then
      begin
    writeln(ac,pole[6]);
     end
     else
    writeln('Pre ukončenie napíš "Koniec", pre pokračovanie stlačte klávesu ENTER.');
    readln(Koniec);

   end;
   until (Koniec = 'Koniec');
 end.
Pascal › otvoriť webový dokument v Op…
17. 9. 2011   #147601

ještě bys mi mohl pomoct. mám vytvoriť program ktorý bude robiť prevody medzi decimálnou a hexadecimálnou číselnou sústavou. ukazem ti zdrojak: mohol by si my poradit ako by som to mohol zjednodušit?

program Hexadecimall;
 var a : longint;
   ab : longint;
   ac : longint;
   ca : longint;
   pole : array [1..6] of char;
   pole2 : array [1..6] of char;
   Koniec : String;
begin
 repeat
  begin
  pole[1]:='A';
  pole[2]:='B';
  pole[3]:='C';
  pole[4]:='D';
  pole[5]:='E';
  pole[6]:='F';
  pole2[1]:='A';
  pole2[2]:='B';
  pole2[3]:='C';
  pole2[4]:='D';
  pole2[5]:='E';
  pole2[6]:='F';
  ab:=16;
   writeln('Dobrý deň, tento program robí prevody z desiatkovej do šestnástkovej číselnej sústavy.');
   writeln();
   writeln('Prosím vás o napísanie čísla pre prevod.');
   readln(a);
   ac:=a DIV ab;
   ca:=a MOD ab;
    begin
    if ac = 10 then
    begin
    writeln(pole2[1],ca);
    end;
    if ac = 11 then
     begin
      writeln(pole2[2],ca);
      end;
      if ac = 12 then
      begin
      writeln(pole2[3],ca);
      end;
      if ac = 13 then
      begin
       writeln(pole2[4],ca);
       end;
       if ac = 14 then
        begin
         writeln(pole2[5],ca);
         end;
         if ac = 15 then
          begin
           writeln(pole2[6],ca);
           end;
   if ca = 1 then
     writeln(ac,'1');
     end;
     if ca = 2 then
     begin
     writeln(ac,'2');
     end;
     if ca = 3 then
     begin
      writeln(ac,'3');
      end;
      if ca = 4 then
      begin
       writeln(ac,'4');
       end;
       if ca = 5 then
       begin
        writeln(ac,'5');
        end;
        if ca = 6 then
        begin
         writeln(ac,'6');
         end;
         if ca = 7 then
         begin
         writeln(ac,'7');
         end;
         if ca = 8 then
          begin
           writeln(ac,'8');
           end;
           if ca = 9 then
            begin
             writeln(ac,'9');
             end;
   if ca = 10 then
     begin
     writeln(ac,pole[1]);
      end;
    if ca = 11 then
      begin
      writeln(ac,pole[2]);
      end;
    if ca = 12 then
     begin
    writeln(ac,pole[3]);
     end;
    if ca = 13 then
      begin
    writeln(ac,pole[4]);
      end;
    if ca = 14 then
      begin
    writeln(ac,pole[5]);
      end;
    if ca = 15 then
      begin
    writeln(ac,pole[6]);
     end
     else
    writeln('Pre ukončenie napíš "Koniec", pre pokračovanie stlačte klávesu ENTER.');
    readln(Koniec);

   end;
   until (Koniec = 'Koniec');
 end.
Pascal › otvoriť webový dokument v Op…
17. 9. 2011   #147599

dikz.  .

Pascal › otvoriť webový dokument v Op…
17. 9. 2011   #147597

používam free pascal EXEC?

Pascal › otvoriť webový dokument v Op…
17. 9. 2011   #147593

#3 KIIV
Aký algoritmus by si použil, ak chceš ovtoriť prohlížeč OPERA?

Peter
Pascal › otvoriť webový dokument v Op…
17. 9. 2011   #147590

#1 Peter
myslel som si že my tu niekto poradí ale...

Peter
Pascal › otvoriť webový dokument v Op…
17. 9. 2011   #147579

Zdavím,

potreboval by som nejaký príkaz ktorý by otvoril webový dokument v Opere.

dikz.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý