Anonymní profil Ivka – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Ivka – Programujte.comAnonymní profil Ivka – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 80.242.44.–

Java › Dešifrovanie/kryptografia
5. 3. 2016   #209093

super, dakujem velmi...

Java › Dešifrovanie/kryptografia
5. 3. 2016   #209087

Ahojte, pls vedel by mi niekto toto pomôcť rozlúštiť? Aspoň ma nejako naviesť...

ĎAKUJEM

Připojen obrázek.

Viki
Java › Čo znamena "locale" v jave a…
24. 11. 2013   #184335

AHojte, neviete čo v jave znamena "Locale", resp. kde a na čo sa používa? Jedná sa o nejakú špecifickú identitu krajiny? napr. že Slovensko ma určitý kód jazyka, čísiel ...atď? Diky

Ika
Java › Rada ohladom teorie z javy
22. 11. 2013   #184268

#2 NotBeginner
Vďaka za odpoveď

Ika
Java › Rada ohladom teorie z javy
22. 11. 2013   #184265

ahojte, potrebujem poradit:

1. Trieda Object obsahuje metodu hashCode. Aky je jej typ navratovej hodnoty. A tu neviem ci "int" alebo "boolean".

2. Ktory z "Double", "IOException", "Comparator", "ArrayList" je definovany ako genericky. Tu viem ze "Comparator" je, ale neviem ze ci aj ine su...?!

3. Ktory z uvedenych typov nepatri - logicky medzi ostatne? List, ArrayList, LinkedHashset, HashSet...a tu vobec netusim...

Dakujem za kazdu radu.

Ivka
Java › Logicka odpoved na otazku
8. 11. 2013   #183557

#2 KIIV
Dakujem ;)

Help
Java › Pomoc s prikladmi
15. 3. 2013   #172838

Nazdar,

nechcete si niekto zarobit?

potrebujem pomoc s vypracovanim 9-tich zadani. 

Ika
Java › Tabuľka v GUI a výstup zapís…
11. 3. 2013   #172603

Ahojte, urobila som si jednoduchu evidenciu v GUI, ale potrebujem aby mi ju po vypísaní uložilo do súboru na pevnom disku napr....poraďte mi ako na to....Diky

package javatabulka;

import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class NewJFrameTabulka extends javax.swing.JFrame {

    boolean editable = false;

    /**
     * Creates new form NewJFrameTabulka
     */
    public NewJFrameTabulka() {
        initComponents();
        jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
                new Object[][]{},
                new String[]{
                    jLabel1.getText(), jLabel2.getText(), jLabel3.getText(), jLabel4.getText(), "Total"
                }));
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        jTable1 = new javax.swing.JTable();
        jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField3 = new javax.swing.JTextField();
        jTextField4 = new javax.swing.JTextField();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
        jButton1 = new javax.swing.JButton();
        jButton2 = new javax.swing.JButton();
        jButton3 = new javax.swing.JButton();

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

        jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
            new Object [][] {
                {null, null, null, null},
                {null, null, null, null},
                {null, null, null, null},
                {null, null, null, null}
            },
            new String [] {
                "Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
            }
        ));
        jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

        jLabel1.setText("Meno a priezvisko");

        jLabel2.setText("Rodné číslo");

        jLabel3.setText("Počet odpracovaných hodín");

        jLabel4.setText("Sadzba za hodinu");

        jButton1.setText("OK");
        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton1ActionPerformed(evt);
            }
        });

        jButton2.setText("Upraviť");
        jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton2ActionPerformed(evt);
            }
        });

        jButton3.setText("Odstrániť");
        jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButton3ActionPerformed(evt);
            }
        });

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addContainerGap()
                        .addComponent(jScrollPane1))
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                                .addGap(49, 49, 49)
                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                                    .addComponent(jLabel1)
                                    .addComponent(jLabel2)
                                    .addComponent(jLabel3)
                                    .addComponent(jLabel4))
                                .addGap(122, 122, 122)
                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                                    .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 146, Short.MAX_VALUE)
                                    .addComponent(jTextField1)
                                    .addComponent(jTextField3)
                                    .addComponent(jTextField4)))
                            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                                .addGap(29, 29, 29)
                                .addComponent(jButton1)
                                .addGap(18, 18, 18)
                                .addComponent(jButton2)
                                .addGap(18, 18, 18)
                                .addComponent(jButton3)))
                        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
                .addContainerGap())
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 108, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addGap(58, 58, 58)
                        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                    .addComponent(jLabel1))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(jLabel2))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(jLabel3))
                .addGap(13, 13, 13)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jTextField4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(jLabel4))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 37, Short.MAX_VALUE)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jButton1)
                    .addComponent(jButton2)
                    .addComponent(jButton3))
                .addGap(38, 38, 38))
        );

        pack();
    }// </editor-fold>

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
        if (editable == true) {
            int riadok = jTable1.getSelectedRow();
            //DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel)jTable1.getModel();
            String nom = jTextField1.getText();
            String cod = jTextField2.getText();
            double ht = Double.parseDouble(jTextField3.getText());
            double ph = Double.parseDouble(jTextField4.getText());
            double pt = ht * ph;

            tm.setValueAt(new String(nom), riadok, 0);
            tm.setValueAt(new String(cod), riadok, 1);
            tm.setValueAt(new Double(ht), riadok, 2);
            tm.setValueAt(new Double(ph), riadok, 3);
            tm.setValueAt(new Double(pt), riadok, 4);

            editable = false;

            jTextField1.setText(null);
            jTextField2.setText(null);
            jTextField3.setText(null);
            jTextField4.setText(null);
            jTextField1.requestFocus();
        } else {
            try {
                //  DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel)jTable1.getModel();
                String nom = jTextField1.getText();
                String cod = jTextField2.getText();
                double ht = Double.parseDouble(jTextField3.getText());
                double ph = Double.parseDouble(jTextField4.getText());
                double pt = ht * ph;
                tm.addRow(new Object[]{new String(nom), new String(cod), new Double(ht), new Double(ph), new Double(pt)});
                jTable1.setModel(tm);
                //ciste polia

                jTextField1.setText(null);
                jTextField2.setText(null);
                jTextField3.setText(null);
                jTextField4.setText(null);
                jTextField1.requestFocus();
            } catch (Exception ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Vyplň všetky položky!" + ex);
    }
        }
    }
    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        editable = true;

        try {
            DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
            int riadok = jTable1.getSelectedRow();
            jTextField1.setText(tm.getValueAt(riadok, 0).toString());
            jTextField2.setText(tm.getValueAt(riadok, 1).toString());
            jTextField3.setText(tm.getValueAt(riadok, 2).toString());
            jTextField4.setText(tm.getValueAt(riadok, 3).toString());
        } catch (Exception ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error" + ex);

        }
        // TODO add your handling code here:
    }

    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
      try {
            DefaultTableModel tm = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
           tm.removeRow (jTable1.getSelectedRow());
            jTable1.setModel(tm);
                //ciste polia

                jTextField1.setText(null);
                jTextField2.setText(null);
                jTextField3.setText(null);
                jTextField4.setText(null);
                jTextField1.requestFocus();
       
       
      }catch (Exception ex) {
        
      }
    }

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
         * For details see http://download.oracle.com/…el/plaf.html
         */
        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
            }
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrameTabulka.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrameTabulka.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrameTabulka.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrameTabulka.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        }
        //</editor-fold>

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new NewJFrameTabulka().setVisible(true);
            }
        });
    }
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButton1;
    private javax.swing.JButton jButton2;
    private javax.swing.JButton jButton3;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    private javax.swing.JTable jTable1;
    private javax.swing.JTextField jTextField1;
    private javax.swing.JTextField jTextField2;
    private javax.swing.JTextField jTextField3;
    private javax.swing.JTextField jTextField4;
    // End of variables declaration
}

Ivka
Java › matica
2. 2. 2013   #171032

#3 Ivka
No ja som pako...niekedy sa ozaj staci na to iba vyspat....je to OK...:D

Ivka
Java › matica
2. 2. 2013   #171012

#2 Flowy
tak potom to asi zle chapem...myslela som ze mi ma scitavat do X....

Ivka
Java › matica
1. 2. 2013   #170996

Ahojte, vytvorila som si maticu o rozmeroch 3x3, potrebujem aby mi sčitalo prvky matice (do tvaru X:
napr.:
013
342
012
a vypíše mi nad hlavnou: 6
pod vedlajsou: 7
-nad hlavnou diagonalou a pod vedlajsou diagonalou), ale nevychadza mi to...neviete kde mam chybu?

public static void main(String[] args)
{
int matica[][] = new int[3][3];

//vygenerovanie prvkov matice z intervalu <-10,10>
for (int i = 0; i < matica.length; ++i)
for (int j = 0; j < matica[i].length; ++j)
matica[i][j] = (int)(-10 + Math.random() * 21);

//vypísanie matice na obrazovku
for (int i = 0; i < matica.length; ++i)
{
for (int j = 0; j < matica[i].length; ++j)
System.out.prin­t(matica[i][j] + "\t");
System.out.prin­tln();
}

// Súčet prvkov matice nad hlavnou diagonálou????
int súčet = 0;
for (int i = 0; i < matica.length; ++i)
{
for (int j = 0; j < matica[i].length; ++j)
if (j>i) súčet += matica[i][j];
}

System.out.prin­tln("Súčet prvkov matice nad hlavnou diagonálou je: " + súčet);

// Súčet prvkov matice pod vedlajšou diagonalou???
int súčet2 = 0;
for (int i = 0; i < matica.length; ++i)
{
for (int j = 0; j < matica[i].length; ++j)
if ((j > matica.length - i - 1)) súčet2 += matica[i][j];
}

System.out.prin­tln("Súčet prvkov matice pod vedľajšou diagonálou je: " + súčet2);

// Vyhľadanie predpísaných prvkov v matici
int početKladných = 0;
int početZáporných = 0;
int početPárnych = 0;
int početNepárnych = 0;
int početNúl = 0;

for (int i = 0; i < matica.length; ++i)
{
for (int j = 0; j < matica[i].length; ++j)
{
if (matica[i][j] == 0) ++početNúl;
if (matica[i][j] > 0) ++početKladných;
if (matica[i][j] < 0) ++početZáporných;
if (matica[i][j] % 2 == 0) ++početPárnych; else ++početNepárnych;
}
}

System.out.prin­tln("Počet kladných čísel v matici: " + početKladných);
System.out.prin­tln("Počet záporných čísel v matici: " + početZáporných);
System.out.prin­tln("Počet párnych čísel v matici: " + početPárnych);
System.out.prin­tln("Počet nepárnych čísel v matici: " + početNepárnych);
System.out.prin­tln("Počet núl v matici: " + početNúl);
}
}

Viki
Java › Nenulove cisla
4. 1. 2013   #169791

#6 KIIV
No super...funguje...ja sa z tych zatvoriek raz zblaznim. Velmi pekne dakujem....vidim ze aj na skuske musim davat pozor na zatvorky... este by som chcela poradit, kde mam zadat aby som nemohla zadat nulu medzi tie cisla ktore zadavam, pripadne ako...

Viki
Java › Nenulove cisla
4. 1. 2013   #169788

#4 KIIV
ahaaa....a teda akymi podmienkami to mam urobit?

Viki
Java › Nenulove cisla
4. 1. 2013   #169786

#2 KIIV
ale mne vobec nevypise ked ich je rovnako :(

Viki
Java › Nenulove cisla
4. 1. 2013   #169761

Este som chcela poradit s tymto:
potrebujem doladit, aby mi vypisalo ked je pocet kladnych aj zapornych rovnaky (tam mam nejaku chybu ) a tiez chcem, aby ma upozornilo pri zadavani, ze nula sa nemoze zadat, lebo musim zadavat iba nenulove cele cisla...

public static void main(String[] args) {
Scanner vstup = new Scanner(System.in);
System.out.print ("N: ");

int N;

do {
N = Integer.value­Of(JOptionPane­.showInputDia­log("Pocet prvkov musi byt kladny. N:"));

} while(N<=0);

int[] x = new int[N]; // vytvorime pole s N bunkami,
// to kde sa nachadza je ulozene v X

int cislo;
int plus = 0; //pocet kladnyhc
int minus = 0; // pocet zapornych

for (int i = 0; i < x.length; i++) { // pozor na rozsah pola ...
cislo = vstup.nextInt();
x[i] = cislo;
if (cislo > 0) plus++;
if (cislo < 0) minus++;

}

if (minus < plus) {
System.out.prin­tln("Viac +");
for (int i =0; i<x.length; i++) {
if (x[i] > 0) System.out.prin­t(x[i] + ", ");
}
if (minus > plus) {
System.out.prin­tln("Viac -");
for (int i =0; i<x.length; i++) {
if (x[i] < 0) System.out.prin­t(x[i] + ", ");
}
if (minus == plus) {
System.out.println ("ROVNAKO");
for (int i =0; i<x.length; i++) {
if ((x[i] < 0) &&(x[i] > 0 )) System.out.prin­t(x[i] + ", ");
}
}}
}}}
 

VIki
Java › Vystupny text
3. 1. 2013   #169724

#2 JoDiK
#4 KIIV
Dakujem,

nakoniec som to urobila inak,,,ale hlavne ze to splna co to ma...

Viki
Java › Vystupny text
3. 1. 2013   #169702

#2 JoDiK
No zatiaľ viem len prepísať jeden súbor do druhého...

public static void main(String[] args) {
       
        try {
          
            BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("vstup.txt"));
           
            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("vystup.txt"));

            String veta;
           
            while ((veta = br.readLine()) != null) {
                bw.write(veta);
                bw.newLine();
            }

            br.close();
            bw.close();
        } catch (IOException ex) {
            System.err.println(ex.getMessage());
        } finally {
            System.out.println("Súbor .....");
        }
    }
}
 

Viki
Java › Vystupny text
1. 1. 2013   #169639

Ahojte, ako toto urobim?
:(

Obsah vstupného textového súboru vstup.txt prepíšte do výstupného textového súboru vystup.txt tak, že z pôvodného súboru vynecháte všetky číslice. Na záver na obrazovku vypíšte celkový počet zapísaných a vynechaných znakov.
vstup.txt: abc123DEF*! x007
vystup.txt: abcDEF*! x
zapisanych: 10
vynechanych: 6

Inka
Java › Pomoc s vypisom
26. 12. 2012   #169382

Ahojte, potrebujem zistit ake hodnoty budu v poli p po vykonani prikazov (vysledok by mal byt 20,10,8,8,10,20), len neviem akym prikazom to zistim....
   
  public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here&
        int []p = {2,4,6,8,10,20};
        int n = p.length-1;
        for (int i =0;i<n;i++) {
            p [i]=p[n-i];
            p[n-i]=p[i];
        }
System.out.println ();
      

Ika
Java › Zadávanie čísiel - ukončenie
9. 12. 2012   #168486

Ahojte, mala som vytvoriť program Vstup: hocijaké čísla aj záporné, výstup: Viac + alebo Viac -. To znamená že musím zadať nejaké čísla - kladné i záporné a na konci by malo vyhodnotiť ktorých je viac. A tu mi vyskočil problém a neviem kde mám chybu. Začnem zadávať čísla, ale neviem ako ukončiť zadávanie aby mi to už vyhodnotilo. Poraďte....

public static void main(String[] args) {
   
        Scanner vstup = new Scanner (System.in);
       
        int cislo; int plus = 0; int minus = 0;
       
         while ( (cislo = vstup.nextInt()) != 0) { //nemusi prejst ani raz
           if (cislo > 0) {
               plus++;
           }
           if (cislo < 0) {
               minus++;
           }
       }
       
        if (minus < plus) {
            System.out.println("Viac +");
        }
        else {
            System.out.println("Viac -");
        }

Iva
Java › Hadanie cisiel
22. 11. 2012   #167399

Ahojte, mali sme vytvoriť program na hádanie čísiel kde PC si myslí číslo a ja hádam. A taktiež aj  naopak. Ja si myslím a PC háda. To druhé neviem urobiť. Poraďte...Diky

public static void main(String[] args) {
        // Hadanie cisiel s PC
        int pocitac;
        int pouzivatel;
        int pokusy = 0;
        int maxPokusov = 5;
        pocitac = (int) (1+Math.random()*10);
       
        Scanner vstup = new Scanner (System.in); 
        do {
            System.out.println ("Zadaj tvoj tip: ");
            pouzivatel = vstup.nextInt();
            pokusy++;
            if (pocitac < pouzivatel) {
                System.out.println ("Daj menšie číslo"); }
            if (pocitac > pouzivatel) {
                System.out.println ("Daj väčšie číslo"); }
        }while (pocitac!=pouzivatel&&pokusy<maxPokusov);
        if (pocitac==pouzivatel) {
            System.out.println ("VYHRAL SI !!!");
        } else {
            System.out.println ("NEVYHRAL SI");
            }
        }
       
    }

Ivka
Java › Java programovanie v NetBeans
3. 11. 2012   #165826

Ahojte, chcela by som dokoncit tento program...chcem aby mi na konci vypisalo aj cislo pokladne pri ktorej je najviac zakaznikov...po­mozte mi s tym...pls...

public static void main(String[] args) {
// Mame x pokaldni, pri kazdej stoji x ludi...pri ktorej je najviac ludi?
Scanner vstup = new Scanner (System.in);
int pokladne; int pocet=0;
do {
pocet++;
System.out.println ("Zadaj počet pokladní v obchode: ");
pokladne = vstup.nextInt ();

} while (pokladne<=0);
int max = Integer.MIN_VALUE;
for (int i =1; i<=pokladne;i++) {
System.out.println ("Zadaj počet zákazníkov pri pokladni číslo " + i);
int c = vstup.nextInt ();
if (c>max) {
max = c;

}
}
System.out.println ("Najviac zákazníkov " + max + " je pri pokladni číslo ..." );
}
}

Vypíše mi postupne napr.
Zadaj počet pokladní v obchode:
3
Zadaj počet zákazníkov pri pokladni číslo 1
25
Zadaj počet zákazníkov pri pokladni číslo 2
7
Zadaj počet zákazníkov pri pokladni číslo 3
5
Najviac zákazníkov 25 je pri pokladni číslo ..... A TU CHCEM DOPLNIŤ napr. č.1, lebo tam je najviac zakaznikov...
 

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý