Anonymní profil Honzc – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Honzc – Programujte.comAnonymní profil Honzc – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 93.181.78.–

Honzc
Matematika › Výpočet obsahu obrazce a obj…
26. 4. 2018   #220522

#1 Tomáš
Ano

Honzc
Matematika › Najděte rovnici tečny paraboly
15. 12. 2017   #218977

#1 Roman
Sice nevím, kde je v této úloze nutné použít derivaci, ale budiž.(asi dílčí úloha)

1.Tedy jestliže má být tečna paraboly rovnoběžná s nějakou přímkou, pak její směrnice musí být stejná se směrnicí této přímky.

2.Tato tečna musí mít s parabolou pouze jeden společný bod.

Pak: x^2-2x+3=3x+q

        D=25+4(q-3)=0,   q=-13/4  a rovnice tečny je: y=3x-13/4

Honzc
Matematika › Finanční matematika - hodnot…
28. 8. 2017   #217683

#3 Lucie
Ten poslední řádek je nekonečná geometrická posloupnost (řada)

Když si ji přepíšeš na 50/(1,5^4)  + 50/(1,5^5)  + 50/(1,5^6) ...... + 50/(1,5^inf)=50*16/81(1+2/3+4/9+...)

tak součet té závorky bude 1/(1-2/3)=3

Honzc
Matematika › Posloupnost-výpočet
21. 12. 2016   #214162

#1 Editta
Víme.

Honzc
Matematika › plast koule
7. 12. 2016   #213927
Honzc
Matematika › Usměrňování zlomků
31. 10. 2016   #213280

#1 Luděk Kolanda
Jenom taková malá poznámka:

2-sqrt(5)<0 a tedy odmocnina záporného čísla v oboru reálných čísel neexistuje!!!

Honzc
Matematika › Dělení troúhelníků
20. 10. 2016   #213128

#1 kuba
Podle mě: je-li trojúhelník pravoúhlý, pak pokud není rovnoramenný není pořeba psát, že je obecný.

                 Při pravoúhlosti a rovnoramennosti je pořeba toto vypsat.

Poznámka: platí: 1. Učitel má vždy pravdu.

                           2. Nemá-li učitel pravdu, platí tvrzení č.1.

Honzc
Vzdělání › Ako najst cislo
7. 9. 2016   #212612

#3 anonym
Stáhni si a nainstaluj freewre PSPad (http://www.pspad.com/cz/download.php), načti ten tvůj soubor,

nastav délku řádku na 100 znaků (možná, že už bude), zapni číslování řádků a poslední číslice na

řádku 10000 bude milióntá číslice toho tvého Mersenova prvočísla.

Mně vychází číslice 2

Honzc
Matematika › Funkcia v absolútnej hodnote
23. 5. 2016   #210829

#1 Stef
Rozdělíš si fci na dvě

1. y=(2x+1)/(x+2)  pro x<0 (levá část grafu)

2. y=(2x-1)/(x-2)  pro x>=0 (pravá část grafu)

Honzc
Matematika › Program z matury 2
21. 3. 2016   #209366

#3 peter
Proč ho mateš nějakým výpočtem hodnoty cos(12).

Otázka zní: "... z intervalu <– 90°; 360°>. Do odpoveďového hárka zapíšte súčet koreňov tejto rovnice z daného intervalu."

Tedy řešení (z grafu y=cosx)

-12,12,360-12=348 a tedy součet kořenů je: -12+12+348=348 st

Honzc
Matematika › Priklad z maturity
3. 3. 2016   #209043

#3 peter
Podle mne 1+1+2+2=6 (ne 4)

Honzc
Matematika › Priklad z maturity
2. 3. 2016   #209008

#1 stefi
1/2-(5/8-1/2)=3/8

3/8+3/8+2+5/8+2=43/8

Honzc
Matematika › Slovní úlohy
29. 2. 2016   #208966

#3 Petr
Máš ji tam napsanou. b) je výhodnější vyrábí-li se celkově více než 12 výrobků

Honzc
Matematika › Slovní úlohy
25. 2. 2016   #208862
Honzc
Matematika › Diskrétní matematika - fakto…
26. 1. 2016   #208123

#1 Ing.Dutá_Hlava

Počet nul na konci u faktoriálu je roven počtu pětek v rozkladu daného čísla (nuly jsou 5x2)

Stačí tedy podělit 50/5 = 10

Ještě tam jsou však nuly od čísla 5 na druhou = 25. Pak 50/25=2

(pokud by číslo bylo větší než 125, museli bychom dělit i číslem125, obecně 5^k, k=1,2,...)

Tedy 50! má na konci 10+2=12 nul

Honzc
Matematika › myslené prirodzené číslo
30. 11. 2015   #206896

#11 KIIV
Ty asi neumíš číst. Nejdříve si je potřeba přečíst zadání. Tam se píše "Vojtech si myslel prirodzené číslo s navzajom rôznymi ciframi a napísal ho na papier." Já jsem se pouze vyjadřoval k tomu, že dané přirozené číslo může obsahovat i nulu. To že nulu obsahovat nesmí, s tím že to není přirozené číslo, sem "zatáhl" peter v příspěvku č.5. Já jsem se ho jenom zeptal, kde přišel na to, že nula v  myšleném čísle být nemůže.

Honzc
Matematika › myslené prirodzené číslo
30. 11. 2015   #206886

#9 peter
0 jako číslo není přirozené číslo (i když se někdy do přirozených čísel také počítá).

Ovšem jako číslice, ze kterých se skládají čísla samozřejmě existuje. Kdyby tomu tak nebylo, pak by neexistovala přirozená čísla obsahující tuto číslici. (cheš snad polemizovat o tom, že 10 není přirozené číslo?)

A protože v zadání se píše "Vojtech si myslel prirodzené číslo s navzajom rôznymi ciframi a napísal ho na papier." (cifra znamená v češtině číslice)

Číslice 0 nemůže být v tomto příkladu pouze na koci čísla, protože např. pak by vyhovovalo i číslo 10+01=11

Honzc
Matematika › myslené prirodzené číslo
26. 11. 2015   #206773

#5 peter
Proč myslíš, že myšlené číslo nemůže obsahovat 0?

V zadání se o tom nic nepíše. (Tam se píše, že si myslel přirozené číslo, s různými číslicemi)

0 je také číslice a 1032 je rozhodně přirozené číslo stejně jako 2301 a 3333

Jinak tvé číslo 1897 vyhovuje také zadání ovšem není rozhodně nejmenší

Honzc
Matematika › objem vody a výška
26. 11. 2015   #206770

#7 peter
Objem bývá v m^3 (vždyť objem hranolu V= a[m]*b[m]*c[m] = a*b*c [m^3])

Honzc
Matematika › objem vody a výška
26. 11. 2015   #206769

#7 peter
Ano v=(120^2*V)^(1/3) je opravdu třetí odmocnina z (120 na duhou krát V)

Honzc
Matematika › myslené prirodzené číslo
26. 11. 2015   #206752

#2 peter
Přečetl jsi si pořádně zadání?

Asi ne, protože bys nemohl odpovědět jak jsi odpověděl.

Chceš snad říct, že (když pominu ta jednociferná přirozená čísla) 12+21=33 obsahuje stejné číslice jako 12?

atd.

Podle mě je řešení takovéto:

1. Jednociferná, dvouciferná ani tříciferná čísla to nemohou být. (že to tak je si zkus odvodit sám)

2. Pak nejmenším 4 ciferným číslem vyhovujícím zadání je:

    1032 neb 1032+2301=3333 (obě čísla jsou přirozená, jejich součet obsahuje pouze číslici 3, která se vyskytuje i v myšleném čísle 1032)

Úloha bude mít asi trochu jiné zadání než nám tady napsal Jozef, protože takových čísel je opravdu hodně.(já si myslím, že zapomněl napsat, které číslice to mají být)

Např. 1043 1054, 1065, 1076, 1087, 1098 atd.

Honzc
Matematika › objem vody a výška
26. 11. 2015   #206750

#3 Peter
V=699.84 m^3

1. a*b*c=V=c^2*v       (c=(V/v)^(1/2))

2. a=v/8, b=v/15

v/8*v/15*c=c^2*v -> v/120=c=(V/v)^(1/2)

v^3=120^2*V  -> v=(120^2*699.84)^(1/3)=216 m^3

Honzc
Matematika › zmenáreň vypočet/prepočet
26. 11. 2015   #206744

#1 Marek
                   N                   P

1 GBP     x CZK         (x+y) CZK   

1. x+y = x+2,20   ->  y =2,20 CZK

2. (x+2,20)/x=1+0,06875  -> 0,06875x=2,20 -> x=32 CZK

A tedy tabulka

                   N                   P
1 GBP    32 CZK        34,20 CZK  

Honzc
Matematika › objem vody a výška
26. 11. 2015   #206743

#1 Peter
216 m

Honzc
Matematika › nájdite super čísla
24. 11. 2015   #206656
Honzc
Matematika › polomer kružnice
24. 11. 2015   #206653

#1 Martin
Nejdříve si uvědomit, že

Připojen obrázspojnice středů 2 dotýkajících se kružnic prochází bodem dotyku.

Podívat se na obrázek a napsat Pythagorovy věty pro trojúhelníky SP1P a SP1B a ty potom od sebe odečíst.

Dostaneš rovnici pro r v závislosti na a (délce strany čtverce)

Z ní vypočítat r (vyjde ti r=a/4)

Honzc
Matematika › nájdite super čísla
23. 11. 2015   #206620

#1 Ignác
co znamená "...ktorého rozklad na súčin prvočísel ma práve tri nie nutne činitele..."

Nemělo by to být spíš "...ktorého rozklad na súčin prvočísel ma práve tri nie nutne různé činitele..."

Pokud to tak je, pak takovým číslem je 28

28=2*2*7=2^2*7^1 (počet dělitelů včetně čísel 1 a 28 je: (2+1)*(1+1)=3*2=6)

1+2+4+7+14+28=56=2*28

Honzc
Matematika › Výpočet obsahu v trojuholníku.
9. 11. 2015   #206220

#1 luky
Ještě jedna malá poznámka: Docela "výsledkově hezky" by to vycházelo, kdyby obsah trojúhelníku byl 81 m^2

P4 se dá samozřejmě vypočítat i jako P4=(1+4/9)*1/3*x*y/2=13/27 P

Honzc
Matematika › Výpočet obsahu v trojuholníku.
9. 11. 2015   #206218

#1 luky
Dole máš obrázek a vypočítaný (obecně) obsah jednoho trojúhelníku. Další dva spočítáš obdobně, pro obsah lichoběžníku použiješ vzoreček co je na obrázku také napsán. Výpočet vychází z podobnosti trojúhelníků ABC a SIC a poměru délek SL LI.

Nezapomeň ve výsledku uvést jednotky

Připojen obrázek.

Honzc
Pascal › Vypočet SIN pomocí mocniné ř…
20. 10. 2015   #205798

#1 Hans
Program je dobře, pouze musíš počítat s hodnotu argumentu v radiánech (ne ve stupních)

Tedy když zadáš úhel ve stupních, pak stačí doplnit řádek (za načtení x - readln(x))

x := x*pi/180;

a už to bude pracovat perfektně

Ještě jedna malá poznámka k přehlednosti. Aby ten kdo bude program používat věděl co se po něm chce, bylo by dobré mu to na začátku sdělit.

Tedy na začátek napsat:

WriteLn(' Program na vypocet funkce sinus');

Write(' Zadej hodnotu uhlu ve stupnich ');

ReadLn(x);

Honzc
Matematika › Definiční obor
7. 10. 2015   #205459

#3 pb

Zdravím,
3) a tím pádem i 4) asi nebude dobře. (místo e má být 1 - neboť grafy všech logaritmů prochází bodem (1,0))

Honzc
Pascal › Nacteni hodnot do pole
29. 4. 2015   #201808

#3 Romanzdk
1. v hlavním tělu nemáš nikde použitou tu nadefinovanou proceduru nacteni

2. do souboru udaje.txt je potřeba napsat na prvni radek hodnoty r s tedy 3 2 (oddělené mezerou)

3. nevím, ale místo inc použij raději succ(j) succ(j)

4. hlavní tělo by potom mělo vypadat:(včetně deklarace proměnných)

var i,delka_trasy:integer;
    matice:tMatice;
begin

  nacteni('udaje.txt',matice);

  delka_trasy:=0;
  for i:=1 to max do
    delka_trasy:=delka_trasy+matice[i,1];
  writeln(delka_trasy);
  readln;
end.

Honzc
Pascal › Nacteni hodnot do pole
28. 4. 2015   #201789
Honzc
Matematika › Objem jehlanu
8. 4. 2015   #201153

#1 Ivetkah
1. Aby vzájemný úhel dvou bočních hran pravidelného jehlanu byl 90 st. je jasné, že základna jehlanu musí být rovnostranný trojúhelník. (součet úhlů musí být menší než 360st.-3*90=270, pro čtyřboký jehlan by součet byl 360 st a výška takového jehlanu by byla nulová)

2. Podívej se na obrázek jak takový jehlan vypadá

Připojen obrázek.

Tr. PBV je pravoúhlý rovnoramenný s délkou ramen 15 cm

3. Z pravoúhlého tr. PSV vypočítáš pomocí Pythagorovy věty výšku jehlanu (znáš přeponu, a jednu odvěsnu, která má délku 1/3 výšky rovnostranného trojúhelníka o straně 30 cm)

4. Pak už objem jehlanu

Mělo by ti vyjít V=30^3*sqrt(2)/24 =1590.99026 cm^3

Honzc
Matematika › Stereometrie - slovní úlohy
19. 3. 2015   #200429

#4 Lenka95
1. p=5/6*100

2. v=d/48

Honzc
Matematika › kocka ladu obsah
16. 2. 2015   #199276

#1 lukas
Ještě by to chtělo opsat ze zadání , měrnou hmotnost vody, ledu a oceli.

Honzc
Delphi › výpočet doby pohybu po naklo…
30. 1. 2015   #198565

#3 JoDiK
Já nevím, ale pro 4,5 st jim to vychází stejně jako při výpočtu na kalkulačce (tedy 8.5 s)

Dokonce se jako desetinný odělovač může použít jak čárka tak i tečka.

Honzc
Matematika › Vzorec
19. 1. 2015   #198177

#1 hazard
Chápej to tak, že je to vzoreček na výpočet integrálu.

To první je integrál, který máš počítat, to druhé je rozklad na parciální zlomky, a to třetí je výpočet 2 integrálů (z druhého výrazu s využitím toho, že logaritmus podílu je rozdíl logaritmů)

Poznámka: ještě by nakonec chtělo připsat integrační konstantu (třeba c, protože se jedná o neurčitý intagrál)

Honzc
Matematika › posunutí
14. 1. 2015   #198060

#1 erter
Uděláš pomocnou úsečku M'N' rovnoběžnou s MN tak, že bod M' bude v průsečíku různoběžek a,b.

Bodem N' vedeš rovnoběžku s přímkou a. Kde tato rovnoběžka protne přímku b je bod B.

Bod A pak už je jasný.

Honzc
Matematika › Kuzelosecky
14. 1. 2015   #198059

#1 hazard
Sice mi není jasné co myslíš pod pojmem "ten istý vzorec", ale rovnice elipsy s osami rovnoběžnými se souřadnicovými osami ve středovém tvaru je:

(x-m)^2/a^2+(y-n)^2/b^2=1,

kdežto rovnice hyperboly

(x-m)^2/a^2-(y-n)^2/b^2=+-1

Honzc
Matematika › Kombinace, variace, permutace
17. 12. 2014   #197350

#2 peter

Ty jsi ten příklad 1 asi hodně zkomlikoval. Já tedy zadání chápu tak, že máme vytvořit 6-ti místné číslo, kede jsou 3 různá sudá čísla a tři různá lichá čísla (6-ti místné číslo začínající nulou už není 6-ti místné, ale pouze 5-ti  místné, tzn., že 0 na začátku být nemůže)

#1 Pepa321

Zkus se podívat http://forum.matematika.cz/viewtopic.php?id=77400

Honzc
Matematika › Integrál
16. 12. 2014   #197315
Honzc
Matematika › Obecná rovnice roviny
10. 12. 2014   #197105

#1 teri
Třeba takto:

Z první rovnice (x=...) vyjádři l, to dosaď do druhé rovnice a pak vyjádři k.

A to oboje pak do třetí rovnice. Poupravuj a máš obecnou rovnici roviny.

Honzc
Matematika › Integrál 2
2. 12. 2014   #196769

#1 ukulele
Taku substituciu bych nevyužil.

Zkus zapřemýšlet čemu se rovná (-x-3)^6   ....=(x+3)^6

Podívej se na rozklad na parciální zlomky (metoda dosazovací)

(x-2)^5/(x+3)^6=A/(x+3)+B/(x+3)^2+C/(x+3)^3
+D/(x+3)^4+E/(x+3)^5+F/(x+3)^6

Mělo by ti vyjít: A=1,B=-25,C=250,D=-1250,E=3125,F=-3125

Honzc
Matematika › Funkcia
27. 11. 2014   #196548

#1 ukulele
Pro derivaci funkce zadané imlicitně platí: Mělo by se značit F

y'=-(dF/dx)/(dF/dy), kde dF/dx-značí parciální derivaci fce podle x a dF/dy podle y (dF/dy<>0)

Jestli jste parciální derivace nebrali, tak pokud děláš parciální derivaci podle x bereš y jako "konstantu" a podle y zase x jako "konstantu" (zjednodušeně řečeno)

Tak tedy nejdříve spočítáš y pro x=0 - vyjde y=3/4 (máš tedy bod (0,3/4))

Pak spočítáš y' (podle vzorečku) a dosadíš za x=0 a y=3/4

Mělo by ti vyjít f'(0)=27/128 (a to je směrnice tečny v daném bodě)
 

Honzc
Matematika › Vzdálenost dvou bodů na povr…
31. 10. 2014   #195446

#3 Bogus

Obecně:
v1=|x1-x2| + |y1-y2| + |z1-z2|

v2=0

když |x1-x2| = a   pak

   v2 = 2*min(y1,y2,z1,z2,a-y1,a-y2,a-z1,a-z2)

když |y1-y2| = a   pak

   v2 = 2*min(x1,x2,z1,z2,a-x1,a-x2,a-z1,a-z2)

když |z1-z2| = a   pak

   v2 = 2*min(x1,x2,y1,y2,a-x1,a-x2,a-y1,a-y2)

v = v1+v2

kde min(...) značí minimální číslo z čísel v závorce)  může vyjít i 0, pokud body veží na protilehlých hranách jedné stěny

Honzc
Matematika › Výpočet inverzní matice
15. 10. 2014   #194942

#4 Béďa
To asi nebude dobře

Má být

 7 -2  2

-3 1 -1

-4 1  0

Honzc
Matematika › Kosodélník - znám úhlopříčky…
2. 7. 2014   #191755

#1 Matěj Andrle
Jestliže jsou úhlopříčky rovnoběžné se souřadnicovými osami, pak jsou na sebe kolmé. A úhlopříčky jsou na sebe kolmé pouze u kosočtverce. ( navíc se samozřejmě půlí)

Znáš-li délky úhlopříček a leží-li (jak píšeš) jeden bod opsaného obdélníka v počátku souřadné soustavy (třeba ten levý), pak souřadnice vrcholů budou A=(0,f/2),B=(e/2,0), C=(e,f/2), D=(e/2,f), kde e je úhlopříčka AC a f úhlopříčka BD

Honzc
Matematika › Pomoc s priklady z matematiky
17. 6. 2014   #191115

#43 binimalist
třeba r=h/2+s^2/(8h)

Honzc
Pascal › Pascal- Chyba syntax ";"
27. 5. 2014   #190505

#8 alex_laco
Máš begin...end kde nemusí být, a naopak tam kde musí být tak je nemáš. A opravdu před else se středník nepíše.

 Ykus to takhle:

 if (A>B) then
  if (B>C) then
  begin
   A1:=C;
   B2:=B;
   C3:=A;
  end
  else
   if (A>C) then
   begin
    A1:=B;
    B2:=C;
    C3:=A;
   end
   else
   begin
    A1:=B;
    B2:=A;
    C3:=C;
   end
 else
  if (B<C) then
  begin
   A1:=A;
   B2:=B;
   C3:=C;
  end
  else
   if (A>C) then
   begin
    A1:=A;
    B2:=C;
    C3:=B;
   end
   else
   begin
    A1:=C;
    B2:=A;
    C3:=B;
   end;

Honzc
Matematika › Vektory
10. 4. 2014   #189135

#1 Markos
Souřadnice u vektoru dává smysl.

Vektor a=(-5,8) je vektor, který má počátek v bodu (0,0) a koncov7 bod v bodu (-5,8) v kartézské soustavě souřadnic.

Aby vektorybyly kolmé pak jejich úhel je 90 st. a tedy kosinus tohoto úhlu je nula. To nastane, když jejich skálární součin je roven nule. (tedy a1*b1+a2*b2=0)

Pak tedy kolmý vektor dostaneme pouhým přehozením souřadnic vektoru původního s tím, že změníme jedno znaménko.

Pro nás tedy bude kolmý vektor b=(8,5)

Teď už zbývá jenom ho "zkrátit" tak, aby měl délku 6 (to je, aby přepona v pravoúhlém tr. měla délku 6)

Pak vektor b=(8k,5k) kde k spočítáš z rovnice 64k^2+25k^2=36 -> k=+-6/sqrt(89)

Honzc
Matematika › Stereometrie - odchylky
20. 3. 2014   #188435
Matematika › Stereometrie - odchylky
15. 1. 2014   #186360

#1 Karolina
Co třeba takto?

Pro jednodušší počítání je potřeba si uvědomit, že to co máš počítat je to samé jako odchylka AB a BV.

Potom tg(alfa)=sqrt(0^2+(4-0)^2+(6-0)^2)/4 -> alfa=60.98286 st.

Matematika › vṕočet strany trojuholníku
12. 12. 2013   #185162

#8 sleepy

1. Jenom taková malá otázka ke slovenštině. Vy na Slovensku opravdu "myslíte" s měkkým i ?
S tupým úhlem  žádný problém není (i když nevím o jakém tupém úhlu píšeš). Jak jsem opět psal v příspěvku č.3, tak úloha bude mít 0 nebo 1 nebo 2 řešení v závislosti na tom, jaké hodnoty jsou zadány.

Předpokládejme, že jsou zadány hodnoty a,b,va (to můžeme - na všeobecnosti řešení se nic nemění) Potom c^2=a^2+b^2 - 2*a*sqrt(b^2-v^2) a c^2=a^2+b^2 + 2*a*sqrt(b^2-v^2)

Pak pro b<v úloha nemá řešení, pro b=v má 1 řešení (je to pravoúhlý trojúhelník) a pro b>v budou 2 řešení (jedno s mínus tou ocmocninou a druhé s plus odmocninou), Až nyní bude to druhé řešení s tupým úhlem.

Delphi › Sečtení sudých čísel ve slou…
11. 12. 2013   #185088

#1 Rodney
2 otázky.

1.Proč nejdříve načítáš do a[i,j] matici 10x10 a pak pak teprve v obsluze bt_nactiClick to plníš na matici mxn

  To se dá udělat  najednou přímo v tom bt_nactiClick.

  Matici Tmat natypuj jako Tmat=array of array of integer;

 a pak matici a urči velikost takto: SetLength(a,m,n); a tu teprve naplň (tato matice začíná indexy 0)


for i:=0 to m-1 do

  for j:=0 to n-1 do

    a[i,j]:=random(10)+1;  a pak samozřejmě ji zobraz ve StringGridu.

To bude mít tu výhodu, že při každém zmáčknutí bt_nactiClick se ti matice naplní jinými čísly.

2. Což je horší to je použití funkce soucet. Ta je napsána dobře, ale její použití špatně.

   Pro výpis součtů si přidej do Stringridu ještě jeden řádek. a pak součty jednotlivých sloupců vypisuj

   třeba takto: (ve funkci součet je také potřeba změnit  cyklus na:)
   for i:=0 to m-1 do

      if a[i,j] mod 2=0 then

         Result := Result+a[i,j];
 

procedure TForm1.bt_soucetClick(Sender: TObject);
begin
for j := 0 to n-1 do
 sg.cells[j,n] := IntToStr(soucet(j,a);
end; 
Matematika › vṕočet strany trojuholníku
11. 12. 2013   #185087

#6 sleepy
Jak už jsem psal v příspěvku 3, tak úhel počítat nemusíš, stačí určit sinus a pak použít goniometrickou identitu.

Matematika › vṕočet strany trojuholníku
10. 12. 2013   #185036

#4 sleepy
1.Nikdo netvrdil, že to nejde i pomocí dvou Pythagorových vět. Otázka však byla, jak to vypočítat co nejjednodušeji. A tak jak to navrhuješ to není nejjednodušší řešení.

2. Ona totiž kosinová věta je "zobecněním" Pythagorovy věty. (pro úhel 90 st je kosinus roven nule a pak c^2=a^2+b^2-2a*b*cos(90)=a^2+b^2)

Delphi › Delphi 7 - generace náhodnýc…
5. 12. 2013   #184801

V poznámce má být sčítá sudá čísla ve sloupci j.

Delphi › Delphi 7 - generace náhodnýc…
5. 12. 2013   #184800

#4 pigin
Ta tvá funkce na součet je nějaká divná. Zadáváš do ní i a pak sním počítáš v cyklu. Naopak proměnná j je pořád nastavená na nulu, takže by mě zajímalo co vlastně sčítáš. Pokud chceš sčítat jednotlivé sloupce, pak to napiš takto (i s stím, že budeš sčítat jenom sudá čísla-to se dělá tak, že pokud číslo mod 2=0 tak je číslo sudé) 

function soucet(j:integer; var a:Tmatice):integer; //sčítá sudá čísla v řádku j
var i:integer;
begin
Result := 0;
for i := 1 to m do
 if a[i,j] mod 2=0 then
  Result := Result+a[i,j];
end;
Pascal › vyskyt slova
4. 12. 2013   #184747

#1 kejta
UpCase bude nejspíš procedura, takže radek[i] dát do závorek tedy radek[i] := UpCase(radek[i]);

Funkce Pos(), vrací první výskyt daného stringu v řádku.

Dál jsem to nezkoumal.
 

Delphi › Delphi 7 - generace náhodnýc…
4. 12. 2013   #184746

#1 pigin
To bude nejspíš tím, že v proceduře generujClick používáš globální proměnné m,n (i když tam máš chybu, místo m máš 2xn-to první for i:=1 to n do změň na for i:=1 to m do) a ty jsou zatím nastavené na nulu, a to proto, že v proceduře pripravClick používáš ty samé proměnné, ale pouze uvnitř té procedury. Odstranění bude jednoduché. V proceduře pripravClick odstraň řádek var m,n:integer; a pak se už použijí m,n jako globální.

Navíc si myslím, že StringGrid počítá řádky i sloupce od nuly a tak jak to máš napsané,(pokud tedy máš FixedCol a FixedRow nastavené na 1) tak ti to bude plnit matici, která bude mít pouze m-1 řádků a n-1 sloupců. Tedy chtělo by to změnit

sg.RowCount:=m; a sg.ColCount:=n; na sg.RowCount:=m+1; sg.ColCount:=n+1;

a také sg.Width:=n*sg.DefaultColWidth+n+4; a sg.Height:=m*sg.DefaultRowHeight+m+4; na

           sg.Width:=(n+1)*sg.DefaultColWidth+n+4; a sg.Height:=(m+1)*sg.DefaultRowHeight+m+4;

Pokud ovšem máš FixedCol a FixedRow nastavené na 0, pak proceduru pripravClick nech jak je a potom v proceduře generujClick počítej m i n od 0 do m-1 respective do n-1.

Matematika › vṕočet strany trojuholníku
2. 12. 2013   #184653

#1 lukas.balaz
To co ti radí #2 KIIV je pravda.

Jenom ti připomenu, že úhel (číselně) počítat nemusíš, Stačí, když vyjádříš jeho sinus a pak využiješ toho, že

cos(x)=+-sqrt(1-(sin(x))^2). Nezapomeň, že podle toho jak budou zadané prvky může mít úloha 0,1 nebo dvě řešení.

Delphi › Výměna řádků/sloupců
2. 12. 2013   #184651

#1 VS
Jak jsi určitě pochopila ta funkce co jsem ti napsal, tak vyměňuje řádky.

Delphi › Výměna řádků/sloupců
2. 12. 2013   #184650

Třeba takto:

type
 TMatice=array of array of Extended;

function VyRadky(z,kam: Integer; A: TMatice): TMatice;
var m: Integer;
 por1,por2: TMatice;
begin
 m := Length(A[0]);
 SetLength(por1,1,m);
 SetLength(por2,1,m);
 por1[0] := A[z];
 por2[0] := A[kam];
 A[kam] := por1[0];
 A[z] := por2[0];
 Result := A;
end;
//Zde můžeš vyměňovat odkudkoliv kamkoliv (pokud první s posledním, pak
//z=0,kam=Length(A)-1)
Pascal › exponenciální funkce
29. 11. 2013   #184534

#1 Zdenco
Třeba takto:

var x,y: Real;

function Expon(x: Real): Real;
begin
 Result := exp(x)+2;
end;

begin
 WriteLn(' --------- Exponencialni funkce --------');
 WriteLn(' Zadavej x, pro x=-100 se program ukonci');
 WriteLn;
 x := 0;
 while x<>-100 do
 begin
  Write(' Zadej x: ');
  ReadLn(x);
  y := Expon(x);
  WriteLn(' x=',Format('%0.12g',[x]),', y=',Format('%0.12g',[y]));
  WriteLn;
 end;
end.
Pascal › Dny mezi dvema daty
22. 11. 2013   #184234

#6 kejta
Tak jsem zkoušel ještě jednou tu tvou funkci  function Prestupny (Rok: integer): boolean;

a kdybys ji napsal takto:

function Prestupny (Rok: integer): boolean;
begin
 Prestupny := (Rok mod 4=0)and((Rok mod 100<>0)or(Rok mod 400=0));
end;

tak by to fungovalo.

Pascal › Dny mezi dvema daty
22. 11. 2013   #184233

#6 kejta
Nejdříve k té funkci
function Prestupny (Rok: integer): boolean;
Podle deklarace má být výstupem logická hodnota tedy (True nebo False (také možno 1 nebo 0)

A ty tam děláš nějaké vyhodnocování, které ovšem není v podmínce.

Tedy zkus to takhle:

function Prestupny (Rok: integer): boolean;
begin
if ((Rok mod 4 =0) and (Rok mod 100<>0)) or (Rok mod 400=0)then
 Prestupny := True
else
 Prestupny := False;
end;


k programu:

Co myslíš, že ti to bude počítat? (až ti to projde přes funkci Prestupny)

V každém kroku zjistíš, zda je tento rok přestupný nebo není a pak do proměnné Pocet dní vložíš 366 nebo 365.

To znamená, že na konci budeš mít v proměnné Pocet dni buď (Rok2-Rok1)*366 (pokud ten poslední rok bude přestupný) nebo (Rok2-Rok1)*365 (pokd nebude) a to jistě nechceš.

Aby ti to dělalo dobře pak musíš cyklus udělat takto:

PocetDni:=0;
for i := Rok1 to Rok2 do
 if Prestupny(i) then 
  PocetDni := PocetDni+366
 else 
  PocetDni := PocetDni+365;


Ještě poznámka:

Jestli chceš zjistit kolik dní uplynulo od prvního data do druhého data (a to jistě chceš), pak počítej jen celé roky mezi hodnotami Rok 2 a Rok1 (a zbytek už spočítáš z měsíců a dní Rok1 a Rok2), tedy v cyklu použij

PocetDni:=0;
for i := Rok1+1 to Rok2-1 do
 if Prestupny(i) then 
  PocetDni := PocetDni+366
 else 
  PocetDni := PocetDni+365;
Pascal › Jednoducha uloha
15. 11. 2013   #183928

#9 Trebor
Třeba takhle:

program uloha;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var vstup,vysledok,pokr,konec: Integer;
   anone: String;

begin
 pokr := 0;             //Promenna pro moznost pokracovani
 WriteLn( '-------------------Moje prvni uloha--------------------'); //Uvodni vypis
 WriteLn;
 while pokr=0 do 
 begin
  Write(' Zdej cislo: '); 
  ReadLn(vstup);
  vysledok := vstup+1;
  WriteLn(' Vysledek je: ',vysledok); //Vypis vysledku
  konec := 0;            //Promena indikujici zda bylo napsano
                    // ano (a) nebo ne (n)
  repeat   //Opakujeme vyzvu, dokud nenapisme a nebo n
   WriteLn;
   Write(' Nove cislo? [a/n] ');   //Chceme-li nove napiseme a
   ReadLn(anone);
   if (anone='n')or(anone='N')or(anone='a')or(anone='A') then
    konec := 1
   else
   begin
    WriteLn;
    WriteLn(' Musis zadat a nebo n');
   end;
  until konec<>0;
  if (anone='n')or(anone='N') then //V pripade ze napiseme n + ENTER -
                   // program skonci
   pokr := 1;
 end;

end.
Pascal › ukol
6. 11. 2013   #183383

#17 JoDiK
Já jsem to samozřejmě měl uděláno s tím polem (a Ax-Dy, jsem nepotřeboval)

Pouze jsem to tázající přepsal do jejích proměnných.

Pascal › ukol
5. 11. 2013   #183268

#14 adelka17
Tady je jen pro kontrolu cely program

program Usecky;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;
var i: Integer;                                                                      //definovani promenych
    Ax,Ay,Bx,By,Cx,Cy,Dx,Dy,a,b,t,s,xp,yp: Real;  
    PB: array[1..8] of Real;                                                  //pole aby se daly souradnice nacist

begin
 {trochu matematiky - usecky zadane parametricky:
  prvni usecka    x=Ax+(Bx-Ax)*s, y=Ay+(By-Ay)*s, s=<0,1>
  druha usecka   x=Cx+(Dx-Cx)*t, y=Cy+(Dy-Cy)*t, t=<0,1>
  aby se usecky protinaly uvnitr musi byt pro prusecik s,t v danem intervalu}

  WriteLn ('--------------------- Prusecik usecek -----------------------');
  WriteLn;
  Write(' Zadej x-ove a y-ove souradnice bodu A,B,C,D: '); //sem zadas hodnoty x-ovych a y-ovych
  for i := 1 to 8 do                                                                //hodnot bodu oddelenych mezerou
  begin
    Read(PB[i]);                                                                    //nacitani techto bodu
  end;
  Writeln;
  Ax := PBodu[1]; Ay := PBodu[2];                                        //prirazeni hodnot promenym Ax az Dy
  Bx := PBodu[3]; By := PBodu[4];
  Cx := PBodu[5]; Cy := PBodu[6];
  Dx := PBodu[7]; Dy := PBodu[8];
  a := (Cx-Ax)*(By-Ay)-(Bx-Ax)*(Cy-Ay);                           //vypocitani pomocnych hodnot
  b := (Bx-Ax)*(Dy-Cy)-(Dx-Cx)*(By-Ay);
  if b=0 then                                                            //podminka rovnobeznosti
    WriteLn (' False (rovnobezky)')                                      //vypsani, ze se neprotinaji (rovnobezky)
  else
  begin                                                                                 //vypocitaní parametru pro usecku CD
    t := a/b;                                                                           //kdyz se protinaji
    xp := Cx+(Dx-Cx)*t;                                                         //x-ova souradnice pruseciku
    yp := Cy+(Dy-Cy)*t;                                                        //y-ova souradnice pruseciku
    if (Bx-Ax)=0 then                                               //podminka aby se nedelilo nulou-usecka AB je "svisla"
      s := (yp-Ay)/(By-Ay)                                                    //vypocitaní parametru pro usecku AB  
    else                                                                                 
      s := (xp-Ax)/(Bx-Ax);                                                   //v pruseciku
    if (t>=0)and(t<=1)and(s>=0)and(s<=1) then    //podminka protnuti se uvnitr usecek
      WriteLn (' True')                                                           //protinaji se uvnitr
    else
      WriteLn (' False (ruznobezky-vne)');                           //protinaji se vne
  end;
  ReadLn;
  ReadLn;                                                                           //ceka na Enter a program ukonci
end.

Pascal › ukol
4. 11. 2013   #183219

#1 adelka17
Ještě malé doplnění

Do programu: zavedeš proměnné a,b,t,s,xp,yp: Real;

Pak si spočítáš: a := (Cx-Ax)*(By-Ay)-(Bx-Ax)*(Cy-Ay);

                          b := (Bx-Ax)*(Dy-Cy)-(Dx-Cx)*(By-Ay);

když b=0 pak

    se neprotínají (jsou rovnoběžné)

jinak

   t := a/b;,

   xp := Cx+(Dx-Cx)*t;
   yp := Cy+(Dy-Cy)*t;
   když (Bx-Ax)=0 pak
      s := (yp-Ay)/(By-Ay)
   jinak
      s := (xp-Ax)/(Bx-Ax);
   když (t>=0) a zároveň (t<=1) a zároveň (s>=0) a zároveň (s<=1) pak

      se protínají

   jinak

     se neprotínají (jsou sice různoběžné, ale protínají se vně)

Pascal › ukol
4. 11. 2013   #183213

#1 adelka17
To co píše #6 KIIV je sice pravda, ale jsou tam úskalí v programování pro dělení nulou.

Lepší je to počítat přes parametrické rovnice úseček, a sledovat, zda parametr, třeba druhé rovnice je v intervalu <0,1>.

Do programu: zavedeš proměnné a,b,t: Real;

Pak si spočítáš: a := (Cx-Ax)*(By-Ay)-(Bx-Ax)*(Cy-Ay);

                          b := (Bx-Ax)*(Dy-Cy)-(Dx-Cx)*(By-Ay);

když b=0 pak

    se neprotínají (jsou rovnoběžné)

jinak spočítáš t := a/b;

  když (t>=0) a zároveň (t<=1) pak

     se protínají

  jinak

     se neprotínají (jsou sice různoběžné, ale protínají se vně)

   

Pascal › Ruleta v Pascalu
18. 10. 2013   #182548

#12 Jan
Já jsem ti napsal jenom tělo programu. To co tam je předtím a zatím jsem neřešil. Hláška znamená, že ti asi někde chybí end.

Celý program vypadá takto: (u mě v Lazarusu jako konzolová aplikace)

program Ruleta;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
  {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
  cthreads,
  {$ENDIF}{$ENDIF}
  Classes, SysUtils, CustApp
  { you can add units after this };

type

  { TMyApplication }

  TMyApplication = class(TCustomApplication)
  protected
    procedure DoRun; override;
  public
    constructor Create(TheOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
    procedure WriteHelp; virtual;
  end;

{ TMyApplication }

procedure TMyApplication.DoRun;
var
  ErrorMsg: String;
begin
  // quick check parameters
  ErrorMsg:=CheckOptions('h','help');
  if ErrorMsg<>'' then begin
    ShowException(Exception.Create(ErrorMsg));
    Halt;
  end;

  // parse parameters
  if HasOption('h','help') then begin
    WriteHelp;
    Halt;
  end;

  { add your program here }

  // stop program loop
  Terminate;
end;

constructor TMyApplication.Create(TheOwner: TComponent);
begin
  inherited Create(TheOwner);
  StopOnException:=True;
end;

destructor TMyApplication.Destroy;
begin
  inherited Destroy;
end;

procedure TMyApplication.WriteHelp;
begin
  { add your help code here }
  writeln('Usage: ',ExeName,' -h');
end;

var
  Application: TMyApplication;
  eura,pokr,sazka,barva,hod: Integer;
  chyba: LongInt;
{$IFDEF WINDOWS}{$R Ruleta.rc}{$ENDIF}

begin
  WriteLn(' ----------------- Ruleta ---------------');
  eura := 100;
  pokr := 1;
  Randomize;
  WriteLn;
  Writeln(' Mas k dispozici 100 eur');
  while (pokr=1)and(eura>0) do
  begin
    repeat           //Dokud se nezada cislo porad opakujeme zadani
      WriteLn;
      Write(' Zadej kolik eur chces vsadit: ');
      {$I-} ReadLn(sazka); {$I+} //Osetreni­ spatnych vstupu-napr.pismena nebo desetinna cisla
      chyba := IOResult;
      if chyba<>0 then
        WriteLn(' Sazka musi byt cele cislo');
    until chyba=0;
    if (sazka<=0)or(sazka>eura) then    //Pokud zadame cislo vetsi nez kolik mame
      repeat                            //tak to nedovolime
        WriteLn(' Sazka musi byt vetsi nez nula a mensi nez kolik mas eur');
        Writeln(' Mas k dispozici ',eura,' eur');
        WriteLn;
        Write(' Zadej kolik eur chces vsadit: ');
        ReadLn(sazka);
      until (sazka>0)and(sazka<=eura);

    repeat           //Dokud se nezada cislo porad opakujeme zadani
      WriteLn;
      Write(' Zadej zda sazis na sude nebo liche (0-sude,1-liche}: ');
      {$I-} ReadLn(barva); {$I+} //Osetreni­ spatnych vstupu-napr.pismena nebo desetinna cisla
      chyba := IOResult;
      if chyba<>0 then
        WriteLn(' Musis zadat cislo 0 nebo 1');
    until chyba=0;
    if (barva<0)or(barva>1) then    //Pokud nezadame 0 nebo 1 tak to nedovolime
      repeat
        WriteLn(' Musis zadat 0 nebo 1');
        WriteLn;
        Write(' Zadej zda sazis na sude nebo liche (0-sude,1-liche}: ');
        ReadLn(barva);
      until (barva=0)or(barva=1);
  //pogram
  hod := Random(37);
  if hod=0 then
    eura := eura-sazka
  else
    if ((hod mod 2=0)and(barva=0))or((hod mod 2=1)and(barva=1)) then
      eura := eura+sazka
    else
      eura := eura-sazka;
  WriteLn;
  WriteLn(' Padlo cislo ',hod,' a mas k dispozici ',eura,' eur');
  if eura>0 then
  begin
    repeat           //Dokud se nezada cislo porad opakujeme zadani
      WriteLn;
      Write(' Nova sazka? (1-ano(pokracovat),0-ne (konec)}: ');
      {$I-} ReadLn(pokr); {$I+} //Osetreni­ spatnych vstupu-napr.pismena nebo desetinna cisla
      chyba := IOResult;
      if chyba<>0 then
        WriteLn(' Musis zadat cislo 0 nebo 1');
    until chyba=0;
    if (pokr<0)or(pokr>1) then    //Pokud nezadame 0 nebo 1 tak to nedovolime
      repeat
        WriteLn(' Musis zadat 0 nebo 1');
        WriteLn;
        Write(' Nova sazka? (1-ano(pokracovat),0-ne (konec)}: ');
        ReadLn(pokr);
      until (pokr=0)or(pokr=1);
  end
  else
  begin
    WriteLn;
  WriteLn(' Uz nemas zadna eura, tak ahoj');
  WriteLn(' Pro ukonceni stiskni Enter');
  ReadLn;
  end;
end;

  Application:=TMyApplication.Create(nil);
  Application.Title:='My Application';
  Application.Run;
  Application.Free;
end.

C / C++ › Obsah trojúhelníku
18. 10. 2013   #182547

#8 DB
Můj komentář rozhodně není od věci. Stroj ti to může nakrásně zhodnotit na 100%, on totiž posuzuje pouze jestli tam nemáš syntaktické chyby, a to jaké hodnoty za a,b,c dosazuješ samozřejmě neví.

Ono stačí si do tvého programu dosatit např. a=1, b=2, c=10 a uvidíš jak ti to spadne na výpočtu S.

A ještě ke komentářům: Komentáře slouží ktomu, aby někdo jiný, který čte tvůj kód věděl co právě děláš. Když mu ovšem za podmínku do komentáře napíšeš tu samou podmínku, tak z toho určitě nebude moudřejší. Ovšem, kybys mu tam napsal, že se vyhodnotí, zda jsou např. všechny strany větší než nula, pak by to smysl mělo.

Pascal › Ruleta v Pascalu
17. 10. 2013   #182511

#8 Jan
Ještě přepiš řádek

if barva>1 then 

na 

if (barva<0)or(barva>1) then

a řádek

if pokr>1 then 

na 

if pokr<0)or(pokr>1) then

Pascal › Ruleta v Pascalu
17. 10. 2013   #182509

#8 Jan

var
  Application: TMyApplication;
  eura,pokr,sazka,barva,hod: Integer;
  chyba: LongInt;
{$IFDEF WINDOWS}{$R Ruleta.rc}{$ENDIF}

begin
  WriteLn(' ----------------- Ruleta ---------------');
  eura := 100;
  pokr := 1;
  Randomize;
  WriteLn;
  Writeln(' Mas k dispozici 100 eur');
  while (pokr=1)and(eura>0) do
  begin
    repeat           //Dokud se nezada cislo porad opakujeme zadani
      WriteLn;
      Write(' Zadej kolik eur chces vsadit: ');
      {$I-} ReadLn(sazka); {$I+} //Osetreni spatnych vstupu-napr.pismena
      chyba := IOResult;
      if chyba<>0 then
        WriteLn(' Sazka musi byt cislo');
    until chyba=0;
    if (sazka<=0)or(sazka>eura) then    //Pokud zadame cislo vetsi nez kolik mame
      repeat                            //tak to nedovolime
        WriteLn(' Sazka musi byt vetsi nez nula a mensi nez kolik mas eur');
        Writeln(' Mas k dispozici ',eura,' eur');
        WriteLn;
        Write(' Zadej kolik eur chces vsadit: ');
        ReadLn(sazka);
      until (sazka>0)and(sazka<=eura);

    repeat           //Dokud se nezada cislo porad opakujeme zadani
      WriteLn;
      Write(' Zadej zda sazis na sude nebo liche (0-sude,1-liche}: ');
      {$I-} ReadLn(barva); {$I+} //Osetreni­ spatnych vstupu-napr.pismena
      chyba := IOResult;
      if chyba<>0 then
        WriteLn(' Musis zadat cislo 0 nebo 1');
    until chyba=0;
    if barva>1 then    //Pokud nazadame 0 nebo 1 tak to nedovolime
      repeat
        WriteLn(' Musis zadat cislo 0 nebo 1');
        WriteLn;
        Write(' Zadej zda sazis na sude nebo liche (0-sude,1-liche}: ');
        ReadLn(barva);
      until (barva=0)or(barva=1);
  //pogram
  hod := Random(37);
  if hod=0 then
    eura := eura-sazka
  else
    if ((hod mod 2=0)and(barva=0))or((hod mod 2=1)and(barva=1)) then
      eura := eura+sazka
    else
      eura := eura-sazka;
  WriteLn;
  WriteLn(' Padlo cislo ',hod,' a mas k dispozici ',eura,' eur');
  if eura>0 then
  begin
    repeat           //Dokud se nezada cislo porad opakujeme zadani
      WriteLn;
      Write(' Nova sazka? (1-ano(pokracovat),0-ne (konec)}: ');
      {$I-} ReadLn(pokr); {$I+} //Osetreni­ spatnych vstupu-napr.pismena
      chyba := IOResult;
      if chyba<>0 then
        WriteLn(' Musis zadat 0 nebo 1');
    until chyba=0;
    if pokr>1 then    //Pokud nazadame 0 nebo 1 tak to nedovolime
      repeat
        WriteLn(' Musis zadat 0 nebo 1');
        WriteLn;
        Write(' Nova sazka? (1-ano(pokracovat),0-ne (konec)}: ');
        ReadLn(pokr);
      until (pokr=0)or(pokr=1);
  end
  else
  begin
    WriteLn;
  WriteLn(' Uz nemas zadna eura, tak ahoj');
  WriteLn(' Pro ukonceni stiskni Enter');
  ReadLn;
  end;
end;

Pascal › Ruleta v Pascalu
17. 10. 2013   #182477

#1 Jan
Jenom tě chci upozornit, že musíš ještě ošetřit stav, kdy padne 0. (protože 0 mod 2 = 0, a nula není sudé číslo (a ani se na něj v ruletě navyhrává pokud jsi ho přímo nevsadil))

C / C++ › Obsah trojúhelníku
17. 10. 2013   #182476

#4 DB
Jenom poznámka: (k matematické části programu)

Podmínku (trojúhelníková nerovnost) if ((a+b<c) || (a+c<b) || (b+c<a) ) { cout << "Trojuhelnik nelze sestrojit.\n";

je potřeba dát před výpočet obsahu trojúhelníka, jinak při jejím nesplnění ti program spadne právě při  výpočtu obsahu. Obsah je vždy větší než nula.
 

Matematika › Příklady s kombinatoriky
15. 10. 2013   #182383

#1 Michal
1)Ck(n)=n!/((n-k)!*k!)

   Pak dostaneme: n!/((n-3)!*3!)+n!/((n-4)!*4!)=5

   n*(n-1)*(n-2)/6+n*(n-1)*(n-2)*(n-3]/24=5

   n*(n-1)*(n-2)*(4+(n-3))=120

  (n+1)*n*(n-1)*(n-2)=120

  Tato rovnice 4.stupně jde vyřešit (pro přirozená čísla) následující úvahou

  120=5*4*3*2 -> n+1=5 a tedy n=4. Odpověď a)

2) Platí Vk(n)=n!/(n-k)!, V'k(n)=n^k

     a) bez opakování V5(6)=6!/(6-5)!=6!/1!=6!=720

     b) s opakováním V'5(6)=6^5=7776

3) (x+2)^3=(x+2)*(x^2-2*x+4)

    1. x=-2

    2. (x+2)^2=x^2-2*x+4

        x^2+4*x+4=x^2-2*x+4 

       6*x=0 -> x=0

Matematika › Priklady
14. 10. 2013   #182319

#1 Andrea
1. a) 2*V(4,2)=2*4*3=24

    b) V(4,3)=4*3*2=24

2. (-1)^3*(6 nad 3)*2^3*3^3=-4320 -> b)

Matematika › Definiční obor relace
7. 10. 2013   #182042

#1 marpit
Vyřešíš dva diskriminanty pro "x" a pak pro "y" dané kvadratické rovnice a ty položíš rovny nule.

Tedy:

pro x: y^2+xy+x^2-2x-20=0 -> D=x^2-4(x^2-2x-20)=0, x1,x2=...

pro y: x^2-(2-y)x+y^2-20=0 -> D=(2-y)^2-4(y^2-20)=0, y1,y2=...

Pascal › pascal - hra kostky
26. 8. 2013   #180823

#1 zdenek
Zkus to takto:

program kostka; 
uses crt; 

var n,pokr,konec:Integer;
    anone:string;

begin
  pokr := 0;                         // promenna pro moznost pokracovani
  WriteLn('---- Hod kostkou ----');
  Randomize;
  while pokr=0 do
  begin
    n := Random(6)+1;   // vygeneruje cislo 1-6
    WriteLn;
    WriteLn(' Hodil jsi cislo ',n);
    WriteLn;
    konec := 0;
    repeat                                       // opakujeme vyzvu, dokud nenapisme a nebo n
      Write(' Novy hod? [a/n] ');       // chceme-li hazet dale napiseme a
      ReadLn(anone);
      if (anone='n')or(anone='N')or(anone='a')or(anone='A') then
        konec := 1
      else
      begin
        WriteLn;
        WriteLn(' Musis zadat a nebo n');
      end;
    until konec<>0;
    if (anone='n')or(anone='N') then     // v pripade ze napiseme n - program skonci
      pokr := 1;
  end;
end.

Matematika › exponenciální rovnice
1. 7. 2013   #178594

#1 klaun2
Nebo

6-1=4+1

Matematika › exponenciální rovnice
1. 7. 2013   #178593

#1 klaun2
Napovím 4*3=12

(Tedy x=-2)

Matematika › Matematika-úloha
3. 6. 2013   #177167

#3 Pomocnik
Co třeba takto:

S=d^2/Pi   - povrch Země

V=d^3/(6.Pi^2)  -  objem Země

kde d=délka rovníku

Matematika › Koule a její části
3. 6. 2013   #177166

#1 Hráč
Použiješ následující vztahy:

m=ro.V -> ro=m/V

kde m - hmotnost koule, V=4.Pi.r^3/3 - objem koule, r - poloměr koule

Jenom je potřeba dosazovat vše v základních jednotkách (nejlépe, hmotnost kg, poloměr m)

Pascal › Matice-absolutní neznalost
24. 5. 2013   #176578

#2 Maestro23
Co třeba takto:

var i,j,c: Integer;
    m1,m2,m3: array [1..5] of array [1..5] of Integer;
begin
  WriteLn(' --- Soucet odpovidajicich si prvku matic ---');
  WriteLn;
  Randomize;
  //naplneni matic m1,m2 a soucet odpovidajicich prvku v m3
  for i := 1 to 5 do
    for j := 1 to 5 do
    begin
      c := Random(10); //nahodne cislo od 0 do 9
      m1[i,j] := c;
      c := Random(10);
      m2[i,j] := c;
      m3[i,j] := m1[i,j]+m2[i,j];
    end;
  WriteLn;
  WriteLn(' matice 1:');
  //vypis matic m1
  for i := 1 to 5 do
  begin
    for j := 1 to 5 do
      Write(m1[i,j]:2);
    WriteLn;
  end;
  WriteLn;
  WriteLn(' matice 2:');
  //vypis matic m2
  for i := 1 to 5 do
  begin
    for j := 1 to 5 do
      Write(m2[i,j]:2);
    WriteLn;
  end;
  WriteLn;
  WriteLn(' matice 3:');
  //vypis matic m3
  for i := 1 to 5 do
  begin
    for j := 1 to 5 do
      Write(m3[i,j]:3);
    WriteLn;
  end;
  //po stisknuti Enteru program skonci
  ReadLn;
end.

Matematika › rozpracovaný příklad - žádos…
13. 5. 2013   #176137

#1 Counter
Už naposledy (a snad správně)

V=Pir^2.v/3; S=Pir(r+s)

s=sqrt(r^2+v^2); Pir^2/Pirs=4/9 ->s=9r/4.

Pak 9r/4=sqrt(r^2+v^2) ->r=4v/sqrt(65)

V=16Piv^3/195; S=4Piv^2/5

kde Pi je Ludolfovo číslo (3.1415926) a sqrt je druhá odmocnina

Matematika › rozpracovaný příklad - žádos…
13. 5. 2013   #176136

#1 Counter
Malá oprava vzorečku (přepis) V=Pir^2.v/3;

Matematika › rozpracovaný příklad - žádos…
13. 5. 2013   #176135

#1 Counter
V=Pir^2.r/3; S=Pir(r+s)

s=sqrt(r^2+v^2); Pir^2/Pirs=4/9 ->s=9r/4.

Pak 9r/4=sqrt(r^2+v^2) ->r=v/sqrt(65)

V=Piv^3/195; S-Piv^2/20

kde Pi je Ludolfovo číslo (3.1415926) a sqrt je druhá odmocnina

Delphi › Delphi dotaz z VŠB
9. 5. 2013   #175979

#3 Tomáš Bělunek
Zkus to takto:

program Prog1_14;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;
type Tmatice = array of array of Integer;
     Tsuma = array of Integer;
var m,n,i,j:Integer;
    ps,poms: String;
    matice: Tmatice;
    suma: Tsuma;
procedure Nacti;
var f:text;
    i,j:Integer;
begin
  Assign(f,'vstup.txt');
  Reset(f);
  while not eof(f) do
   readln(f,ps);
  Close(f);
  m := 1;
  for i := 1 to Length(ps) do
  begin
    poms := ps[i];
    if poms=' ' then
      m := m+1;
  end;
  Assign(f,'vstup.txt');
  Reset(f);
  Read(f,n);
  SetLength(matice,n,m);
  for i := 2 to n+1  do
  begin
    for j := 0 to m-1 do
    begin
      Read(f,matice[i-2,j]);
    end;
    Readln(f);
  end;
  Close(f);
end;
begin
  Nacti;
  WriTeLn(' Soucet hodnot ve sloupcich matice:');
  WriTeLn;
  WriTeLn('    ',n);
  WriTeLn;
  SetLength(suma,m);
  for i := 0 to n-1 do
  begin
    for j := 0 to m-1 do
    begin
      Write(' ',matice[i,j]:4);
    end;
    WriTeLn;
  end;
  WriTeLn;
  WriTeLn(' Vysledek (soucty ve sloupcich):');
  WriTeLn;
  for i := 0 to m-1 do
  begin
    for j := 0 to n-1 do
      suma[i] := suma[i]+matice[j,i];
    Write(' ',suma[i]);
  end;
  WriTeLn;
  ReadLn;
end.

Pascal › Krychle a kvádr
6. 5. 2013   #175837
Pascal › Fibonacciho postupnosť
15. 4. 2013   #175011

#4 KIIV
Zdravím,

"proč to dělat jednoduše, když to jde složitě."

Já to také umím i bez pole.

Pascal › Fibonacciho postupnosť
12. 4. 2013   #174875

#1 Peto
Co třeba takto:

var i: Integer;
    F: array[1..15] of Integer;
begin
  WriteLn('------- Fibonacciho posloupnost --------');
  WriteLn;
  F[1] := 0; F[2] := 1;
  Write(F[1],',',F[2]);
  for i := 3 to 15 do
  begin
    F[i] := F[i-1]+F[i-2];
    Write(',',F[i]);
  end;
  WriteLn;
  ReadLn;
end.

Pascal › Za kolko budete milionarom
3. 4. 2013   #174331

#1 Maro
program Milionar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var n: Integer;
    pv,p: Extended;
begin
  WriteLn;
  WriteLn(' ----------------- Milionar ------------------');
  WriteLn;
  Write(' Zadej pociatocny vklad (pv v eurech): '); //zadani pocatecniho vkladu
  ReadLn(pv);
  Write(' Zadej percento urocenia (p v percentach-pouze cislo): '); //zadani uroku
  ReadLn(p);
  WriteLn;
  n := Round(ln(1000000/pv)/ln(1+p/100)+0.5); //vypocet poctu roku, 0.5 pricteno aby se zaokrouhlovalo vzdy nahoru
  WriteLn(' Milionarem budem za ',n,' rokov');
  ReadLn;
end.

Matematika › Inverzní matice
29. 3. 2013   #174054

#1 Tabb
Máš dvě možnosti jak to spočítat.(pro jednoduchost položíme a=1-to lze, protože počítáme úhel přes nějakou geometrickou funkci a to je vždy nějaký poměr, kde by se délka vykrátila)

1. Z obrázku (přes funkci tangens)

   JB=sqrt(1+1/4)=sqrt(5)/2,     JX=1,   BY=1/4

   Z podobnosti trojúhelníků JKX a BKY se dá lehce spočítat velikost úsečky BK (označme ji x)

  JX/BY=(JB+x)/x   a tedy 1/(1/4)=(sqrt(5)/2+x)/x       .....   x=sqrt(5)/6

  a pak tg(fi)=1/(sqrt(5)/2+sqrt(5)/6)=3/(2sqrt(5))  a fi=33.85451 stupně.

nebo

2. Jako úhel dvou přímek přes jejich směrové vektory (označme je s1 a s2)

    Vyjádříš parametrické rovnice obou přímek

    přímka 1   x=0+t, y=1/2-1/2*t, z=1-3/4*t  a tedy směrový vektor s1=(1,-1/2,-3/4)=(s11,s12,s13)  (s11=1,první   souřadnice vektoru s1 atd)

    přímka 2   x=0+t, y=1/2-1/2*t, z=0+0*t a tedy směrový vektor s1=(1,-1/2,0)=(s21,s22,s23)

    cos(fi)=s1*s2/(velikost9s1)*velikost(s2))=(s11*s21+s12*s22+s13*s23)/sqrt((s11^2+s12^2+s13^2)(s21^2+s22^2+s23^2))

    cos(fi)=(1+1/4+0)/sqrt((1+1/4+9/16)(1+1/4+0))    a pak fi=33.85451 stupně.

Matematika › stereometrie-odchylka přímky…
28. 3. 2013   #173974

#1 Tabb
Máš dvě možnosti jak to spočítat.(pro jednoduchost položíme a=1-to lze, protože počítáme úhel přes nějakou geometrickou funkci a to je vždy nějaký poměr, kde by se délka vykrátila)

1. Z obrázku (přes funkci tangens)

   JB=sqrt(1+1/4)=sqrt(5)/2,     JX=1,   BY=1/4

   Z podobnosti trojúhelníků JKX a BKY se dá lehce spočítat velikost úsečky BK (označme ji x)

  JX/BY=(JB+x)/x   a tedy 1/(1/4)=(sqrt(5)/2+x)/x       .....   x=sqrt(5)/6

  a pak tg(fi)=1/(sqrt(5)/2+sqrt(5)/6)=3/(2sqrt(5))  a fi=33.85451 stupně.

nebo

2. Jako úhel dvou přímek přes jejich směrové vektory (označme je s1 a s2)

    Vyjádříš parametrické rovnice obou přímek

    přímka 1   x=0+t, y=1/2-1/2*t, z=1-3/4*t  a tedy směrový vektor s1=(1,-1/2,-3,4)=(s11,s12,s13)  (s11=1,první   souřadnice vektoru s1 atd)

    přímka 2   x=0+t, y=1/2-1/2*t, z=0+0*t a tedy směrový vektor s1=(1,-1/2,0)=(s21,s22,s23)

    cos(fi)=s1*s2/(velikost9s1)*velikost(s2))=(s11*s21+s12*s22+s13*s23)/sqrt((s11^2+s12^2+s13^2)(s21^2+s22^2+s23^2))

    cos(fi)=(1+1/4+0)/sqrt((1+1/4+9/16)(1+1/4+0))    a pak fi=33.85451 stupně.

Matematika › stereometrie-odchylka přímky…
28. 3. 2013   #173973

#1 Tabb
Máš dvě možnosti jak to spočítat.(pro jednoduchost položíme a=1-to lze, protože počítáme úhel přes nějakou geometrickou funkci a to je vždy nějaký poměr, kde by se délka vykrátila)

1. Z obrázku (přes funkci tangens)

   JB=sqrt(1+1/4)=sqrt(5)/2,     JX=1,   BY=1/4

   Z podobnosti trojúhelníků JKX a BKY se dá lehce spočítat velikost úsečky BK (označme ji x)

  JX/BY=(JB+x)/x   a tedy 1/(1/4)=(sqrt(5)/2+x)/x       .....   x=sqrt(5)/6

  a pak tg(fi)=1/(sqrt(5)/2+sqrt(5)/6)=3/(2sqrt(5))  a fi=33.85451 stupně.

nebo

2. Jako úhel dvou přímek přes jejich směrové vektory (označme je s1 a s2)

    Vyjádříš parametrické rovnice obou přímek

    přímka 1   x=0+t, y=1/2-1/2*t, z=1-3/4*t  a tedy směrový vektor s1=(1,-1/2,-3,4)=(s11,s12,s13)  (s11=1,první   souřadnice vektoru s1 atd)

    přímka 2   x=0+t, y=1/2-1/2*t, z=0+0*t a tedy směrový vektor s1=(1,-1/2,0)=(s21,s22,s23)

    cos(fi)=s1*s2/(velikost9s1)*velikost(s2))=(s11*s21+s12*s22+s13*s23)/sqrt((s11^2+s12^2+s13^2)(s21^2+s22^2+s23^2))

    cos(fi)=(1+1/4+0)/sqrt((1+1/4+9/16)(1+1/4+0)    a pak fi=33.85451 stupně.

Pascal › skontrolovanie programu
27. 2. 2013   #172139

#6 crazy
Příkaz case musí být ukončen end; A navíc máš špatně znak pro přiřazení místo = má být :=

Tedy

case m of
   1: w := 0 - 25 - 31;
   2: w := 0 - 25;
   3: w := 0 + 3;
   4: w := 0 + 3 + 31;
   5: w := 0 + 3 + 31 + 30;
   6: w := 0 + 3 + 31 + 30 + 31;
   7: w := 0 + 3 + 31 + 30 + 31 + 30;
   8: w := 0 + 3 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31;
   9: w := 0 + 3 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31;
   10: w := 0 + 3 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 31;
   11: w := 0 + 3 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 31 + 31;
   12: w := 0 + 3 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 31 + 31 + 30;
 else

  write(' Zle cislo mesiaca ');

end;

Matematika › Jak najít všechny kořeny sou…
7. 2. 2013   #171222

#4 yaqwsx
Píšeš, že neznámé jsou A a J.

Jestli dobře vidím pak z první rovnice jde úplně lehce vyjádřit A.

A protože ve druhé rovnici je J pouze v první mocnině (jestli dobře vidím-a to úplně na konci), pak i ono jde vypočítat lehounko dosazovací metodou.

Zajímalo by mně tedy jaké jsou ty tvé 3 uspořádané dvojice [A,J]

Je-li ovšem T nějaký parametr nejde o jednu soustavu, ale o dvě (T<0, T>0, T se nule rovnat nemůže)

Pokud by byly neznámé A,T pak by to byla ovšem jiná úloha.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý